Twingly statistik

fredag 15 december 2017

Israel Palestinakonflikten förklarat enkelt

Micael och Sara pratar enkelt och chosefritt om Israel Palestina konflikten på

DEN HÄR LÄNKEN PÅ YOUTUBE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar