Twingly statistik

tisdag 4 juni 2019

Dags att ändra sig om samkönade par

I stället för att ifrågasätta bör kyrkorna bejaka samkönade relationer som syftar till kärlek, överlåtelse och trohet, skriver Björn Cedersjö, pastor i Evangeliska frikyrkan i

tidningen Dagen tisdag 9 juni 2019.

Han skriver att han fått ompröva den tolkning av Bibeln han tidigare haft, när det gäller frågan om samkönade par. Hans inställning har tidigare varit att Bibeln säger nej till samkönade relationer. Den omprövning han gjort innebär att han numera säger ja till samkönade relationer. Detta beror på en process han genomgått, som inneburit än förändrad kunskap där han läst alternativa tolkningar av bibeltexter. Dessutom har de möten han gjort med kristna som lever i samkönade relationer, vars liv speglar en överlåtelse till Kristus och Guds verk, fått honom att inse att deras sätt att leva är rätt..

Vid en omläsning av de bibeltexter har han på nytt ställt frågor och funderat på hur de förhåller sig till grundläggande övertygelser om Gud.

Ja jag håller med om att det finns texter som måste läsas och tolkas på ett nytt sätt i vår tid. Vi talar hellre i vår tid om jämlikhet i stället för hierarki. När det gäller manligt-kvinnligt godtar vi exempelvis kvinnliga pastorer och präster. Vi har valt ett demokratiskt styrelsesätt i stället för en kung och vi anser att slaveri är mot Guds vilja även om det förekommer i Bibeln och inte direkt förbjuds.

"Många skulle säga att vi även i Sverige på ett förskräckligt sätt förtryckt homosexuella", skriver Cedersjö. Han menar att det nu är dags att "öppna dörren för människor som lever i samkönade relationer och låta dem vara fullvärdiga och förtroendevärda medlemmar, i ledaruppgifter och med välsignade relationer."

Det är verkligen befriande att läsa detta i tidningen Dagen och jag hoppas verkligen att många i likhet med mig kan hålla med om detta. När jag nu i kväll går in på Dagens debattsida och röstar så tillhör jag tyvärr bara 36% av ja sägarna medan en majoritet 59% inte håller med debattören. Man får innerligt hoppas att den skrämmande statistiken beror på att det fortfarande finns en majoritet som inte vågar bekänna färg i denna viktiga fråga.

Se länk ifrån Aftonbladet

3 kommentarer:

 1. Håller inte med, jag kan inte gå emot Guds ord. Och där är det väldigt tydligt i några texter. Jag ser det som en större utmaning att stå upp för ordet och ändå förmedla Guds kärlek. Att jag står för Ordet men inte slår någon i huvudet med det, och där behöver vi gudomlig vishet om det skall bli rätt. Det är inte enkelt. Jag jobbar med de här frågorna just nu, så jag kan säkert ge dej lite tydligare svar frampå sensommaren. Påminn mej om jag inte hör av mej om det. Mitt i allt som är på gång kan det lätt bli att man missar att höra av sig för att det gått en tid. Guds välsignelse över dej Rolf!

  SvaraRadera
 2. Här en länk ifrån Aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/ledare/a/3JVrrL/pojkvannen-mordades-nu-ska-franco-utvisas

  SvaraRadera
 3. Bo Lundin skriver på Facebook: "Jag har, som du förstått, en motsatt uppfattning än din. Just i fråga om sexuell samlevnad och äktenskap, kan jag inte se annat än att den Heliga Skrift är mycket tydlig. Inte minst Jesu egen hänvisning till skapelsen och Guds tanke är för mig svår att feltolka. Jag kan inte se att det skulle finnas, som du skriver, "mera grundläggande" texter som skulle motivera en omprövning. Vilka skulle dessa texter vara? Självklart vänder jag mig emot all sorts social diskriminering eller förföljelse gentemot homosexuella personer. Att homosexuella t.ex. stenas till döds i Nigeria är naturligtvis helt oacceptabelt, men kan inte räcka som argument för en omprövning av den Heliga Skrifts texter. Som äldste i en församling kan jag acceptera att homosexuella personer välkomnas som medlemmar, men jag kan inte bejaka att de skulle vigas till äktenskap med varandra eller att de skulle få ledar-ansvar. Och de skulle få leva med den undervisning om äktenskap och sexuell samlevnad som i alla fall min församling står för. Jag uppfattar det som att RFSL och Pride-rörelsen har lyckats i sina ambitioner att sätta press på både politiker och kyrko-ledare och inte minst journalister."

  Rolf svarar:"Jag är tacksam för din kommentar och respekterar din uppfattning. Jag håller också med dig om 1. att Bibeln är tydlig i fråga om sexuell samlevnad, vilket jag också tidigare skrivit. 2. Att all social diskriminering av homosexuella personer är oacceptabelt. 3. Att homosexuella personer välkomnas som medlemmar. 4. Att de trots sin läggning (för det är väl så du menar) välkomnas som medlemmar, och får leva med den undervisning om sexuell samlevnad som församlingen står för. På dessa fyra punkter tycker jag du har rätt. Men märker du att ditt argument i punkt 2 kommer i konflikt det du sedan skriver? En del texter i Bibeln, bland annat de ställen som Nils-Ingvar Graan citerade diskriminerar de homosexuella. "Ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike...ingen som lever i homosexualitet." Jag är så tacksam för att du och jag vågar utbyta tankar utan att vara rädda för att bli trampade på tårna. Det är stimulerande. Tack!"

  Bo Lundin: "Det finns, som jag ser det, en tendens i samhället att man skall "ge allt till alla" och att man tappar bort att konsekvenserna blir olika för olika människor. Jag är medveten om att vissa av texterna i den Heliga Skrift kan uppfattas som hårda och dömande, men är samtidigt medveten om att det till sist är Gud som dömer och inte jag. Men jag har ändå kommit fram till att jag måste förhålla mig till Skriftens ord på ett sådant sätt att min samvetsövertygelse inte trampas på tårna. Jag har också genom åren fått ompröva en del ståndpunkter efter att ha studerat Skriften mer ingående. Men i den här frågan kan jag inte se att Skriften lämnar något utrymme för annat än vad jag försökt säga."

  Rolf:"När du skriver att du måste förhålla dig till Skriftens ord på ett sådant sätt att din samvetsövertygelse inte trampas på tårna, menar du då att du aldrig ifrågasätter de texter i Bibeln som utesluter och diskriminerar homosexuella? Har vi inte rättighet att ifrågasätta och ompröva när vi kommer fram till nya insikter? För mig är detta livsviktigt. När du skriver att Skriften i den här frågan inte lämnar något utrymme för annat än vad du försökt att säga, så stänger du dörren för vidare omprövning. Det tycker jag inte att du ska göra.
  Redigera eller ta bort detta
  Gilla
  · Svara · 4v
  Bo Lundin
  Bo Lundin Jag har inte stängt någon dörr, utan är hela tiden öppen för vad Gud skulle vilja säga till mig genom studiet av Hans ord. Men jag menar ändå att det Skriften säger om sexuell samlevnad och vad som är Guds tanke med detta, är så tydligt att det är svårt att låta andra texter ta bort deras giltighet. Jag återkommer om och när jag sett något annat."

  SvaraRadera