Twingly statistik

fredag 10 augusti 2012

Anden


I Nya testamentet i Bibeln lär vi oss att Gud ger sin ande till människor som tar emot Jesus. Det handlar då om en andlig pånyttfödelse.

”Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.” Joh.1:12.

När Jesus blev människa så kunde man se Guds härlighet. Han blev bärare av Guds Ande
På samma sätt blir den som låter sig födas av Ande bärare av densamma.

”Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd” Joh. 1:16.

På några ställen i nya testamentet förekommer ordet som blivit översatt med ”fullhet” Den bakomliggande tanken med ”fullhet” tycks vara att Gud i sig rymmer en rikedom av allt tänkbart gott, att denna rikedom också finns hos Kristus och att den genom honom förmedlas till församlingen och till dem som tar emot Jesus.

”Ty Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen. Och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han skall låta er träda fram inför sig heliga och fläckfria och oförvitliga om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp som ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus har blivit.” Kol.1:19-23

”Jag skall utgjuta min ande över allt kött.” Joel 2:28.

I Apostlagärningarnas andra kapitel läser vi om hur denna profetia gick i uppfyllelse.

”Gud har upphöjt honom (Jesus) med sin högra hand, och sedan han enligt löftet tagit emot den helige anden av Fadern, har han nu utgjutit den, så som ni här ser och hör.”Apg.2:33

I Efesierbrevets 4:e kapitel finns ett avsnitt som handlar om den gamla och den nya människan.

”Därför skall ni sluta leva som förut; ni skall lägga av er den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och helighet som hör sanningen till.” Ef. 4:22-24

Under vårt liv här på jorden så förnyas och förstärks anden. I döden återgår anden till Gud. När Jesus dör så utropar han: ”Fader i dina händer lämnar jag min ande.”

Det är Anden som ger oss ett förskott på det liv som väntar på oss. Anden kallas för Hjälparen och den leder oss fram till den sanning vi behöver för att veta vad Gud har gett oss. Guds ande är också en verksam kraft genom vilket under och tecken sker. Efter Jesu död och uppståndelse hör detta till den kristna erfarenheten.
”Petrus svarade: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla.” ”Apg.2:38

Med anledning av det jag här skrivit finns det inget mer nödvändigt än att mer och mer uppfyllas av Guds Ande. Det handlar framför allt om att bli medveten om sitt andliga tillstånd. Att i tro ta emot Jesus Kristus som sin Frälsare och att med iver söka Gud och få del av hans goda gåvor som ges till oss inte genom vår egen prestation, utan uteslutande av nåd, som är detsamma som oförtjänt ynnest. Jag uppmanar dig som läser detta att ta kontakt med någon troende människa som du har förtroende för. Sök dig till en kristen gemenskap där ditt andliga liv kan tillfredsställas. Säg namnet Jesus, tillbed det namnet, hur ofta du vill, ty var och en som åkallar Jesu namn skall bli räddad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar