Twingly statistik

onsdag 30 januari 2013

Katolska kyrkan, Pingströrelsen och Livets ord.


Missionären Nils Olov Nilsson känner oro över relationerna mellan Pingströrelsen och Katolska Kyrkan och undrar om allt det han under många år arbetat för varit förgäves.
Det här är mycket svåra frågor och det är med stor försiktighet jag skriver och länkar här till två intressanta texter i rubricerat ämne:
  1. Håll distans till Livets Ord av Torgny Nilsson
  2. Katolska kyrkan och nya pingstkarismatiska- icke samfundsanknutna församlingar, typ Livets Ord.   av Bengt Malmgren
Artiklarna är polariserande, men båda texterna är mycket sakliga.


Läs även denna text så fint skriven av Malin, en syster i Herren, som är katolik:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar