Twingly statistik

torsdag 12 juli 2018

Pastor KG Larssons vilseledande propaganda om judar och araber.

Pingstförsamlingen i Värnamo hade lånat sin kyrka till Israels vänners årliga konferens. En av talarna var pastor KG Larsson. Han har talat över ämnet: "Judar och araber".

KG Larssons föredrag är politisk propaganda, med många felaktiga påståenden som jag här vill uppmärksamma i sex punkter.

1./ Han påstår att det var först efter nederlaget år 1967 som begreppet Palestina började användas, och åberopar professor Hitti som källa. Denne professor menar att det inte finns något i arabisk historia som heter Palestina. Min historiebild är en annan.

(Ur Sören Wibeck, "Ett land och två folk") "Fram till första världskriget hade Palestina varit ett distrikt i Osmanska riket, en del av provinsen Syrien, bebott av araber och ett fåtal judar.. Araberna betraktade sig som just araber, delaktiga i den större arabiska gemenskapen. De identifierade sig inte som palestinier. Det var den framväxande judiska nationalismen, sionismen, som förändrade deras syn på sig själva - och den palestinska identiteten blev viktig." Detta hände alltså redan i början av nittonhundratalet.

År 1947 beslutade FN att dela Palestina i två stater. Detta hände i en tid då landet var i kaos i ett stort inbördeskrig. Det judiska folket visade att de kunde försvara sig eftersom de var militärt överlägsna. De kunde därför förverkliga sitt mål om en egen stat. Araberna ville inte godta FN:s beslut om ett delat Palestina. De betraktade hela Palestina som ett arabiskt land. Det judiska folket utgjorde ju bara en tredjedel av befolkningen.

Just med anledning av dessa fakta om Palestina måste jag få lov att ifrågasätta KG Larssons påstående att det inte finns något som heter Palestina.

2./ KG Larsson hör också till de förkunnare som har en darbyistisk tolkning av de händelser som han tror skall ske i framtiden. Det vill säga tron på att Jesus skall återkomma två gånger.

Darbyismen lär att de troende tas till himmelen vid uppryckandet. Den delen kan jag absolut inte ifrågasätta ty den är tydligt angiven i Bibeln, men det som sedan följer i den darbyistiska läran är att det följer en tid som kallas vedermödan och den pågår i sju år. Efter denna tid menar darbyisterna att Jesus kommer ännu en gång tillsammans med de heliga, som är Guds församling, kyrkan och tusenårsriket börjar.

Denna tro innebär att staten Israel är det rike som Gud skall upprätta på jorden, vid den första återkomsten. Alltså ett enda stort rike här på jorden.

Det rike som jag tror på och som jag läser om i Bibeln är Kristi rike som är ett himmelskt rike, till vilket vi är kallade. Det är den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem med mångtusende änglar och en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen. Det är inte det jordiska Jerusalem utan den heliga staden Jerusalem, som är full av Guds härlighet och som en gång skall komma ner på den nya jorden när den gamla är förgången.

Denna tolkning kallas för amilennialism. Den tolkar de tusen åren symboliskt, så att tusenårsriket är en symbol för den kristna eran från Jesu tid och fram till hans återkomst vid den yttersta dagen.

Med stöd av texter främst i Romarbrevet och Galaterbrevet menar jag att "staten Israel" inte är "Guds Israel". Min tro är att alla de som tillhör Jesus, antingen de tillhör det judiska folket eller hedningarna är Guds Israel så som det beskrives i nya testamentet. Trots detta måste Israel erkännas inom de gränser som en gång är beslutade. Det judiska folket måste ha rättighet att ha ett eget land, men om det innebär att alla de judar som bor i andra länder ska återvända, så kan inte det lilla landområde de har i dag räcka till för en så stor befolkning.

Därför är det en del som tycker att det är rätt att staten Israel utvidgar sina landområden, så att alla judar kan återvända till Israel. Man åberopar texter från gamla testamentet som grund för detta.

3./ KG Larsson menar att den våldsbejakande, fundamentalistiska och extrema delen av islam finns även här i Sverige.

Han sa att här i Sverige säger man att IS inget har att göra med religion, men att han tror på motsatsen.

Det är visserligen sant att det finns extrema religiösa grupper av islam, som har målsättningen att förinta västerländska sekulariserade demokratier med maktmedel eller terror och att ersätta dem med ett världsomfattande islamskt samhälle styrt av sharia eller den islamska lagen. Detta är ingen ny uppfattning, den har funnits länge. Denna målsättning innebär även att avskaffa de muslimska samhällen som inte lever under fullständig lydnad mot sharia. Den uttalades bland annat av den egyptiske författaren Sayyid Qutb som levde mellan 1906-1966. Han skriver att det är islams plikt att utöva sin gudagivna rätt att stiga fram och ta kontrollen över den politiska auktoriteten så att den kan etablera det gudomliga systemet på jorden. Enligt Qutb, så finns det inte några sant muslimska samhällen. Därför är den här uttalade målsättningen, som jag tror finns, ganska farlig också för det stora antalet muslimer, både i vårt land och i andra länder.

De flesta muslimer som finns tar avstånd ifrån denna militanta och våldsbejakande islamism och vill verka för fred och samförstånd. Därför är det inte religionen Islam, som ligger bakom den islamska terrorismen. Det är en version av islam som blivit förvanskad av dem som är religionsfientliga.

Vad KG Larsson menar är att denna militanta islamism, skulle vara representativ för religionen Islam. Detta måste till varje pris ifrågasättas. Att sprida ett sådant budskap är till skada för alla de muslimer som vill utöva sin religion i vårt land, eftersom det lätt kan leda till hat och förföljelse. Vi är inte kallade att strida mot andra religioner. Vår uppgift är att bygga broar till alla människor genom kärleksfulla relationer, och att precis som de flesta muslimer, söka fred och samförstånd mellan folk och religioner.

KG Larsson förmedlar en skräckversion när påstår att vi kommer att smulas sönder av Islam. Vad är anledningen till denna hets. Är det inte bättre att vi själva förmedlar vår tro med ny kärlek och hängivenhet.

4./ Han påstår vidare att muslimernas Gud Allah inte har något namn i motsats till judarnas Jahve och de kristna. Detta är ju inte sant. Även muslimerna tror på en Gud och de kallar den Guden för Allah.

5./ Min kritik i denna artikel handlar också om de hårda angrepp KG Larsson riktar mot Svenska kyrkan för att de har en annan uppfattning om hur man hanterar skillnaden mellan olika religioner.

6./ Han angriper även vår regering och påstår bland annat att vår justitieminister har sagt att den kristna tron skall vara utrotad under hans mandatperiod. Var får han detta ifrån? Det är ren lögn. Jag vet det från säkert håll. Morgan Johansson, som är justitieminister har blivit tillfrågad om ryktet är sant, men han har påpekat att han aldrig sagt något sådant.

Som jag ser det är föredraget både extremt och vilseledande och det finns anledning för pastor Larsson att pröva vad jag här skrivit och möjligen komma med klarläggande om orsaken till hans medvetna eller omedvetna lögner.

4 kommentarer:

 1. Intressant läsning.
  Allah är ordet "Gud", på arabiska, det har i alla fall jag lärt mig, så även en kristen som pratar arabiska säger Allah om Gud(Fadern).
  Fascinerande.
  Gud välsigne dig!
  Joakim Sundström Thongsri

  SvaraRadera
 2. Jag har noga lyssnat på KG Larsson. Han är enligt min mening rotat i en klassisk kristen tro. Den är då inte identisk med liberalteologi eller ersättningsteologi.
  Vi kan tycka olika. Jag har respekt för det också.Jag har starkt upplevt att Larsson är ledd av den helige Anden. Såväl i undervisningen som i förbön jag haft förmånen att delta i.
  Muslimer är våra medmänniskor som sökt sanningen men hamnat i sanningens motsats.Det gör att det är utomordentligt angeläget att de får möta Jesus! Det är min uppfattning! Mvh.

  SvaraRadera
 3. Jag måste bara kommentera din text. Har stor respekt för att man som människa kan komma till olika slusatser i många frågor. Det är ju faktiskt något väldigt positivt. Sammasak gäller mellan de som är Jesu efterföljare. Att inte döma utan att låta Jesus själv vara den som dömer.
  Har lyssnat på många predikningar och undervisning av KG Larsson. Jag delar inte Din slutsats. KG Larsson är medbroder och som alla människor kan han ha fel och brister. I grunden uppfattar jag honom som mycket trovärdig. Jag har därför ingen anledning att gå i polemik med Dig. Det jag dock med kraft vänder mig emot är din beskrivning av att Islams Gud och den Jesus kallar Fadern är desamma. Det är omöjligt. Den profet som sex hundra år efter Jesus jordiska närvaro förnekade sonen dvs Jesu roll kan omöjligt vara den Gud som är min Gud. Det finns en hel del bibelställen som styrker detta och de känner Du nog till. Utifrån Din historia är den nog helt säkert. Men att Akilov bad till Israels Gud innan han mördade tror jag inte på. Att ropen innan självmordsbomber till gud är till Fridsförstens Far tror jag heller inte på. Men den som inte bekänner eller tror på treenigheten har hamnat snett. Det är min åsikt. Beklagar och ser med sorg på det du skriver om just detta. Som sagt ovan Du har en åsikt jag respekterar. Lev i den. Jag har en annan mening. Jag lever med den. Frid Lars Göran Berg

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lars Göran Berg! Ursäkta långt dröjsmål med svar. Jag läste din kommentar nu igen. Låt mig skriva följande: Du behöver inte respektera min åsikt. Det vore hyckleri. Däremot får du gärna respektera mig. Det är en annan sak. Du reagerar på att jag skriver: "Även muslimerna tror på en Gud och de kallar den Guden för Allah." Jag har aldrig skrivit Islams gud. Jag har skrivit den gud som muslimerna tror på. Om vi byter ut ordet muslimerna emot människorna så kanske du förstår vad jag menar. För mig finns det bara en Gud med stort G. Det är inte de kristnas gud, inte heller muslimernas gud. Gud är människornas Gud och han hör både muslimer, kristna och andra människors böner. Den slutsatsen tycker jag är mycket enkel. Hoppas du förstår vad jag menar. Åter kom gärna.

   Radera