Twingly statistik

tisdag 18 juni 2024

Rättighet att ha absolut rätt.

Absolut rätt?

Att vara klarsynt är inte detsamma som att vara kategorisk. Om någon säger att jag är klarsynt, så tar jag det som en komplimang, men om någon i all välmening tycker att jag är kategorisk vill jag gärna veta på vilket sätt jag är det. Jag tror inte att man kan vara både klarsynt och kategorisk. Antingen är jag det ena eller också det andra. Vad innebär det då att vara kategorisk? Det innebär att man har absolut rätt. Vem kan göra sådana anspråk i en värld som är utan absoluta sanningar?

I en av mina texter i Ökenkällan från år 2013 har jag skrivit:

https://rolferic.blogspot.com/2013/02/tro-utan-att-se.html

Tron på Gud handlar inte om bevisade slutledningar eller allmänt observerbara fakta. Man kan inte tvärsäkert bevisa att ens egen övertygelse är den enda tänkbara. Det är en personlig erfarenhet, en subjektiv upplevelse, som man visserligen kan dela med sig av, men den är omöjlig att fullständigt förklara………….Jag tror att den absoluta sanningen finns, men vi har bara sett skymten av den. Ibland kanske den finns där vi minst anar. Jesus som en gång sade: ”Jag är vägen, sanningen och livet” visade oss människor en skymt av den absoluta sanning som ingen kan se. ”Den som har sett mig har sett Fadern”, sa han till sina lärjungar.

Som kristen bekännare av tro på Gud har jag accepterat denna del av sanningen och den ger mitt sinne en stark förtröstan på att jag är på rätt väg. Jag kan på sätt och vis påstå att jag är salig i denna tro, men måste samtidigt inse att det finns en mångfald av trosuppfattningar och religioner som vi måste respektera och absolut inte nedvärdera. Om vi hävdar att det bara är genom kristendomen som vi finner Gud, så isolerar vi oss och hemfaller till introspektiv och exklusiv tro. Detta bidrar till att öka klyftorna i världen och det kan aldrig vara Guds vilja.”

Så jag vill inte vara kategorisk. Man kan frestas till att bli det om man tar sig själv på allt för stort allvar. Gud hjälp mig att inte göra det, utan i stället att akta andra högre än mig själv, så som Bibeln lär.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar