Twingly statistik

fredag 2 december 2016

onsdag 9 november 2016

Spänn fast säkerhetsbältet och landa i en tryggare värld.

"En osäker värld har blivit allt osäkrare, spänn fast säkerhetsbältet" är rubriken på Carl Bildts blogg "Alla dessa dagar."

Citat: "Det finns all anledning att känna oro för vart vi är på väg. Men samtidigt är detta ju ny realitet som vi måste leva med, försöka förstå och i mån av möjlighet också försöka att påverka"

Oron för vart vi är på väg sprider sig allt mer i världen. Det finns all anledning att spänna på sig säkerhetsbältet. Var finns en säker plats där jag kan känna mig skyddad?

Så här står det i den nittioförsta psalmen i Psaltaren: "Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger: "I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar."

Kan du säga det? Vill du säga det? Säg det om du vill, vågar eller kan!

lördag 5 november 2016

Individen före familjen.

En ny tankesmedja har lanserats på kristdemokratisk grund. Familjen först kallar de sig. En av representanterna är Alf Svensson, en av de förra KD-ledarna. Finns det risker med att vi sätter familjen först så som man föreslår i KD? Om det handlar om att vi vill vrida tiden tillbaka då familjen hade en annan status än den har i dag, så är jag tveksam. Jag vill inte ha ett samhälle där familjen går före individen, men det är möjligt att jag missförstår de avsikter man har med att bilda denna tankesmedja

"Jag skulle vilja säga att det pågår en strid om familjen," säger riksdagsledamoten Mikael Oscarsson (KD). Den familjefientliga riktningen måste möta hårdare motstånd, menar de som bildat denna tankesmedja. Vilka är då motståndarna? Det är tydligen de som anser att barn och familjer ska stöpas i samma form, till exempel genom att ha en förskola som passar alla barn enligt Mikael Oscarsson.

På annat håll finns det en rädsla för vilka risker ett sådant synsätt som sätter familjen före individen medför. Hotet mot de liberala värderingarna, de som länge legat till grund för utvecklingen i västvärlden och andra delar av världen är stort. Det är inte alls så säkert att familjen är den trygga plats där respekt visas för individen. Det har visat sig att den största delen av det våld som kvinnor och barn utsätts för sker i familjen. Dessutom är det fortfarande så att dagens familjeliv ofta bygger på kvinnors underordning och mäns dominans. Det är fortfarande kvinnorna som bär det största ansvaret för hem och barn. Det har blivit bättre med tiden, men det är långt ifrån bra så som det ser ut än i dag. Jag kan minnas hur det var i min barndom, när mammorna gick oavlönade hemma och skötte make, hem och barn, medan mannen var avlönad för sitt arbete och sällan behövde engagera sig i hemmet. Detta var långt ifrån romantiskt. Den drömbild som odlas av familjen har i själva verket aldrig existerat. Just därför tycker jag att det är fel att låta familjen gå före individen.

måndag 24 oktober 2016

TV-gudstjänst ifrån Frälsningsarmén Linköping

Om du missade den här TV-gudstjänsten som sändes i går söndag den 23 oktober

så kan du se den här

Jesus i din visdoms skola

Jag går i en skola som är öppen varje dag. Målet för min utbildning är att bli lik skolans grundare min Herre Jesus Kristus. Skolan grundades när vår tideräkning började. Jesus garanterade genom sin död och uppståndelse att skolan skall vara öppen för alla intill den dag då denna tidsålder har nått sitt slut.

"Djupare o Jesus i din kärlek vill jag ständigt gå. Högre, högre i din visdoms skola, mera nåd att få. O djupare mig för och högre dag för dag. Ja visare mig gör, Herre i din viljas lag." Segertoner 594:1

Det är en livslång utbildning, och för att bli elev i skolan måste man bli född på nytt, även om man blivit gammal innan man började. Jesus har sagt att det finns två födelser. Den ena födelsen är den som vi alla har blivit födda med in i den här världen. Den kallar han för: "Det som har fötts av kött." Den andra födelsen kallar han för: "Det som har fötts av ande." Alltså är det denna andliga födelse som är inträdet i den här skolan som jag här beskriver.

Ända sedan jag började för många år sedan har utbildningen pågått ibland i snigelfart, ibland helt stagnerad på grund av elevens/ min slöhet, men ibland även med iver och stort intresse.

Utbildningen har kostat mig en hel del, men Jesus har betalat priset för mig. Han har köpt mig och betalat för mig med sitt eget liv. Det pris jag själv har lagt ut är den smälek, det hån och förakt jag måste bära från dem som inte förstår mig, ja ibland har det kostat lidande på efterföljelsens väg, men det är ingenting emot det lidande som Jesus har burit. Därför är jag villig att bli lik honom, genom att leva i hans sällskap. Jag är också villig att bära mitt kors tillsammans med hans kors och lyfta det högt, så att alla kan se vem jag tror på. Det är inte något konstigt om jag blir hatad av världen för att jag beslutat mig för att gå i denna skola. Jesus sa:

"Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er." Joh. 15:18-19

Eftersom det inte är en världslig skola, utan en andlig, så måste vi alltså vara beredda på att bli betraktade som dårar till och med av dem som står oss nära här i livet. Detta är inte något enkelt, men det är nödvändigt. Visserligen kan det numera vara ganska lätt att kallas för kristen, och blir man inte alltför andlig så går det också bra att undvika smäleken.

Ytlig kristendom, som också kan kallas för religiös fernissa finns inte på schemat i min skola. Här handlar det i stället om att gräva djupt tills man når hälleberget. På denna grund kan man bygga sitt liv med djupa rötter i den andliga myllan. Den som kallas den goda jorden.

"Djupare om lidande det kostar, djupare ändå, så att rotad i hans helga kärlek, frukt jag bära må." Segertoner 594:3

Det finns ingen som tvingat mig att gå i denna skola. Jag har själv beslutat att stanna kvar, trots att många människor runt omkring mig tvekat att följa mitt exempel Ämnena innehåller både teori och praktik.

Det viktigaste ämnet är kärlek. Så här har han sagt:

"Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek." Joh. 13:34-35

Inget ämne är så viktigt, som just detta. Kärlek är inte något vi kan prestera av oss själva. Kärleken är Andens frukt. Den är ett resultat av att vi har blivit födda av Anden. Därför har vi en lärare på skolan som hjälper oss med detta så att det blir ett resultat som motsvarar frukten på vårt livsträd. Den frukt som är Andens frukt. Läraren är Hjälparen, den helige Ande.

"Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar våra bröder. Den som inte älskar är kvar i döden. Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare bär evigt liv inom sig. Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Också vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom. Mina kära låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära om hjärtat inte dömer oss, kan vi stå frimodiga inför Gud." 1.Joh. 3:14-21.

Det räcker inte med tomma ord, det måste bli handling. Därför har vi både teori och praktik i utbildningen på min skola.

"Djupare, o gode helige Ande, djupare mig drag, tills mitt liv har helt gått upp i Jesus och hans viljas lag. " Segertoner 594:2

I vår tid talas det mycket om andlighet, men ofta förbigår man den aspekt som talar om den här andligheten, som har sin källa i Jesus. Om man vill bli andlig så ska man tömma sig genom olika meditationsformer där man koncentrerar sig på andningen. Detta sker ofta i de nyandliga tekniker som många ägnar sig åt. Genom olika övningar tränar man sitt inre till att bli tömd. Jag undrar mycket vad detta kan leda till och varför många nöjer sig med denna imitation av äkta andlighet. Varför är det så impopulärt att söka sig till det andliga livets källa och uppkomst.

I Jesu visdomsskola talas det också om att bli tömd, men det är en helt annan tömningsprocess. Första steget är att bli tömd på allt eget. Det sker genom stillhet och bön. Jesus Kristus och det underbara namn han bär garanterar för en äkta tömning och rening av det innersta rummet i våra liv.

"Men för att därtill komma, man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. När Herren där vill tala, man måste vara still, att han med instrumentet får göra vad han vill." Segertoner 602:3

Det andra steget är att bli fylld med Gud. Fylld av Guds gode helige Ande.

"Tänk vilken nåd att jag har fått bland Herrens folk min del och lott. Nu är den stillad hjärtats strid, själen har funnit ro och frid. Ja, fylld av Gud, ja fylld av Gud. Blodköpt och ren och fylld av Gud. Ja fylld av Gud, ja fylld av Gud. Tömd på allt eget, fylld av Gud." Segertoner 390:2

Om min utbildningsmål i Jesu visdomsskola är att mitt liv skall helt gå upp i Jesus, då tror jag att himlen har kommit till jorden, åtminstone i mitt liv.

Så vill jag ha det. Än är jag inte färdig, men tillsammans med mina klasskamrater/ mina troende vänner vill jag uppbyggas med dem i denna tro. Jag kan inte leva ensam med min tro. Jag behöver växa tillsammans med andra som har samma längtan. Vill du bli en elev i Jesu visdomsskola. Gud välsigne dig att följa Jesus!

söndag 23 oktober 2016

Min egenkomponerade musik My own music

Ett urval av min egenkomponerade musik. Jag kommer att fortsätta lägga ut mera efter hand. Musiken får användas, dock icke i kommersiellt intresse. Om den användes bör det ske med tydlig angivelse av källan. Alltså vem som skrivit och tonsatt musiken