Twingly statistik

onsdag 20 april 2011

Nya formuleringar om tro

Blod och offerlamm måste få diskuteras. (Kyrkans Tidning)

Får man pröva nya formuleringar om tro eller finns det sanningar som aldrig får ifrågasättas?
Den som läst vad jag tidigare skrivit vet att jag är förespråkare för en dialog, som är kärleksfull och fylld av ömsesidig respekt. Om tonen blir aggressiv och hotfull hör den inte hemma i kyrkan, men avslöjar desto mera vem avsändaren är.
När aposteln Paulus skriver att han tolkar andliga ting med Andens hjälp, så får jag känslan av att han inte är färdig med sanningen, men att han hela tiden är på väg emot nya tolkningar. Det måste finnas utrymme för ärliga samtal om sådant som är livsviktigt för kyrkan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar