Twingly statistik

onsdag 16 april 2014

Löftena kunna ej svika

Löftena kunna ej svika, nej de stå evigt kvar.
Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har

Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna,
men den som tror skall finna, löftena de stå kvar

Gör såsom Abraham gjorde, blicka mot himlen opp!
Medan du stjärnorna räknar, växer din tro ditt hopp

Tro när det mörknar på färden, solen ej slocknat har.
Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar

Tro när dig världen förföljer. Med dig i ugnen het
vandrar en gudason härlig, prövade själ det vet

Tro när dig vännerna svika, tro när blott en står kvar.
Jesus din vän skall dig följa, alla ja alla dar.

Tro under allt som dig möter, snart du ju hemma är.
Då skall i åskådning bytas det som du trodde här

Denna sång skrevs med text och musik av Pastor Lewi Pethrus år 1913

De två första verserna skrevs under en tid då hustrun Lydia var sjuk. När läkare föreslagit ett operativt ingrepp beslutade de i stället att sätta sin förtröstan till Gud i bön. De fick bönesvar. Hustrun tillfrisknade utan något operativt ingrepp De övriga verserna tillkom senare. De skrevs under en tid då pingströrelsen var utsatt för hårt angrepp utifrån.

 

Löftena och löftet

Det talas i Bibeln om fäderna i det Gamla förbundets tid att de genom tron fick löftena uppfyllda. Gud talade till dem många gånger och på många sätt genom profeterna står det. Det står också att de fick Guds vittnesbörd för sin tro. De kallas för trons vittnen. Dessa trosmänniskor som omtalas i Hebreerbrevets elfte kapitel hade lagt beslag på Guds löften. De vann segrar över sina fiender genom sin tro och de fick se Guds löften gå i uppfyllelse. Gud bekräftade deras tro på det sättet. Observera att ordet löften står här i pluralis i obestämd form.

Det är skillnad på ordet löften och ordet löftet. Löftet står i singularis och i bestämd form. Paulus skriver i 2.Kor.1:20 att ”Guds löften har fått sitt ja genom honom (Jesus)” Detta gäller alla Guds löften, antingen de är uppfyllda eller väntar på sin uppfyllelse. De har fått sin uppfyllelse i Kristus.

”Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas” Hebr. 11:39. De levde och dog i väntan på ett löftes uppfyllelse, som ingen av dem upplevde på jorden.

 Nu är löftet uppfyllt. Det som dessa trosvittnen sett fram emot har kommit. Jesus Kristus har genom sitt offer på Golgata vunnit en evig seger. Han är ”nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden.” Hebr. 2:9 Det står nu inte sedan. Jesus har segrat Löftet är redan uppfyllt. ”När han lade allt under honom, gjorde han inget undantag: allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt lagts under har lagts under honom.” Hebr. 2:8. Det återstår ett ”ännu”  ”Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter.” 1.Kor15:25. Om det onda ser ut att triumfera, så är det bara för en kort tid. Vi ser fram emot den dag då alla fiender skall vara besegrade, ja till och med döden skall bli besegrad.

Precis som de gamla förbundets trosvittnen fick Guds vittnesbörd, så har också de troende som nu lever i det nya förbundets tid Jesu vittnesbörd  i sina hjärtan. Genom tron kan vi också i vår tid få uppleva uppfyllelsen av Guds löften. Löften om Guds närvaro under tider av sjukdom, sorg och prövning.

Du och jag kan ta reda på vad Gud har lovat. Vi kan tryggt få överlämna våra liv i hans trofasta omsorg och ledning. Vi behöver inte känna oro även om världen hotfullt larmar. I tro på Guds löften får vi med stor förväntan se fram emot den stora dag då Jesus skall komma.

”Löftena kunna ej svika, nej de stå evigt kvar.”2 kommentarer: