Twingly statistik

söndag 24 maj 2020

Information gäller vårt coronatest

Information till Hemtjänsten och LAH

VI HAR BLIVIT CORONATESTADE

Måndag 25 maj 2020: Ulla-Britt och jag har blivit coronatestade Rolf på fredag 22 maj 8.15 vid Vc Lyckorna och Ulla-Britt lördag 23 maj genom LAH och i dag har vi båda fått besked att vi inte är smittade.

Detta har hänt:
14 mars 2020................"På grund av smittorisken för Coronavirusen försöker vi undvika folksamlingar. Vi hoppas att alla personer som har ärende till vårt hem, och det är ju rätt så många respekterar att både Ulla-Britt och jag hör till den största riskgruppen och undviker att komma vid minsta symptom.
15 mars 2020..............."Vi försöker att undvika kontakter utanför hemmet på grund av de smittoriskerna i den aktuella coronapandemin, som skapar så mycket oro i världen. Susanne och Karl Magnus har lovat att hjälpa oss med att handla matvaror för att vi skall slippa att utsättas för smitta."
16 mars 2020................"I dag har vi som är över 70 år fått rådet att vara hemma och inte gå ut med tanke på smittoriskerna av corona. I TV-sändningarna dominerar nyheterna om coronavirusen och information går ut med regler hur vi skall förhålla oss."
18 mars 2020..............."Nyhetssändningarna handlar mest om coronaviruset. I dag stängs gymnasieskolor och universitet."
19 mars 2020.................."Rosmarie ringde och berättade att hon arbetar hemifrån och att Isabells gymnasieskola i Stockholm är stängd. Allt på grund av den pågående Coronakrisen."
20 mars 2020........."Vi är så tacksamma för att Ulla-Britt får vara ansluten till LAH, inte minst med tanke på att sjukvården i övrigt är mycket belastad med anledning av Covid 19. Vi försöker att vara inomhus och undvika kontakt med människor."
23 mars 2020:.........."Vi försöker undvika alla kontakter utanför hemmet. Karl Magnus har hjälpt oss med att handla i dag. Vi skickar notan på datorn och han ställer kassarna utanför dörren. Bra service vi har. Vi betalar det vi beställt via internet, så vi behöver inte riskera att bli smittade av Coronaviruset genom kroppskontakt. Vi försöker att hålla oss välinformerade med de uppgifter vi får ifrån våra myndigheter genom TV och radio. Alla informationskällor bör prövas ordentligt i dessa tider."
"26 och 27 mars 2020. Det är nu fredagskväll den 27 mars när jag sammanfattar de två senaste dagarnas händelser.

Vi har fått information från LAH med anledning av Covid 19 hur vi kommer att påverkas. Antalet besök kommer att minimeras. Besöken kommer att prioriteras efter en nödvändig rutin i fortsättningen och kommer att i större omfattning ske via telefon. Vi ombedes att ta kontakt om vi utvecklar symtom från luftvägarna. Det är viktigt att vi följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger oss i media. Allt detta är för oss självklara förhållningssätt och borde vara det för alla.

Vi undviker all kontakt med personer utanför hemmet, med undantag av hemtjänst och personer från LAH. Vi hoppas också att de som eventuellt har ett ärende till oss respekterar detta och ringer först. Undvik att komma till oss, om vi inte har gått med på det.

Vi har fått mycket god hjälp av våra barn Karl Magnus och Susanne, som handlat mat åt oss. De har respekterat vår karantän och ställt matvarorna utanför lägenhetsdörren."

1 april 2020 Den pågående Coronapandemin, som också kallas Covid19, har drabbat hela världen. Man kan med fog säga att vår tid är en orolig tid. Alla vi som är +70 rekommenderas att hålla oss inomhus och undvika all kontakt och vi försöker även att minimera våra kontakter med hemtjänsten och LAH när det är möjligt. Alla som kommer till oss är noga med handhygien, men ingen har behövt använda total skyddsutrustning. Den information vi får bland annat via folkhälsomyndigheten talar för att vi långt ifrån nått kulmen. Genom TV har vi under den senaste tiden blivit informerade om att vi är inne i en konjunktur som kommer att drabba vårt land, med bland annat svår arbetslöshet."

Tisdag 7 april 2020. ............"Som ni vet har vi tackat nej till hemtjänstens besök på morgonen på grund av risken för smittspridning. Än så länge tycker jag det gått rätt så bra för mig med morgonbestyren. Det svåraste momentet har varit när stödstrumporna skulle sättas på. I dag fick vi ett extra par utav den långa sorten, så att jag kunde tvätta de andra. De korta är betydligt jobbigare att få på plats."

1 april 2020. Jag frågade en av dem som kom till oss. Vet du vad skillnaden är mellan potentiell och presumtiv? Min fråga ställde jag med anledning av de smittorisker vi är utsatta för, trots att vi är isolerade. En potentiell smittobärare är den som möjligen kan vara smittad utan att det märks. En presumtiv smittobärare är den som kommer att bli smittad trots att inga symptom kan finnas i nuläget. Jag insåg genast att det var väldigt oartigt av mig att ställa en så närgången fråga. Vi är ju på grund av Ulla-Britts sjukdom tvungna att ta emot människor trots riskerna. Hon svarade i alla fall att hon nog hörde till de presumtiva, eftersom hon nyligen blivit testad utan att bära någon coronasmitta. Ja, jag tror att det är väldigt många som inte har fattat det allvarliga läge vi befinner oss i. Statistiken visar ju att hälften av vår befolkning kommer att tillhöra dessa grupper.

14 april 2020 "I dag rapporterades att över 1000 personer dött i Sverige efter att ha varit sjuka av Covid 19. Myndigheterna hoppas att kulmen skall vara nådd i slutet av april och i början av maj månad."

1 maj 2020.............."I dag har vi fått hjälp igen av Susanne och Johan, som har handlat matvaror åt oss. Vi är så tacksamma både för dem och för Magnus och Emmy, som hittills har hjälpt oss med nödvändiga inköp. Vi måste komma på en bättre lösning. Även de är ju utsatta för smittorisker. Magnus kan dessutom anses tillhöra en riskgrupp för smitta, eftersom han har diabetes."

För några dagar sedan tog min inhalationsspray mot astma slut och jag fick besvär med astmatisk hosta, dock ingen feber. Dagen efter fick jag emellertid hjälp av Emmy till att hämta ut min medicin och jag blev genast bättre, men fortfarande besväras jag av något i luften som jag reagerar på.

4 maj 2020. Den besvärliga hostan har varit ihållande för mig och jag har meddelat LAH, så att de och även jag, är extra försiktiga vid sina besök till Ulla-Britt. Jag har även kontaktat Vårdcentralen och berättat hur jag har det. De ger mig rådet att begränsa mina sociala kontakter och fortsätta som jag gör med mina astmamediciner. Jag tar den maximala dosen av innovair och bricanyl. Jag har ingen feber, så jag tror inte att jag drabbats av Covid 19, men man kan ingenting utesluta enligt Vårdcentralen. Om jag blir sämre får jag ringa igen, men man gör ingen undersökning i nuläget. Jag är mest orolig för Ulla-Britt, men hoppas och ber till Gud att jag inte skall dela med mig av någon smitta till henne eller till andra. Susanne och Johan besökte oss i går, men vi satt på avstånd ifrån varandra, så jag hoppas även för deras del att inget har hänt dem"

7 maj 2020. Redan torsdag. Vart tar tiden vägen? Eftersom den besvärliga hostan har fortsatt rätt så länge tog jag på nytt kontakt med Vårdcentralen och jag fick genast tid på förmiddagen. Läkaren som undersökte mig menade att det är sannolikt att mina besvär beror på astma De mediciner jag tar ger mig lindring och nu har jag fått några nya mediciner, som ska hjälpa mig att bli bättre i luftvägarna. Det går givetvis inte att utesluta att jag kan vara smittad av Coronavirus, men de provtagningar som gjordes visade inte på någon större infektion, men jag får fortsätta att vara försiktig vid möte med andra. Symptomen på astma är ju likadana som för dem som har smittats av Coronavirus.

I dag har jag hämtat matvaror från Willys, som jag beställt via internet. Tyvärr inte helt riskfritt, eftersom människor man möter har svårt att hålla avståndet, men det är trots allt bättre än att behöva trängas inne i butiken. Varorna hämtas nära entrén"

8 maj 2020. Den här natten har verkligen varit jobbig. Jag har vaknat med jämna mellanrum, då jag fått panikartade astmaattacker. Även Ulla-Britts nattsömn har givetvis blivit störd, trots att vi sover i skilda rum.

På morgonen ringde jag till LAH och redogjorde för vår besvärliga situation, vilket de naturligtvis också känner till genom vår kontinuerliga kontakt. Eftersom läkaren på Vårdcentralen inte till 100 procent kan utesluta att jag bär på coronavirus, ville jag att de skulle få veta det.

Sköterskan på LAH ville med stöd av sin chef, att jag omedelbart skulle vidta åtgärder, som möjliggör att hålla distans till Ulla-Britt, trots att vi bor i samma lägenhet. Att låta mig bli testad finns ingen möjlighet tyvärr. Jag ringde därför på deras förslag till Eva på Hemtjänsten och vi bestämde att Hemtjänsten tar över igen och att jag försöker att så mycket det går hålla mig på avstånd från Ulla-Britt.

Eva från hemtjänsten kunde komma direkt till oss på morgonen och hon har ordnat det så att vi får hjälp mitt på dagen med ett besök och även i kväll. Allt detta på grund av de riktlinjer som LAH anser vara riktiga. De anser att det är mindre risk för smitta utifrån genom att återknyta kontakten med Hemtjänsten, än att låta mig få fortsätta att sköta om de uppgifter jag hitintills skött.

LAH har senare meddelat att de inte kan tvinga oss att återknyta kontakten med hemtjänsten, men att de däremot kan begära att jag håller mig undan vid deras besök hos oss, vilket givetvis är en självklarhet.

Det är min uppfattning att vi nu, trots de uppenbara riskerna med personers besök utifrån, behöver utnyttja möjligheten att få hjälp igen av Hemtjänsten, men jag hoppas att jag snart skall bli symptomfri, så att vi inte behöver vara beroende av dem, mer än under min nuvarande astmasjukdomsperiod. Jag är och har hela tiden varit helt feberfri. Trots detta anser jag att det är rätt och att våra åtgärder är nödvändiga.

Vår kontakt med LAH är ju inte heller riskfri, men som det nu är är vi ju beroende av deras hjälp för att Ulla-Britt skall kunna leva och ha ett någorlunda drägligt liv.

Vår isolering börjar nu att kännas mera påtaglig än tidigare. Läkare och sjuksköterskor har varit mycket vänliga och tillmötesgående och de inser både mitt och Ulla-Britts dilemma.

10 maj 2020. En ny dag har börjat. I två dagar har vi haft full betjäning av hemtjänsten, så att Ulla-Britt och jag har haft så litet kontakt som möjligt. Allt på grund av den eventuella smitta jag kan bära på, eftersom jag uppvisar tydliga symptom som liknar Covid19. Om jag vore smittad så är det sannolikt att jag redan har delat med mig av den, eftersom vi hela tiden bor i samma lägenhet, men jag är angelägen att följa de direktiv jag fått, så att ingen ska kunna klandra mig. Emellertid är det säkert så att mina luftvägsbesvär beror på astma. Jag tar Innovair och Bricanyl regelbundet och med maximal dygnsdos och jag känner att det gör nytta. Dessutom har jag blivit ordinerad en ny medicin; Molukast och även Loratadin som jag tar efter rekommenderade doser.

Ulla-Britt och jag äter på skilda tider och jag undviker så mycket som möjligt att vara i samma rum. Fördelen med att få hjälp morgon och kväll av hemtjänsten är att jag får det litet lättare."

Här följer en sammanfattning om min astmatiska hosta. Den 1 maj skrev jag för första gången att jag under några dagars tid haft besvär med astmatisk hosta, kanske till följd av att min ordinarie astmamedicin tagit slut. Jag inhalerar 2 gånger om dagen innovair för min astma..

Den 4 maj informerade jag LAH om min hosta för att de skulle vara försiktiga vid sina besök hos oss och känna till hur jag har det. Samma dag kontaktade jag Vårdcentralen. De kunde ingenting göra i nuläget, men jag fick rådet att begränsa mina sociala kontakter och återkomma om besvären fortsatte.

Den 7 maj kontaktade jag Vårdcentralen igen och fick en tid samma dag. Läkaren som undersökte mig ansåg att mina besvär var typiska för astma. Jag fick några fler mediciner ordinerade. De provtagningar som gjordes visade inte på någon större infektion, men läkaren kunde inte utesluta att det kan finnas en chans att jag blivit smittad av Covid19

Sammanfattning från Mina vårdkontakter (Rolf)

Antecknad av Alexander Smedberg (Läkare, ej leg) på Läkarmottagningen, Vårdcentralen Lyckorna, Region Östergötland,
2020-05-08 08:53

Patienten uppger att hosta har blivit något sämre sedan han träffade mig här igår, har besvärligt med hostan och upplever inte att Lepheton som han tog till natt hjälpte något. Patientens största oro ligger dock kring att han i hemmet har en fru som han vårdar som har en grav hjärtsvikt, och även har kontakt med LAH. Patienten diskuterat frun med LAH, som rekommenderat att han nu istället låter hemtjänsten hjälpa till med hustrun. Patienten lyfter en oro kring att han skulle ha corona och rädsla för att smitta hustrun. Resonemang förs kring att det inte finns några tecken på att han skulle ha corona, men att man ändå inte med 100% säkerhet kan utesluta infektion. Rekommenderas därför att om möjligt inte vara i närheten av sin hustru när han hostar. Avseende patientens hosta får han även öka på sin behandling med Innovair till en inhalation tre gånger dagligen istället för en inhalation två gånger dagligen som han har nu. Får i övrigt fortsätta med sina mediciner likt tidigare.

Den 8 maj redogjorde jag för LAH, som ansåg att vi behöver hemtjänstens insatser igen. Detta kunde ordnas med omedelbar verkan. Så därför får vi tillsvidare hjälp morgon och kväll av hemtjänsten.

Detta är givetvis en stor lättnad för mig, men vi har märkt att personalen ifrån Hemtjänsten är rädda för smittorisken vid sina besök hos oss vilket man kan ha full förståelse för. De förbereder sig ofta med munskydd och visir när de kommer till oss vilket också är bra för oss, så att smittorisken från dem också blir minimal.

15 maj 2020. Jag har nu kontaktat en läkare på Vårdcentralen och han har lovat att ringa till mig nästa vecka för eventuell coronatest, men han säger att det är mest troligt att min hosta beror på astma och inte Covid 19. Det är ju viktigt för all den personal som besöker Ulla-Britt, att känna sig trygga. Det är ju viktigt även för oss att veta hur det ligger till.
Mina vårdkontakter: Antecknad av Victoria Andersson (Sjuksköterska) på Sjuksköterskemottagningen, Vårdcentralen Lyckorna, Region Östergötland,
2020-05-15 08:14
"Patienten har hosta sedan tre veckor. Har sedan tidigare astma och behandlar med Bricanyl, Lepheton och Innovair. Patienten upplever förbättring precis efter han använt inhalationer. Patientens oro är att hans fru vårdas i hemmet på grund av grav hjärtsvikt och har både LAH och hemstjänst. Patienten uppger att personal är orolig att komma till patientens hem på grund av patientens hosta och oro för att det skulle vara Corona. Patienten även orolig för att smitta sin fru. Patienten har både varit på läkarbesök samt haft telefonkontakt med läkare angående detta där man ökat upp hans inhalationer. Patienten önskar nu att både han och hans fru ska testas för Corona. Patienten har inga andra symtom än hosta.
Informerar patienten att det inte finns några rutiner för provtagning för allmänheten i nuläget. Bokar telefontid idag till underläkare M. Al Hussein för vidare diskussion" (slut citat)

20 maj 2020......................"Iag har även haft telefonkontakt med läkare ifrån Vårdcentralen, som meddelat att jag fått tid för coronatest på fredag morgon med anledning av mina luftvägsbesvär. Min hosta är fortfarande besvärlig, men jag har ingen feber och besvären underlättas av behandling med inhalationspray för astma. Läkaren menar att jag troligtvis inte har drabbats av någon virus, utan att allt beror på min astma, som varit särskilt besvärlig i år av någon anledning. Alla som besöker oss behöver känna sig trygga. Därför är coronatesten nödvändig för deras del. För vår del kan den inte spela någon som helst roll, eftersom Ulla-Britt och jag bor i samma lägenhet. Om jag varit smittobärare hade hon sannolikt redan nu varit smittad. Det ansåg även läkaren. Den största smittorisken för oss är alla besök som vi får utifrån genom personal från hemtjänsten och LAH, men vi kommer att försöka att reducera besöken ifrån hemtjänsten i fortsättningen när jag får veta testresultatet. Dessutom kommer vi att uppmana personal ifrån LAH att vara särskilt försiktiga vid behandling av Ulla-Britt........"

22 maj 2020. I morse fick jag bli Corona testad vid Vårdcentralen. Jag har länge önskat att få denna test, på grund av den personal som besöker oss. Det är absolut nödvändigt FÖR DERAS SKULL, som besöker många sjuka, att vara skyddade av den händelse jag skulle vara smittad. För min och Ulla-Britts del är däremot läget oförändrat antingen jag bär på smitta eller ej, eftersom vi lever i samma lägenhet och har gjort så i mer än en månads tid då jag har haft svåra luftvägssymptom som påminner om Corona. Jag kontaktade ganska tidigt Vårdcentralen och fick en tid samma dag hos läkare som undersökte mig och menade att mina besvär var typiska för den astma, som jag har haft kroniskt i många år. Dock finns fortfarande en liten risk att jag fastän jag varit feberfri, ändå kan bära på smittan. Om så är fallet borde naturligtvis Ulla-Britt i första hand få testas.

Personalen ifrån Hemtjänst har varit noga med att skydda sig och oss från smitta genom att utrusta sig med munskydd och visir. Tyvärr har inte LAH samma rutiner vid sina besök. De menar att Ulla-Britt är smittfri och att jag kan vara smittad. Någonting som jag för min del tvivlar på. Om jag mot förmodan skulle vara smittad, så är sannolikt samma sak med Ulla-Britt. Därför behöver även hon i så fall en test, så att vi vet hur vi bör förhålla oss till människor som besöker oss. Jag väntar med iver på testresultatet som kan komma inom två dagar.

23 maj 2020 Nu har även Ulla-Britt blivit Coronatestad av LAH. Vi inväntar nu svar på testerna, så att vi vet hur vi ska förhålla oss den närmaste tiden.
(Ur vår dokumentation)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar