Twingly statistik

måndag 20 mars 2017

Skall vi visa vår psykiska ohälsa?

Låt mig först få länka till programmet "Fråga doktorn" som i dag handlade om ångest.

"Hur kan man hantera sin ångest och var går gränsen för när den blir sjuklig?"

Ibland får vi frågan hur vi mår. Det är inte säkert att den som frågar vill höra svaret och vi undviker att ge ett ärligt svar därför att vi inte vill bli missförstådda.

I vissa sammanhang anses det vara fult att tala om att man mår dåligt. Då anses man vara självupptagen och ha svårt att se något annat än sina egna problem. Ibland kan man få höra att en troende människa inte skall behöva lida av psykisk ohälsa. En sak är säker. Den som är frälst och har sin tro på Jesus behöver inte vara rädd hur det än kan kännas.

Låt mig då först få säga att det finns olika typer av ångest och rädsla. I en del fall är rädslan förknippad med straff och den handlar då om våra existentiella villkor. Om livet och om döden. Om vi känner oss dömda och misslyckade, så kan vi ändå vara frimodiga inför Gud, eftersom det är han och inte vi själva som har frälst oss. Den vissheten fördriver rädslan. "Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära om hjärtat inte dömer oss, kan vi stå frimodiga inför Gud." 1.Joh. 3:20-21.

Det finns andra typer av ångest och rädsla, som inte handlar om livet eller döden. Till exempel panikångest, prestationsångest, generaliserad ångestsyndrom, ångest som är kopplad till neurotisk personlighet osv. All omotiverad ångest och rädsla kan bli av sjukdomsvalör och då är det viktigt att vi vågar visa vår ångest för andra. Vi behöver inte skämmas för att vi drabbas av sådan psykisk ohälsa antingen vi är troende eller inte.

Jag skulle vilja uppmana dig som läser det här att inte tveka att tala med andra om dina problem. Det är inte säkert att alla förstår, men det finns många som har erfarenhet av psykisk ohälsa, som kan vara till hjälp. Du behöver inte känna dig ensam. Det finns hjälp och sök den i tid.

måndag 13 mars 2017

Bristfällig kunskap om Israel-Palestinakonflikten?

"Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga."

Så skriver Berndt Ekström i Göteborgsposten

Detta är bara en del av sanningen, som jag anser vara mycket bräcklig. Den vilar också på en bristfällig kunskap. Den andra delen som jag här vill belysa handlar om den del av det Osmanska riket som kallades Palestina.

Mina uppgifter hämtar jag i huvudsak från Sören Wibecks bok: "Ett land, två folk, Israel-Palestinakonfliktens historia.

Palestina var fram till första världskriget bebott av araber. Det fanns vid den tiden bara ett fåtal judar i regionen. För de araber som fanns i Palestina blev det viktigt att kunna identifiera sig som palestinier, men detta skedde först efter den framväxande sionismen och idén om att bilda en judisk stat. Ett judiskt nationalhem.

Palestina blev år 1922 ett mandat under Storbritannien. Detta mandat skulle utvecklas till en judisk självständig stat utan att det gick ut över arabernas medborgerliga eller religiösa rättigheter. Araberna däremot ville inte gå med på detta. De ville ha en enda arabisk stat. Judarna utgjorde ju endast en tredjedel av befolkningen vid denna tid. Av denna anledning sa de nej till ett delat Palestina. De betraktade Palestina som sitt land och kunde inte acceptera att judarna hade rätt till det.

Berndt Ekström anser att det råder brist på kunskap om nutidshistoria av dem som intresserar sig för Israel-Palestinakonflikten. Jag tycker nog att han är alltför ensidig i sin bedömning av detta. Just därför ville jag här belysa med ovanstående välunderbyggda information en mera fullständig bild av en anständig sanning.

Det är väl ingen brist på kunskap som talar om att palestinier under hela den 70 åriga historien om staten Israels bildande blivit fördrivna från sina hem och fått sina bostäder förstörda. Har staten Israel legal rättighet till detta? Fördrivningen pågår fortfarande. Men den började 1948, då staten Israel bildades. Palestinierna kallar det för Al Nakba, Katastrofen. när över750000 palestinier fördrevs från sina hem och staten Israel utropades. Jag frågar om Ekström och andra Israelsvänner anser att det är bristfällig kunskap att tala om detta.

fredag 3 mars 2017

Reagera starkt när Sverige beskrivs som ett land i sönderfall

Mörka krafter livnär sig på vår rädsla.

Jag och många andra reagerar starkt, "när Sverige beskrivs som ett land i sönderfall", skriver Journalisten Johan Sivers i MVT fredag 3 mars 2017.

"Den högernationalistiska världsbild där den svenskfödde mannen ser sig som en högre stående varelse än kvinnor, utlandsfödda och HBTQ-personer." "Den hetsar människor på varandra och livnär sig på vår rädsla."

Reacting strongly when Sweden is described as a country in decay

Dark forces feeding on our fearing. http://www.mvt.se/asikter/kronikor/kaosteorin-gynnar-morka-krafter-om4527821.aspx

I and many others feel strongly, "when Sweden is described as a country in decay," writes journalist Johan Sivers in MVT Friday, March 3, 2017. "The right nationalist worldview where the Swedish-born man sees himself as a superior being than women, immigrants and LGBT -people." "It excites people to each other and feed on our fear."

tisdag 28 februari 2017

Det är Jesus som drar

Se på honom! Visst behöver Du hans kärlek i Ditt liv? Han kan förvandla allt, så att Du blir fullkomligt fri!Många frälsta när Sebbe Stakset predikade i Göteborg

Gudstjänsten i Smyrna

lördag 11 februari 2017

Kommentarer till "Vem ville vårt liv?"

Jag har skapat detta inlägg för att få möjlighet att ta emot kommentarer till

"Vem ville vårt liv?"

Din kommentar kommer inte att synas förrän jag har godkänt den. Du får gärna vara anonym om du vill. Jag är mycket tacksam för synpunkter på innehållet och tar gärna emot både ris och ros.. Jag har flera kapitel färdiga och kommer att publicera dem efterhand.

torsdag 9 februari 2017

Mina hälsokontroller just nu

Skriver detta inlägg som en påminnelse om en del hälsokontroller som är aktuella just nu. Från och med i går onsdag 9 februari har jag i samråd med Psykiatriska öppenvården för äldre här i Motala kommit överens om att halvera dosen av Lyrica som jag under flera år tagit på grund av min generaliserade ångest. Jag kommer att få testa hur detta går en tid och återkommer med rapport om eventuella problem under nertrappningen. I går samma datum besökte jag Öron- näs. halskliniken vid US i Linköping för undersökning av mina stämband med anledning av den heshet och de halsbesvär jag haft. En glipa upptäcktes på bakre delen av mina stämband, som kan vara förklaringen. Orsakerna kan bero på många saker. De orsaker som nämndes var mina refluxbesvär, min astma och den medicin jag bytt för en tid sedan, som mycket väl kan orsaka sådana besvär. Rekommenderades att byta medicin. En annan orsak är att min röst är sliten efter många års flitig användning. Jag kommer att få remiss till logoped här i Motala. Det skulle vara bra om jag kunde träna bort mina besvär, så att jag åter igen kan använda min sångröst. Ni får gärna kommentera detta och ge mig råd hur jag skall göra. Jag känner mig allt för ung för att lägga av. "Sången i mitt liv är Jesus!"