Twingly statistik

onsdag 20 november 2013

Lovsången i våra gudstjänster

Jag märker i vår församling att många äldre inte kan engagera sig i lovsången därför att man inte kan känna att texterna harmonierar med den inre känsla av äkthet som man saknar, Texterna är ofta väldigt ytliga. Ibland har man svårt att helhjärtat instämma i en del sånger därför att de är introspektiva.

Jag återkommer snarast i ämnet, men hänvisar till en mycket läsvärd artikel i Dagen här.
Lovsång är en spegel av tidsandan
I en enkät i Dagen tycker omkring 70 % av de tillfrågade att det är fel när lovsången blir det dominerande inslaget i gudstjänsten och detta håller jag gärna med om. Det är något de ansvariga mötesledarna bör betänka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar