Twingly statistik

måndag 13 december 2021

Astma

 Jag har under många år haft besvär av astma, en kronisk inflammatorisk sjukdom som begränsar möjligheterna att vara aktiv. Typiska symtom är väsande andning, andnöd hosta och tryck över bröstet. Jag har regelbundet behandling med medicin och inhalation. Ibland kommer det perioder då astman blir värre. Jag har haft en sådan period de senaste veckorna. I dag ringde jag till vårdcentralen på grund av detta och fick en tid till Vårdcentralen i morgon förmiddag. Min gode vän Arne Ovall har lovat att hämta mig, och jag hoppas också att andra sjukdomar kan uteslutas, exempelvis lunginflammation. Jag återkommer senare med besked om besöket.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar