Twingly statistik

måndag 23 december 2019

Julhälsning från Rolf och Ulla-Britt

Jesaja 9:2-7 (Bibeln 2000)

Fredsfursten

Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Du låter jublet stiga, du gör glädjen stor. De gläds inför dig som man gläds vid skörden, som man jublar när bytet fördelas. Oket som tyngde dem, stången på deras axlar, förtryckarens piska bryter du sönder, som den dag då Midjan besegrades. Stöveln som bars i striden och manteln som fläckats av blod, allt detta skall brännas, förtäras av eld. Ty ett barn har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, Evig fader, Fredsfurste. Väldet skall bli stort, fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det skall befästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Herren Sebaots lidelse skall göra detta.

Denna bibeltext i Jesaja var en profetia som först av allt gick i uppfyllelse när vår Frälsare Jesus Kristus föddes och tog gestalt i en människas kropp. Detta är julens glada budskap.

Ett barn har fötts, en son är oss given.

Lägg märke till språkförändringen. I den tidigare översättningen stod det "blir oss fött" Här står det "har fötts" Det behöver inte råda några motsättningar i denna översättning, eftersom grundspråket, hebreiskan skiljer sig ifrån vårt språk när det gäller tidsformer. Dessutom har inte alla ord och uttryck exakta betydelser, utan måste förstås av sammanhanget.

Det folk som vandrar i mörkret inte bara ska se ett stort ljus. De ser redan ljuset nu när profetian i viss mån har gått i uppfyllelse. Jag skriver "i viss mån" eftersom en del av samma profetia återstår i framtiden, vilket talar om Fredsfurstens eviga rike.

Käre vän som läser detta. Förstår du att detta är julens glada budskap till dig och mig. Låt Jesus få plats i ditt julfirande.

Önskar alla våra vänner i när och fjärran En Välsignad Jul och Ett Gott Nytt År!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar