Twingly statistik

tisdag 1 oktober 2019

Vår tro på mirakler

Låt mig allra först få säga att jag tror på mirakler, under och tecken. Den tron delar jag med många, inte bara kristna utan också människor som inte kallar sig kristna. Men jag måste få tillägga att jag först av allt tror på Gud, som är den som gör miraklerna, inte för miraklernas skull utan för att hans verk skall bli synligt och kunna uppfattas av alla människor.

Alla mirakler är inte Guds mirakler. Bibeln säger att det finns falska tecken och under, som bedrar. Dessa tecken är ett verk av Satan. Se 2.Tess. 2:9 och de sker för att det finns människor som inte vill veta sanningen om Gud. De låter sig bli bedragna i stället för att tro på Gud.

Hur ska vi då kunna skilja mellan dessa mirakler och veta vilka som kommer från Gud?

"Det man kan veta om Gud kan de ju själva se. Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga." Rom. 1:19-20.

Du och jag är mirakler. Psalmisten beskriver detta skapelsens under så här:

"Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min moders liv. Jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja underbara är dina verk, min själ vet det väl." Ps. 139:13-14

Den ursprungliga skapelsen och däribland människan, var fullkomlig och bibeln säger att den skall återfå sin ursprungliga fullkomlighet. Den säger också att den på grund av syndafallet har blivit lagd under förgängelsen. Döden har gjort sitt inträde i den här världen och allt skapat drabbas av den förr eller senare. Bibeln talar om att Jesus

"måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter" 1.Kor.15:25

När skapelsen återfår sin ursprungliga härlighet är döden den sista fienden som blir besegrad.

Bibeln säger att det största under - mirakel, som någonsin skett är Jesu död och uppståndelse. Om inte detta hade skett så vore all vår kristna förkunnelse tom, och så även vår tro. Det nya liv som vi tror på, som skall ske efter döden beror först och främst på Jesu död och uppståndelse.

"Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av avlidna." 1.Kor. 15:17-20

Har inte vårt kristna liv varit mer än ett hopp, skriver Paulus då vore vår tro meningslös. Men tillägger han: "Nu har Kristus uppstått från de döda." Detta innebär att de som tillhör Jesus en gång ska få nytt liv vid hans ankomst.

Jag vet att jag tillhör honom och att jag får möta honom vid hans tillkommelse. Vet du det eller vill du veta det? Det är en betydelsefull fråga som bara du själv kan besvara. Gud älskar dig och han vill att du skall överlämna ditt liv åt honom så att han får rå om dig även under vårt jordeliv.

När vi talar om mirakler, under och tecken, så handlar det ofta om helande från sjukdom i vår bräckliga kropp eller själ. När Guds kraft är verksam, så sker det under. Det finns många som kan vittna om hur man blivit helad från sjukdom genom bön. Även i vår tid så sker detta. Jesus både vill och kan göra under genom att hela den som är sjuk. Men vi kan också se att inte alla blir helade. Om det vore så, så skulle det inte längre finnas någon död i världen. Helandet är och förblir ett mysterium och det hör ihop med Guds rikes hemlighet. Guds rike har kommit till en del, men det är ännu inte kommet i hela sin fullhet.

Det beror inte på vår suveränitet om ett helande under skall ske i en människa. Det är fel när någon påstår detta. Om vi i stället sätter all vår förhoppning till Gud som är den som helar i stället för att göra egna kalkyler, och sätta oss själva i centrum, så kommer vi att upptäcka Guds suveränitet. Det är Gud som gör det, inte vi. Det betyder inte att vi är overksamma, men det finns bara en auktoritet och det kan vi lita på.

"Se mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren." Jes.55:8

Gud går sina egna vägar när han vill utföra sina under och han böjer sig inte för vår slutledningsförmåga. Om vi tror att vi kan säga till en människa att du kommer att bli helad, så stämmer inte detta alltid. Det finns en faktor i helandet, en okänd storhet, som det inte alltid behagar Gud att uppenbara. Om vi visste alla svaren, vore det inte längre ett mysterium. Vi skulle då vara gudar och inte ha något behov av tro eller beroende. Detta är en styggelse för Gud, som vill ha äran för det han gör. Det är vår uppgift att ge till honom all den ära som han ska ha för allt det han gör.

Jag vill i alla fall betona att bibeln uppmanar oss att be för den som är sjuk.

"Deras bön i tro skall rädda den sjuke och Herren skall göra honom frisk....Den rättfärdiges bön har stor kraft och gör därför stor verkan." Jak.5:15

Här talas både om trons och bönens betydelse och dessutom vem det är som skall göra undret.

Vår bön är betydelsefull, men också vår förtröstan på Guds makt. Vi förtröstar inte på oss själva genom att sätta oss i centrum. Det är inte vi som skall göra det, men hos Gud är makten. Han både vill och kan göra under efter sin vilja.

"Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om." 1.Joh.5:14-15

Guds vilja är betydelsefull. Den är en faktor när vi ber. Hur skall vi kunna veta vad som är Guds vilja när vi ber? Jag tror att det handlar om att lyssna. Har vi tid med det, eller är det bara våra egna önskningar som står i centrum för vår bön?

Jag säger inte att det är fel att ha önskningar. Bibeln säger till och med att vi ska låta Gud få veta alla våra önskningar. (Fil.4:6) Det är inte heller fel att fästa sig vid syner och drömmar eftersom dessa får ett starkt stöd i Bibeln. De utgör grunden för Bibelns eskatologi. Men det är inte dessa önskningar, drömmar och syner som alltid är avgörande för att Guds under ska kunna ske.

Det är Gud själv som bestämmer vad som är hans vilja och det är Gud som är vår enda auktoritet, som kan utföra dessa under och tecken.

"Så länge vi inte bygger nya läror på syner eller profetior, och så länge de stämmer med Skriftens övriga vittnesbörd, kan de vara till stor tröst och vittna om Guds godhet i tider av sorg."(Charles Farah: Tro eller övertro sidan 180, Libris)

"Ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar