Twingly statistik

lördag 11 december 2010

Gud vår beskyddare- eller vem säger vad?

”Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga han säger: ”I Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar.”” Psaltaren 91:1-2

Den här psalmen handlar inte bara om beskydd. Den beskriver också de faror som vi människor möter. Farorna är en del av livet vi lever på jorden. De påminner oss om vår ofullkomlighet. Vem har sagt att vi skall slippa farorna?

I Bibeln berättas om en man som hette Job. Det står att han var en oförvitlig och redlig man, som fruktade Gud och undvek det onda. Han var rik, ja till och med mäktigare än någon annan i Österlandet. Han var mån om sin familj och gjorde allt han kunde för att barnen skulle vara rena inför Gud. I berättelsen om Job finns även Gud och Åklagaren med.

Herren säger till Åklagaren: ”Har du gett akt på min tjänare Job? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren: ” Är det då för ingenting som Job fruktar Gud. Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger, du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar har utbrett sig i landet.””

Berättelsen fortsätter med att Herren ger Åklagaren tillåtelse att ta ifrån honom allt det han äger, förutom honom själv.

Målsättningen för Åklagarens tillvägagångssätt var att få Job att ändra sin inställning och sin relation till Gud. Han säger till Gud: ”Förvisso skall han då mitt i ansiktet tala kränkande ord mot dig.”

Job förlorade både sina barn och sin rikedom och det står att han föll ned till jorden och tillbad och sade: ”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända åter dit. Herren gav, och Herren tog. Lovad vare Herrens namn!”

Samtalet mellan Herren och Åklagaren fortsätter och Åklagaren får tillåtelse att ta ifrån honom hans hälsa, men inte hans liv.. Det står att han drabbas av svåra bulnader på hela kroppen. Då säger hans hustru till honom: ”Håller du ännu fast vid din oförvitlighet? Tala fritt ut om Gud och dö.”

Det svar som Job ger till sin hustru visar att han inte riktigt hade förstått varifrån det onda kom eftersom han trodde att det onda och det goda kom från samma källa.
Detsamma uttrycker han i 29:e kapitlet: ”Ack att jag var som i forna månader som i de dagar då Gud gav mig sitt beskydd.” Den övergivenhet han upplevde betydde inte Guds frånvaro.
Gud återupprättade Job. Rekommenderad läsning Jobs bok.

I sista kapitlet säger Job till Gud: ”Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon.”

Vem eller vad är det då som säger att Gud är ditt och mitt beskydd? Svar enligt Psaltaren 91.9: ”Det är du och jag som säger det, inte någon annan.” ”Ty DU har sagt: ”Du Herre är MITT beskydd, och du har gjort den högste till din tillflykt.”

3 kommentarer:

  1. Ja Job gillar jag. Det där som står att han bodde "i Österlandet", vad betyder "Österlandet"? Ja jag har väl ett hum om det men det kanske alltid finns mer att säga.

    SvaraRadera
  2. Jag svarar med förklaringen från Wikipedia:
    "Orienten (även östern, Österlandet) är sedan antiken en benämning särskilt på de sydliga och östligaste Medelhavsländerna (Främre Orienten) men också på övriga Asien (Mellanöstern och Fjärran Östern"

    SvaraRadera