Twingly statistik

måndag 5 september 2016

Hårda pannor, varma hjärtan, klokhet, mildhet, lyhördhet och empati.

"När flera hundra på en dag tar heder och ära av en och sparkar sanningen med fötterna, då känns det som en invasion i kroppen. Du måste uppbåda en enorm energi för att hålla emot och för att upprätthålla din integritet. För en präst som ska vara öppen, förstående och lyssnande blir det en krock med den pastorala identiteten. För att överleva måste du stålsätta dig och skaffa elefanthud, samtidigt som din prästerliga uppgift kräver att du ständigt övar din lyhördhet och empati. "

Citatet är hämtat ifrån Svenska Dagbladet i en artikel av Ärkebiskop Antje Jackelén.

Vi har den senaste tiden varit med om en fullständigt sanslös och omdömeslös kritik av Svenska kyrkan och dess ledare både inifrån de egna leden och utanför.

Att som ledare befinna sig i frontlinjen för dessa attacker som är både lögnaktiga och osakliga är sannerligen inte lätt. Jag beundrar vår Ärkebiskop för det lugna och behärskade sinnelag som präglar henne trots dessa massiva och hatfyllda påhopp på henne och på hela vår svenska kyrka.

Mina tankar förs till profeten Hesekiel, som levde i en liknande tid då han blev kallad. Det står att han blev sänd till Israels barn, som här kallas de avfälliga hedningarna. Guds egendomsfolk Israel hade avfallit så till den grad att de kallades de avfälliga hedningarna.

I Bibeln talas det om det gamla förbundets och det nya förbundets tid. Tiden före Kristus kallas det gamla förbundets tid och tiden efter Kristus det nya förbundets tid. I det gamla förbundets tid utvalde Gud ett egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Israel skulle vara Herrens eget folk.

Det står i 4. Mos. 7:6 "Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden."

Vid det tillfälle vi läste om i Hesekiel finner vi att det var Herrens egendomsfolk som hade fallit och som levde i olydnad mot Herrens bud. Det var till detta förhärdade folk som profeten blev sänd.

Det hade säkert varit enklare att profetera för dem som stod utanför, men Gud ville att han skulle in i getingboet. Han behövde en utrustning för att inte själv bli skadad och för att vara redo att fullfölja sitt uppdrag. De skulle skulle få erfara att en profet varit ibland dem.

Hes. 2:4: "Till barnen med hårda pannor och förhärdade hjärtan sänder jag dig, och du skall säga till dem: `Så säger Herren, Herren´"

Hes. 3:8-9: "Men se jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten och din panna hård som deras pannor. Ja, jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Du skall inte frukta för dem och inte förfäras för dem eftersom de är ett motsträvigt släkte."

Det är inte så svårt att predika eller profetera för människor som tacksamt tar emot budskapet, men här skulle profeten gå in och tala till ett folk antingen de hörde på eller inte. Detta är betydligt svårare eftersom det ofta innebär en kollision med dem som lyssnar och dem som inte lyssnar. Då är det lätt att resignera och retirera. Även en profet är sårbar. Hur skall en profet orka med att vara lyhörd och empatisk under ständiga och hatfyllda attacker ifrån hårda och elaka människor?

För profeten Hesekiel innebar detta lyhörda öron och ett varmt hjärta, men även hårt ansikte och hårda pannor. Jag tror att den hårda pannan i detta fall handlar om en skarp hjärna, en hjärna som behåller fattningen även i en tid då det drar ihop sig till storm, en rakryggad hållning beredd att tackla de motgångar som fienden skickar ut. När Jesus sänder ut de tolv lärjungarna så talar han om en liknande rustning, ett förhållningssätt till de människor de skulle möta.

Matt. 10:16: "Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor."

Det handlar "om att vi måste förena ormens outtröttliga klokhet med duvans mildhet, det skarpa intellektet med det kärleksfulla hjärtat" skriver Martin Luther King i sin bok "Vägen heter icke våld."

I det nya förbundets tid har Gud utvalt ett egendomsfolk som kallas "Guds Israel" Se Gal. 3:16 och Rom. 9:6 där Paulus talar om de kristna, som Guds folk, vare sig de varit judar eller hedningar före sin omvändelse.

I 1.Petr. 2:9 står det "Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet."

När Jesus talar om tidens slut i Matteusevangeliet så tycker jag att det ser ut att vara en spegelbild av den tid vi nu upplever. Vi kan aldrig veta hur långt tiden är framskriden, men ett av de tecken Jesus talar om verkar vara i fas med vad vi upplever i vår tid.

Han säger i Matt. 24:12: "Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta, men den som håller ut till slutet skall bli räddad."

Världen blir hårdare och kallare. Därför behöver vi profeter som är rustade likt profeten Hesekiel och den rustning som Jesus talar om när han sänder ut de tolv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar