Twingly statistik

fredag 12 april 2019

Öppet brev till kommunledningen i Motala kommun

BREV TILL MOTALA KOMMUNLEDNING

Överraskande skandalförslag från nya kommunledningen i Motala kommun.
av Rolf Ericson

17,9 miljoner kronor vill socialnämnden i Motala kn spara. Detta ska ske genom att ta ifrån de äldre och det ska ske överraskande så att ingen hinner att reagera. Redan nu på måndag ska politikerna ta ställning om man ska lägga ned hälsocentret för de äldre och dessutom minska antalet korttidsplatser på Strandvägens äldreboende. Jag har svårt att tro att de partier i alliansen jag röstat på i kommun och landsting kan stå bakom sådana skamliga förslag.

När jag för mer än ett år sedan skrev till den tidigare ledamoten för pensionsrådet i Motala Anne-Lie Liljedahl (S) fick jag följande svar:

"Hej Rolf!
Tack för ditt mail. Det är riktigt att man i Fullmäktige har fattat ett beslut om att kommunens Hälsocenter ska arbeta först och främst med att fånga upp, aktivera och motivera äldre människor att börja träna och så långt det är möjligt behålla sin fysiska funktion. Det är klart konstatera att det aldrig är försent att börja att träna och att det ger resultat. Jag är stolt över  att den politiska majoriteten i Motala har fattat ett beslut att aktivt medverka i den processen genom Hälsocenter. Allt förebyggande arbete är värt varenda skattekrona. Det vi också har sagt är att vi ska samverka med andra aktörer för att få en långsiktighet i tränandet. Det vilar ett egenansvar i att vilja leva ett mer hälsoinriktat liv. Kommunen ska vara en medaktör i detta. Vi har en viss kapacitet och den ska användas till ovanstående målgrupp och inriktning.  När det sen gäller människor  med långvarigt funktionshinder och som har haft det  svårt att hitta regelbundna träningssituationer efter rehabiliteringstider osv kommer vi att titta extra på.  Många av dom går i Gamla stan och det ska man fortsättningsvis också göra, samtidigt kommer det nya Centret på Samuelsberg att ha kapacitet att också ta emot den gruppen .Som du påpekar har det varit svårigheter att hitta andra träningssituationer och det kommer vi att ta hänsyn till. Vår målsättning är att vi framåt kan öppna fler små centra i andra bostadsområden för bla dom som behöver närhet till träning.  En Socialdemokratisk värdegrund är att man betalar skatt  efter förmåga och får efter behov. En värdegrund som jag och Socialdemokratin arbetar för.
Hälsningar Anne-Lie


Jag har också tidigare skrivit till den nya kommunledningen utan att få något svar. Jag frågade dem om de hade samma ansvarsfulla omdöme som den gamla. Att svaret uteblev berodde kanske på att de inte kunde hålla med om det. Många nya initiativ togs under förra mandatperioden med utökad verksamhet och ett nytt center på Samuelsbergshemmet. Detta med tanke på hur viktigt det är med friskvård för de äldre. Jag hoppas verkligen att politikerna inte tar ett så klandervärt beslut och att många reaktioner väcks från folket innan det gått för långt. Borde man inte invänta en sådan reaktion innan man fattar avgörande beslut? Jag förväntar mig ett svar denna gång ifrån någon ansvarstagande politiker i kommunledningen.

Att fatta ett så oansvarigt beslut när man nyligen satsat på att förnya verksamheten för de äldre är ett oanständigt resursslöseri. Alliansen i Motala behöver nog ha bättre samarbetsvilja med S om vi väljare i fortsättningen ska kunna ha förtroende för kommunledningen.


Webbmaster: Rolf Ericson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar