Twingly statistik

tisdag 13 september 2016

Könsbyte och att vara transsexuell

Könsbyte och att vara transsexuell.

Jag undrar om det var någon av mina vänner som såg Dr. Phil show på TV4. Det var ett mycket intressant och tankeväckande program, där man kände stor empati för samtliga inblandade. Zach identifierar sig som transsexuell och planerar att bli kvinna. Gary har tagit hand om Zach sedan han var några dagar gammal och han kallar honom för sin son, men han kan inte acceptera könsbytet. Han menar att det är en sjukdom. Även den kvinna som Zach har varit gift med uppträder i programmet. Hon berättar att hon blev vittne till hur Zach hade sex med en man. Efter detta hade hon försökt att begå självmord. Hela situationen är känsloladdad och det är verkligen inte lätt för någon av parterna att acceptera Zachs beslut att gå sin egen väg. Han berättar hur han upplevt sig själv vara av kvinnokön sedan han var sju år gammal, men aldrig tidigare vågat erkänna det. I programmet medverkade också en känd journalist som länge visat sin tillhörighet av ett annat kön. Önskar att många sett programmet. Det gav en ökad förståelse för dem som upplevt sig tillhöra ett annat kön än det biologiska.Jag tror att vi i Sverige har kommit mycket längre med en sådan förståelse än man gjort i USA.

Transsexualism är ett tillstånd då en person har en permanent upplevelse av att tillhöra ett annat kön än personens biologiska kön. Den transsexuella uppfattar sin fysiska kropp som felkönad, och önskar vanligen förändra den så den bättre passar det upplevda könet, med medicinsk och kirurgisk behandling.

Sex change and to be transsexual.

I wonder if it was any of my friends who saw Dr. Phil show on TV4. It was a very interesting and thought-provoking program, I felt great empathy for all involved. Zach identify as transsexual and plans to become a woman. Gary has taken care of Zach since he was a few days old and he calls him his son, but he can not accept sex change. He believes that it is a disease. Even the woman who Zach has been married to occur in the program. She says she witnessed how Zach had sex with a man. After this, she had tried suicide. The whole situation is emotional and it is certainly not easy for any of the parties to accept Zach's decision to go his own way. He tells how he experienced himself as the female since he was seven years old, but never dared to admit it. The program also involved a well-known journalist who has long demonstrated its affiliation to another queue. Wish many seen the program. It gave a better understanding of those who feel they belong to another sex.I think that we in Sweden have progressed much further with such understanding than has been done in the United States.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar