Twingly statistik

lördag 13 april 2013

Den kämpande tron


I dag kom jag att tänka på Lars Linderots psalm där det bland annat står så här:
”Själen måste utstå en kamp för den tron, varpå vår salighet hänger”. Den kamp som det handlar om upplever vi först när vi bestämt oss att följa Jesus. Om vi inte vill tro på Jesus så upplever vi ingen kamp för tron. Den kämpande tron har blivit överlämnad till den som vill tro. Observera att jag skrev ”vill tro” inte ”kan tro” Det är skillnad på att vilja och att kunna. Vi kan inte tro om vi inte vill tro. Så här står det i Judas brev: ”Jag känner mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro, som en gång för alla har anförtrotts de heliga” Ibland önskar vi att vi skulle slippa kampen och få leva vårt liv i ostörd ro, men det har vi inte fått några löften om medan vi lever här på jorden. Det pågår en kamp där tron hela tiden blir utsatt för attacker. Då är det värt att komma ihåg att Gud har gett oss resurser, rustning för att segra mot allt det som går oss emot. Jesus säger till sina lärjungar i Joh.16:13:”Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen, han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske.. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.” Hjälparen, den heliga anden skulle påminna dem om allt vad Jesus sagt. Detta löfte gäller även oss i dag. Förutsättningen är då att vi tar reda på vad det är Jesus har sagt. På det sättet ger vi tron den näring som behövs för att den skall segra i våra liv.
Den tro som är född av Gud övervinner och segrar över det som är i världen. ”Detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son.” 1.Joh.5:4-5.
Om vi har blivit födda på nytt så upplever vi denna kamp. Det är en kamp mellan kött och ande, tro och tvivel. Den som inte är född på nytt kan inte förnimma något av denna kamp. Men efter det att vi blivit födda på nytt så pågår kampen så länge tron finns kvar. Det är den kampen som är segerviss, även när vi ibland lider nederlag och misslyckas. Så länge vi håller oss nära Jesus, så har vi löfte om seger över allt som möter oss i världen, ”ty det som är fött av Gud, övervinner världen.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar