Twingly statistik

söndag 6 januari 2013

Måste man stöta sig med Staten?


”Vi har inga problem med att stöta oss med Staten. ” är rubriken på ett debattinlägg i Dagen. Ordvalet  kan lätt missförstås. Om det handlar om att kämpa för de svaga och utsatta kanske det behövs ett sådant civilkurage i en del sammanhang, men när det gäller den pågående debatten om adventsuppropet i skolorna, så handlar det om något helt annat.

 

Man vill på något ogenomtänkt sätt försöka återinföra möjligheten till en skola med tydlig konfessionell prägel. Detta kan som jag ser det bli problematiskt i det samhälle vi nu lever. Vårt svenska samhälle ser annorlunda ut i vår tid. Vi har en skola som har en lag som kräver en icke konfessionell utbildning. Det är inte längre så att skolan skall fostra eleverna till kristen tro.

 

Den friheten har vi i alla fall att vi i kyrkor och samfund får vara tydliga när det gäller budskapet.

 

För några år sedan skrev jag ett uppmärksammat blogginlägg som fick en del värdefulla kommentarer som ansluter till ämnet

 

…… skriver att hon med religionsfrihet försvarar sin och sina barn från religion, så undrar jag bara hur hon skall bära sig åt för att försvara sig mot andra åsikter. Om jag fäller upp mitt paraply så fort jag får höra talas om kristendom, så kan det bero på att jag på något sätt blivit utsatt för övergrepp från någon som ansett sig skyldig att med sin stora ångvält och köra över mig med sina åsikter. 
Läs hela inlägget här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar