Twingly statistik

fredag 9 april 2010

Du kan förändra världen

Du kan förändra världen, var mitt tema i sångprogrammet i Baptistkyrkan i Motala där jag i går talade, spelade och sjöng i en ekumenisk gemenskapsträff.

Vi lever i de snabba förändringarnas tid, vilket märks särskilt nu när våren gör sitt intåg i vår del av världen. Där det låg ett stort snötäcke för en liten tid sedan är det nu barmark.
Förändringarna påverkar oss. Frågan jag ställer är hur ska vi kunna påverka förändringarna? Kan vi få dem att gå i den riktning vi vill, eller är det vi som följer dem. Jag skulle önska att jag kunde förändra världen tillsammans med alla dem som vill göra något gott. Då skulle den bli en fredens värld. Att jag tillsammans med Skaparen fick vara med om att byta ut alla skadade celler mot friska, precis som det som kan ske i en människokropp. Våren ger mig bud om detta. Allt som var dött får liv igen. Snödropparna (se tidigare bild) tränger sig trotsigt upp genom snötäcket och vägrar att dö på grund av den omgivande kylan. Så förändras skapelsen av Skaparen i vårens tid. Något liknande kan vi inte åstadkomma. Eller kan vi det?

På samma sätt förändras världen. ”Världen och Gud är inte varandras motpoler. Gud har inte skapat världen en gång för länge sedan och därefter lämnat den åt sitt öd. Överallt där en skapad varelse finns, där är Skaparen närvarande.”(W. Stinnisen)

När vi blir medvetna om detta så förstår vi att det är tillsammans med Gud, som är livets Herre, som vi ska förändra världen. F

Filosoferna säger: ”Låt den som vill förändra världen börja med att förändra sig själv.”
Bibeln säger: ”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” (Rom. 12:2)
Lyssna till min sång ”Lita på Gud och hans omsorg.” genom att klicka på den här länken I en av verserna är texten: ”Du kan förändra världen, fråga vad Herren vill. Låt inte tiden förspillas, kraften den räcker till. Stanna – när du ska stanna – Gå – när du ska gå. Gud vet när tiden är mogen. Vissheten ska du nog få.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar