Twingly statistik

tisdag 20 september 2016

Kan det komma något gott ifrån Nasaret?

"Kan det komma något gott från Nasaret?" Frågan som återfinnes i Johannesevangeliets första kapitels 46:e vers ställdes av en man som hette Natanael. Filippos från Betsaida hade mött Jesus från Nasaret och han ville nu övertyga sin vän israeliten Natanael att Messias som de alla väntade på hade kommit. Filippos hade själv mött Jesus och var fullständigt övertygad om att det var Messias som nu hade kommit. Två ord hade Jesus sagt till Filippos: "Följ mig!" Detta var tillräckligt för att Filippos skulle bli en Jesu efterföljare. Det fanns säkert andra orsaker som vi inte har nedtecknat i den bibliska berättelsen, men vi förstår av det vi läser att Filippos var helt övertygad om vem Jesus var. Detta betydde att han till varje pris ville att alla skulle få se vad ett möte med Jesus betyder.

"En Frälsare härlig jag äger, men länge förstod jag ej det. Nu vittnar jag glad om hans seger, att alla må se, vad jag sett.

Alla borde få se, alla borde få se. Den härlige Jesus jag äger, ja alla borde få se.

Mitt liv och min kärlek jag ger, åt Jesus som älskat mig först. Av alla Guds under förblir, hans frälsande kärlek dock störst."(Segertoner 350 vers 1, 4.)

När vi förstår vem Jesus är och vad han betyder för oss, då blir vi precis så som Filippos ivriga att få berätta det för andra. Detta vill Herren göra med oss var och en. Han vill gripa våra hjärtan så att vi blir fyllda av iver efter att få vittna om vad vi sett och hört.

När Natanael fick den här frågan, så hade han inte själv mött Jesus. Han fick en "second opinion" beträffande den kunskap han tidigare hade fått genom Mose lag och hos profeterna om Messias. Om det kommit någon främmande människa till honom med sådana revolutionerande nyheter hade han säkert varit mera skeptisk, men nu var det hans gode vän Filippos som kom. Honom kunde han lita på. Han brukade verkligen inte svamla och försöka föra någon bakom ljuset. Nej det här var äkta. Det märktes ju att något hänt med den blyge och lite tillbakadragne vännen.

Filippos var ju inte ensam om sin upplevelse. Vittnesbördet gick från mun och till mun. Två av Johannes döparens lärjungar: Simon Petrus och Andreas följde nu också med Jesus. Deras vittnesbörd var detsamma som Filippos:

"Vi har funnit honom, som det står om i Moses lag och hos profeterna, Jesus, Josefs son från Nasaret ."

Kunde det verkligen komma något gott ifrån Nasaret, denna lilla obetydliga plats i Galiléen? Natanaels uppfattning kanske påverkades av den inställning man allmänt hade ibland de religiösa vid denna tid. Man trodde att man visste vad som stod i skriften och bildade sig därigenom en förutfattad mening om Jesus. Det fanns så mycket skepticism och så många tvivelaktiga omdömen att det inte ens ibland dem som var lik Natanael kunde vara så lätt att veta vad man skulle tro. En del hade redan bestämt sig: "Det här ska vi inte tro på." En del citerade skriften och tolkade den efter sin egen uppfattning och trodde att de visste allt, men de drog felaktiga slutsatser. De visste ju varifrån Jesus kom, och de hade ju läst i Skriften att ingen kunde veta varifrån Messias skulle komma. På detta sätt hade de religiösa tolkat det som de hade läst De sade :

"Är kanske du också från Galiléen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galiléen." "Säger inte Skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde."

Detta var sant. Så stod det i Skriften, men vad visste de egentligen om Jesus? De visste ingenting. De hade bara läst Skriften efter eget tycke och hade stängt dörren för Jesus. De ville inte få en enda liten chans att möta honom genom att öppna sitt inre för hans gudomliga kärlek Jag vill ställa en fråga till dig, som får stanna emellan oss. Den är oerhört viktig att besvara. Jag påstår att det handlar om liv eller död så viktig är min fråga: "Har du gett Herren Jesus Kristus en enda liten chans att få hälsa på hos dig? Har du öppnat ditt inre och inbjudit honom att ta plats i ditt liv, eller är min fråga likgiltig för dig? Har du stängt din dörr precis så som en del gjorde på denna tid.

Så fanns det andra som hade en annan inställning. De kunde helt enkelt inte stå emot när de såg vilka under Jesus gjorde

"Inte kan väl Messias göra fler tecken, när han kommer, än den här mannen har gjort"

sa de. I stället för att tolka Skriften hade de låtit Skriften få tolka dem. Jesus hade varit mycket tydlig när han undervisat dem hur de skulle göra. Så här hade Jesus sagt:

"Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv"

Detta gäller även för oss alla: Det räcker inte med att vara Ordets hörare eller läsare och sedan inte något mer. Nej vi måste bli Ordets görare för att vi ska kunna förstå Guds kraft. Vi skall förstå att det finns kraft i Guds Ord när vi gör det som Jesus har sagt att vi skall göra

Det enda Filippos sa till Natanael var: "Kom och se!" Samma sak gäller även dig och mig: "Kom och se!" Bilda dig en egen uppfattning om vem Jesus är genom att söka honom. Ta reda på var han bor. Lita på honom och på de heligas vittnesbörd om honom..

Natanael fick möta Jesus på ett personligt sätt. Jesus visade sin omsorg om honom eftersom han visste att Natanael skulle öppna sitt hjärta för honom. Jesus visade Natanael att han visste allt om honom. Det är så Jesus vill göra med både dig och mig. Han vill visa oss att han vet allt om oss. Detta sker på ett personligt sätt. Den ena personens upplevelse är inte lik den andras, men det samstämmiga vittnesbördet är att Gud vill visa sin omsorg och makt genom Jesus vår Frälsare. Har du öppnat ditt hjärta för honom, eller är han fortfarande en främling för dig.

"Om du inne i ditt hjärta känner törst, så är det Jesus du behöver allra först. Släpp honom in, släpp honom in. Ty det är Jesus du

"behöver allra först."

När Jesus möter en människa så ser han den människans potential. Han säger till den människan: "Jag ser dig." Det händer något i den människans inre. Så sa Jesus till Natanael:

"Innan Filippos ropade på dig, såg jag dig under fikonträdet."

Efter denna uppl

evelse, så var Natanael färdig med sin trosbekännelse:

"Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung."

Jesus lovade honom att han skulle få se och uppleva ännu mer. Samma gäller för oss som tror på Jesus och följer honom i dag. Vi ska få se ännu mer på vår trosvandring. Än är det inte slut. Det bästa kanske ligger framför oss. Jag vill gärna tro det och har bestämt mig att följa Jesus.

Låt mig få sluta mitt inlägg med en text av Lina Sandell-Berg, som vänder sig till dig med en fråga:

"Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig?

Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut, har du inte mod att börja, säg hur går det då till slut?

Inte kan den staden döljas, vilken ligger på ett berg. Inte kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg.

Har din Frälsare fått bliva för ditt hjärta verkligt stor? Är du redo att bekänna inför världen vad du tror?

Pröva dig det gäller livet. Den som ej är med är mot. Har du hittills motstått Herren, böj dig nu vid korsets fot.

Bed om frälsning, bed om rening, genom Jesu Kristi blod. Bed om kraft att följa honom, bed on heligt hjältemod.

O besinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid, och sedan evig frid."(Segertoner 490)

Fortsättning följer med titeln Kan något gott komma ifrån religion?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar