Twingly statistik

lördag 27 oktober 2018

Om Missionsbåten Elidas resa till Israel

En broder i min församling har bett mig att läsa Christina Toledo Åsbrinks svar på

Pekka Mellergårds artikel i tidningen Dagen.

Här Christina Toledano Åsbrinks svar

Visst har jag läst hennes svar. Hon skriver att Israel har blivit bra på att försvara sig mot sina fiender bl.a. genom precisionsbombningar och en effektiv underrättelsetjänst. Allt detta är inte något nytt. Att Israel är överlägsen sina fiender visste vi redan.

Man får lätt intrycket att hon inte kan se att Israel överhuvudtaget gör några fel. Att Israel har rättighet till självförsvar är givetvis riktigt.

Hennes kritik mot Pekka Mellergårds artikel i Dagen tycker jag inte känns rättvis. P.M. menar att om Missionsbåten Elidas syfte med sin resa var att uppmärksamma de kristnas situation i Mellanöstern, vilket i och för sig kan vara bra, men då frågar han och många med honom om det bästa sättet för en sådan uppmärksamhet är att hylla den sekulariserade staten Israel..

Deras nya lag slår fast att Israel är ett land endast för judar, alltså ett slags apartheidsystem likt Sydafrika. Christina Toledano Åsbrink skriver att Sverige är det enda demokratiska land i världen vars utrikesminister officiellt är "persona non grata" i Israel.

Detta tycker jag är kränkande mot vår svenska regering och dess utrikesminister. Det är helt enkelt skamligt av Staten Israel att demonstrativt visa vårt land detta förakt i synnerhet som vi i Sverige alltid uppträtt som Israels vänner och aldrig gjort oss skyldiga till antisemitism så som vi alltid fått höra.

Antisemitism förekommer bara hos dem som bär på hat till Israel och detta går inte att finna hos det officiella Sverige. Vi har aldrig visat någon fiendskap mot Israel. Men om en lögn skrivs ofta framstår den som sanning till sist och det är sorgligt att en del anammar sådant.

Sett med denna bakgrund framstår Elidas resa som en löjeväckande propagandaresa. Den var ett led i det politiska maktspel som pågår och det är sorgligt att så många kristna deltar i detta. Konflikten som pågår i Mellanöstern är inte religiös även om landet är heligt för tre religioner. Nej det är andra makter som ligger bakom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar