Twingly statistik

onsdag 20 september 2017

Stefan Gustavsson och homosexualiteten

Läs först mitt föregående i ämnet!

Stefan Gustavsson har under de senaste 15 åren varit generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, som är ett samfundsoberoende kristet nätverk.

Han anses vara den mest kände kristne apologeten i Sverige. Kristen apologetik är ett försök till intellektuellt försvar och förklaring av kristen tro genom logik. Han förespråkar i likhet med Svenska Evangeliska alliansen en bibeltrogen och konservativ bibelsyn i motsats till en liberal sådan.

I sin föreläsning om homosexualitet anser han att Bibeln fördömer utlevd homosexualitet. Att fördöma utlevd homosexualitet är enligt min uppfattning detsamma som att man också fördömer de homosexuella, vilket man ofta i sådana sammanhang påpekar att man inte gör. Är inte detta dubbelmoral?

Om Bibeln fördömer de homosexuella så måste det innebära att man utesluter kristna människor ifrån den kristna gemenskapen, eftersom utlevd homosexualitet anses vara synd.

Personligen har jag mycket svårt att ställa upp på en sådan exkluderande människosyn. Den är styrd av en skrämmande dubbelmoral, som jag tycker borde vara anstötlig för alla kristna. Där fattas fortfarande väldigt mycket och vi har inte kommit särskilt långt när det gäller kärlek och tolerans mot alla människor.

Om Bibeln däremot har en inkluderande människosyn, vilket jag tycker att den har, så måste vi behandla alla människor likvärdigt. Ingen människa kan då anses vara utesluten från den kristna gemenskapen

måndag 18 september 2017

Homosexualitet och samkönade äktenskap

Stefan Gustavsson föreläser i ämnet på ett mycket pedagogiskt och bra sätt. Det är en sak att ha en uppfattning om homosexualiteten utifrån kristen tro och en annan sak att ha en uppfattning om de kristna som är homosexuella. https://www.youtube.com/watch?v=jOaz6GlUEKEStefan Gustavsson har under de senaste 15 åren varit generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, som är ett samfundsoberoende kristet nätverk.

Han anses vara den mest kände kristne apologeten i Sverige. Kristen apologetik är ett försök till intellektuellt försvar och förklaring av kristen tro genom logik. Han förespråkar i likhet med Svenska Evangeliska alliansen en bibeltrogen och konservativ bibelsyn i motsats till en liberal sådan.

I sin föreläsning om homosexualitet anser han att Bibeln fördömer utlevd homosexualitet. Att fördöma utlevd homosexualitet är enligt min uppfattning detsamma som att man också fördömer de homosexuella, vilket man ofta i sådana sammanhang påpekar att man inte gör. Är inte detta dubbelmoral?

Om Bibeln fördömer de homosexuella så måste det innebära att man utesluter kristna människor ifrån den kristna gemenskapen, eftersom utlevd homosexualitet anses vara synd.

Personligen har jag mycket svårt att ställa upp på en sådan exkluderande människosyn. Den är styrd av en skrämmande dubbelmoral, som jag tycker borde vara anstötlig för alla kristna. Där fattas fortfarande väldigt mycket och vi har inte kommit särskilt långt när det gäller kärlek och tolerans mot alla människor.

Om Bibeln däremot har en inkluderande människosyn, vilket jag tycker att den har, så måste vi behandla alla människor likvärdigt. Ingen människa kan då anses vara utesluten från den kristna gemenskapen.

lördag 16 september 2017

You can be saved by confession Jesus as your SaviorMusicbackground and words talking by Rolf Ericson, Motala, Sweden. rolfericson@boremail.com

Läsvärt i Corren och Motala tidning om Biskop Martin Modéus

Med anledning av den skeva bild som en del av mina facebooksvänner förmedlar av Svenska kyrkan i samband med kyrkovalet vill jag här förmedla några citat ur en artikel från Motala tidning lördag 16 september där Christer Kustvik intervjuar Biskop Martin Modéus om hans tro på Gud, sitt hopp om Svenska kyrkan och sin kärlek till människor.

Samma artikel i Corren http://www.corren.se/nyheter/ostergotland/kyrkan-har-gjorts-irrelevant-om4812277.aspx

"Kyrkan har gjorts irrelevant i samhällssamtalet och i media."

"Kyrkan syns i det lokala genom dop, vigsel, begravningar, barngrupper och gudstjänster."

"Jag brinner för att människor ska uppfatta att kyrkan bejakar att Gud är närvarande i människors liv. Att detta vardagliga arbete är att bygga Guds rike i världen, det goda riket."

"Jag skulle vilja säga till alla oavsett kulör: "Här ser du Jesus och det kärleksbudskap han står för. Berätta hur det du vill göra står i relation till hans kärleksbudskap så kan vi prata om det.""

"Vi kallar oss själva för världens mest sekulariserade land.....trots....så lämnar inte folk kyrkan i särskilt hög grad...så är 61 procent av befolkningen medlemmar i kyrkan. I världens mest sekulariserade land röstar 700000 människor i kyrkoval."

"En så stor organisation behöver alltid återfinna sitt fokus. I vår tro är det Jesus. Att följa Jesu budskap och leva nära Jesus, det tror jag är det viktigaste att vi påminner varandra om det"