Twingly statistik

torsdag 11 april 2013

Gud finns i den här världen


I dag läste vi ur vår andaktsbok att ”Världen och Gud är inte två motpoler.”   Detta kan vara svårt att förstå när vi upplever allt det svåra i tillvaron. Vi begriper inte varför Gud kan tillåta allt lidande som finns på jorden, alla krig och katastrofer, sjukdomar och plågor som drabbar människor. Hur kan man då påstå att ”I grund och botten är världen god” och att ”Allting är i Gud.”som vi läste i andaktsboken?
Om vi tänker att allt det goda som finns i världen kommer från Gud, så kan man förstå det bättre. Bibeln säger att allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från Gud. Men Bibeln säger också att den skapelse som från början var alltigenom god har blivit fördärvad.  
20Allt skapat har lagts under tomhetens välde, inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det, men med hopp om 21att också skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas.
22Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. 23Och till och med vi, som har fått Anden som en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud skall göra oss till söner och befria vår kropp. Rom.8:20-22
Gud har inte lämnat världen åt sitt öde. Han finns där godheten och kärleken finns ibland sina skapade varelser. Vi behöver inte söka honom långt borta. Gud är oss nära i den här världen. Allting är i Gud och vi är i honom. Avsikten med våra liv är att vi strävar efter att låta godheten komma till uttryck genom oss.

Gud blir synlig i världen där vi finns och där vi ger uttryck för vår tro och vårt engagemang. Ett sätt kan vara så som man gör i Vänersborg. Läs här i tidningen Dagen!

Nya vägar prövas i olika sammanhang för att nå ut med det kristna budskapet. Läs här om vad som händer i Uppsala

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar