Twingly statistik

måndag 27 januari 2014

Marcus Birro och Ann Heberlein i SVT-debatt

Jag har i flera av mina tidigare inlägg reagerat på alla de försåtliga angrepp som sker mot Svenska kyrkan, nu senast i den usla 

debatten med Marcus Birro och Ann Heberlein i SVT
När Bengt Malmgren på sin blogg utvärderar denna debatt så menar han att

Antje Jackelén uttalat sig väldigt diffust om Jesus Kristus och svävat på målet om de tror på Jesus Kristus som världens frälsare. 

Det är fel att säga att vår blivande ärkebiskop svävat på målet om tron att Jesus är världens Frälsare. Om hennes svar på den aktuella utfrågningen verkade vara diffusa så berodde det i stället på att frågorna som ställdes var utformade som ett slags ja och nej frågor. Att vara tydlig i ett sådant sammanhang kräver ett mera utförligt svar.

Debatten mellan Ann Heberlein och Marcus Birro bestod till stor del av pajkastning. Den var inte till någon av kombattanternas fördel.

Birro anklagade Svenska kyrkan för att ha övergett grundläggande kristna värderingar, tron på att Bibeln är Guds ord, och hur man ser på Jesus och jungfrufödelsen. Han menade också att man har slutat att prata om syndernas förlåtelse, att den blivande ärkebiskopen varit otydlig om att Jesus är enda vägen till Gud, men han aktade sig för att påstå att hon förnekat detta, ty det hade varit lögn.

Det finns förvisso både bokstavstroende och andra bibeltroende även i Svenska kyrkan och man har definitivt inte övergett de värderingar som är grunden för den kristna tron. I varje söndags gudstjänst eller mässa så finns syndabekännelsen med, liksom avlösningen, tackbönen och lovsången..

Det finns säkert många i Svenska kyrkan som tror på jungfrufödelsen, inklusive den blivande ärkebiskopen, men hur den gått till kan det ju inte finnas någon som vet. Jungfrufödelsen är ett mysterium.

Birro som menar att han är bokstavstroende skulle om tiden medgavs kunna förklara hur han tror att det gått till.
”Det finns falanger både ­innanför och utanför kyrkan som kräver tydliga svar, svartvita sanningar, ordning och reda, och, naturligtvis, gränser. Följaktligen provocerar biskop Antje Jackeléns valspråk, som är "Gud är större"”

3 kommentarer:

  1. Nej du syndabekännelsen finns inte alls alltid med i söndagens huvudgudstjänst. Det blir allt vanligare att man använder någon form av överlåtelsebön. Högmässan på söndagarna heter numerapå flera håll bara mässa/temamässa och är inte en fullständig högmässa.Detta gäller i Stockholm i alla fall.

    SvaraRadera
  2. Nej du syndabekännelsen finns inte alls alltid med i söndagens huvudgudstjänst. Det blir allt vanligare att man använder någon form av överlåtelsebön. Högmässan på söndagarna heter numerapå flera håll bara mässa/temamässa och är inte en fullständig högmässa.Detta gäller i Stockholm i alla fall.

    SvaraRadera
  3. Välkommen till Ökenkällan Marie och varmt tack för din kommentar. Här i Motala följer Svenska Kyrkan Kyrkohandboken som gäller för hela landet. I högmässan och den gudstjänstordning som finns för varje söndag förekommer syndabekännelsen. På vissa håll i landet har man prövat det jag tror du menar som kallas mässa/temamässa. Denna indelas i fyra avdelningar. 1. Samling. 2. Ordet. 3. Måltiden 4. Sändning. I den första avdelningen ingår i inledningsmomentet bön om syndernas förlåtelse, som ett fast moment. Ingen präst eller lekman som leder en gudstjänst har rättighet att avvika ifrån denna ordning. Allt det här kände jag till eftersom ja arbetat i Svenska Kyrkan som kantor i många år, men för säkerhets skull ringde jag upp Kyrkoherden här i Motala och fick veta hur det förhåller i nuläget. Låt oss alltid vara rädd om Svenska Kyrkan och inte sätta tro till alla de försåtliga angrepp som tyvärr förekommer. Låt inte besvikelse och bitterhet slå rot när du möter sådant som inte faller dig i smaken. Bed i stället om ljus och vägledning så skall Herren leda dig och visa dig den rätta vägen. Gud välsigne dig. Marie!

    SvaraRadera