Twingly statistik

torsdag 15 januari 2015

Religion och terror

Har terrorn något med religion att göra? Om detta handlar mycket av vad som skrivs i vår tid, inte minst efter terrordåden i Paris. Det är en ordväxling som präglas av hat och rädsla. Statsminister Stefan Löfven har i en debatt med SD uttalat sig om religion och terror:

Att göra terrorn till en fråga om religion eller etnicitet är att spela terroristerna i händerna. Det är fel väg att slå split mellan olika religioner och att ha en väg som bygger på hat och rädsla.” Mycket klokt sagt av vår Statsminister.

Artikeln finns att läsa i tidningen Dagen för i dag torsdag 15 januari 2015:


Det kan inte vara religioner som gör övertygelser onda, utan hat, okunnighet och makthunger. De flesta människor tänker inte efter utan påverkas i stället av grupptrycket.

Vad som däremot händer när våld och terror utövas i världen är ofta att man tar hjälp av religionen.

Så här skriver Keith Ward som är en av Englands främsta filosofer och teologer:

Även om religionen kan spela en roll i väpnade konflikter, och även om många västerländska massmedier verkar som besatta av religiösa hot, visar alltså detaljerade undersökningar att de direkta religionskrigen är få, att mycket av våldet i vår samtid inte har något med religion att skaffa, och att när religionen är en faktor som används som stöd för andra missnöjesanledningar, som i de flesta fall verkar vara de utlösande konfliktsorsakerna.”

Jag har tidigare skrivit i Ökenkällan om hur vi skall förhålla oss till en religion som vi anser vara farlig. Läs här: http://rolferic.blogspot.se/2014/11/farlig-religion.html

och hur vi skall förhålla oss till muslimer. De är definitivt inte våra fiender utan tvärtom.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar