Twingly statistik

söndag 31 januari 2021

Tveksam lära om tusenårsriket

 Jag för just nu en dialog med Ola Windås som är administratör för den offentliga gruppen: "Äkta kristen tro tål att prövas."

Han tar upp frågan om tusenårsriket och menar att Bibeln tydligt förespråkar hans tolkning. Jag tycker nog att han borde vara mera varsam i sin tolkning, eftersom den enligt min och andras uppfattning är tveksam.

Så här har Nils Tägt, som var pastor och teologie licentiat, knuten till Svenska Missionsförbundet på sin tid skrivit i sin bok: "När han kommer":

 Sidan 122 ”Vad är tusenårsriket? I Bibelns framtidssyn ingår också det man brukar kalla tusenårsriket. Endast på ett ställe i Bibeln talas uttryckligen om tusenårsriket – Upp. 20:1-6. Få texter i Bibeln har blivit föremål för så skiftande tolkningar som just denna text.

En del exegeter säger att om tusenårsriket kan vi ingenting veta. Det bibliska materialet är alltför torftigt, för att det skulle kunna utgöra underlag för en lära om tusenårsriket….” 

Ola Windås däremot är ganska säker på att Bibeln ger en tydlig bild och skisserar sin tolkning av läran om tusenårsriket. Den är identisk med den kristna sioniströrelsens eskatologi, som utmålar ett kommande världsrike här på jorden under en period av tusen år. En period då alla folk skall vara underordnade det judiska folket och staden Jerusalem vara ett centrum för hela jordens befolkning. Han menar med allvar att denna lära har sitt tydliga stöd i Bibeln. Ola Windås och jag har utbytt några tankar om detta, som jag här vill förmedla. Jag inbjuder er gärna att här på min blogg Ökenkällan kommentera den dialog vi fört. 

Här är den:

O.W.:

Så säger HERREN Sebaot: På den tiden ska tio män av alla språk och folk ta tag i mantelfållen på en judisk man och säga:

"Låt oss gå med er, för vi har hört att Gud är med er ".

Sakarja 8:23 Detta bibelord handlar om nästa tidsålder, tusenårsriket, som bryter in när Jesus återkommer till jorden och Israel blir centrum för hans världsregering och Jerusalem blir centrum för Gudsdyrkan Judarna kommer i tusenårsriket att undervisa om Gud. Evangelium sprids över hela jorden av judafolket till de som överlevt vedermödan. R.E.: Detta är en tolkning som du i likhet med de kristna sionisterna gör, men jag tror inte att den stämmer Att förkunna evangelium är ett uppdrag som Jesus har gett både judar och hedningar. Det vill säga alla de som tillhör Kristus. Och tiden för detta är den tid som inleddes när Jesus gav oss missionsbefallningen: Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar.. Kan du hitta ordet tusenårsriket i Bibeln? O.W.:  ORDET tusenårsriket hittar du inte. Men det finns beskrivet i bl Upp 20:4: "Och jag såg troner stå där, och de satte sig på dem, de åt vilka gavs makt att hålla dom. Och jag såg de människors själar, som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull, och som icke hade tillbett vilddjuret eller dess bild, och icke heller tagit dess märke på sina pannor och sina händer; dessa blevo nu åter levande och fingo regera med Kristus i tusen år." R.E.: Där är vi överens, men detta är inte ett rike på jorden utan i himmelen. De människors själar som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörds och Guds Ords skull är alla de som lidit martyrdöden inte enbart en kort tid utan tiden handlar om allt från den förste martyren Stefanus tid tills tidens slut. Jag tror att Jesus skall komma EN gång. När det gäller bibelcitatet ifrån Sakarja, så handlar det inte om vår tid. Det finns inte någon som har förtur. Både judar och hedningar som tror och bekänner Jesus som herre har samma ställning och tillhör det folk som i nya testamentet kallas för Guds Israel När Jesus kommer tillbaka en gång för alla, så blir det vid tiden slut. När detta har hänt och bruden blivit uppryckt så återstår inte längre någon mer tid på den gamla jorden. Detta är klassisk kristen tro och den vill jag gärna försvara så gott jag kan. En sak till. Det ovan citerade bibelordet kan inte gälla den tid vi nu lever i, eftersom det inte finns någon anledning att tro att Gud inte skulle vara med oss. Det finns inget folk som har någon sådan exklusiv rättighet framför något annat folk. Om Gud är för oss, vilket han är om vi tror och bekänner Jesus som herre, så kan inget vara emot oss står det i Romarbrevet.Det står att de levde och regerade med Kristus i tusen år. Här talas det inte så tydligt om att det handlar om ett tusenårsrike. Jag tror snarare och jag vet att det är många som gör det, att det handlar om den period som inleddes när Jesus dog på korset… och uppstod på tredje dagen. Detta är inledningen till det Guds rike där Jesus en gång för alla har vunnit seger och intagit platsen som konungarnas konung och herrarnas herre. Om du läser fortsättningen även i det 21:a kapitlet så förstår du hur jag tänker. Jesus regerar hela tiden ifrån himmelen intill den dag då allt skall fullbordas enligt Guds eget löfte. O.W.:  Mycket tydligt att det är ett tusenårsrike och att folken gör uppror i en slutstrid. Sedan försvinner den jord vi nu bor på.Upp 20:7-9: "Men när de tusen åren hava gått till ända, skall Satan komma lös ur sitt fängelse. Han skall då gå ut för att förvilla de folk som bo vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till den stundande striden; och de äro till antalet såsom sanden i havet. Och de draga fram över jordens hela vidd och omringa de heligas läger och»den älskade staden»; men eld faller ned från himmelen och förtär dem." Jes 65:18-20: "Nej, I skolen fröjdas och jubla till evig tid över det som jag skapar; ty se, jag vill skapa Jerusalem till jubel och dess folk till fröjd. Och jag skall jubla över Jerusalem och fröjda mig över mitt folk, och där skall icke mer höras gråt eller klagorop. Där skola icke mer finnas barn som leva allenast några dagar, ej heller gamla män, som icke fylla sina dagars mått; nej, den som dör ung skall dö först vid hundra års ålder, och först vid hundra års ålder skall syndaren drabbas av förbannelsen."Det är inte evigheten som beskrivs. Där finns ingen synd och död. Upproret i tusenårsriket är möligt därför att människans syndiga natur finns kvar hos den ofrälsta befolkningen Sak 8:20-23: "Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare; och invånarna i den ena staden skola gå till den andra och säga:»Upp, låtom oss gå åstad och bönfalla inför HERREN och söka HERREN Sebaot; jag själv vill ock gå åstad.» Ja, många folk och mäktiga hednafolk skola komma och söka HERREN Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför HERREN, Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av allahanda tungomål som talas bland hednafolken skola fatta en judisk man i mantelfliken och säga:»Låt oss gå med eder, ty vi hava hört att Gud är med eder.»" Judarna är i full funktion i tusenårsriket efter kvarlevans omvändelse när de stått inför utplåning 

R.E.: När jag läser Bibeln vill jag få en helhetsbild där skrift förklarar skrift. De bibelställen och den uppfattning som du presenterar känner jag till, men sett i ljuset av den helhetsbild som Bibeln ger oss och som jag tror på så finns det bara två riken. Det ena är Guds rike, där Kristus redan nu har vunnit seger och där han regerar, och skall regera i evighet. Det riket kallas också Himmelriket. Det andra riket, eller rikena kan vi kalla människors rike. Det är de riken på jorden där gränser dras, som man strider om med makt och militär, där folk fördrivs och länder ockuperas. Du skriver att det är mycket tydligt att det är ett tusenårsrike. Om du tycker att detta är tydligt, så är du också välvilligt inställd till att detta inte kan ske utan strid. Du är dessutom välvilligt inställd till att det politiska maktspel som i dag utkämpas i Mellanöstern sker efter Guds vilja och använder gammaltestamentliga skrifter till försvar för detta. Det är en farlig, politiskt medveten inställning som hotar världsfreden. Den fred som jag och många med mig längtar efter är i linje med Jesu budskap om att den som griper till svärd skall med svärd förgås. Jesus förespråkar inte krig och våld. Den darbyistiska bibeltolkning som du tror på är en villolära och det är med sorg i mitt hjärta jag inser att den också splittrar kristenheten. Vi kommer nog inte längre i vår diskussion om detta. Du har rättighet att tro vad du vill och jag ser dig gärna som en vän, men tar bestämt avstånd från din tolkning. Så här skrev Nils Tägt i boken ”När han kommer” Sidan 122 ”Vad är tusenårsriket? I Bibelns framtidssyn ingår också det man brukar kalla tusenårsriket. Endast på ett ställe i Bibeln talas uttryckligen om tusenårsriket – Upp. 20:1-6. Få texter i Bibeln har blivit föremål för så skiftande tolkningar som just denna text. En del exegeter säger att om tusenårsriket kan vi ingenting veta. Det bibliska materialet är alltför torftigt, för att det skulle kunna utgöra underlag för en lära om tusenårsriket….” Det är just detta som är så förrädiskt, vilseledande och farligt, när man med tvärsäkerhet bygger upp läror om detta, så som du förespråkar 7 kommentarer:

 1. Ola Windås

  ALLVARLIG VARNING FRÅN JESUS SJÄLV ”VARNING Ta inte bort nágot frản Uppenbarelseboken, Jesu Uppenbarelse frản Gud”

  Rolf Ericson svarar:
  Ola Windås Den varningen handlar även om att inte lägga till något Exempelvis att konstruera en lära vid sidan av Guds ord. Jag anser att du gör det. Du tycker säkert att detta är hårt att behöva läsa, men jag vill vara öppen och ärlig och gå rakt på sak i stället för att med omskrivningar och antydningar föreskriva vad du anser om vad jag tidigare skrivit i stället för att besvara frågorna sakligt. Både du och jag har anledning till att vara varsamma och inte tvärsäkra om vår tolkning av Skriften. Om du menar att du har något emot det jag skrivit så adressera det direkt till mig. Du får gärna göra det offentligt.

  SvaraRadera
 2. Ola Windås skrev:

  DETTA ÄR EN ALLVARLIG VARNING FRÅN JESUS SJÄLV. VAR OCH EN FÅR PRÖVA SIN LÄRA INFÖR ORDET. INTE INFÖR VAD JAG SÄGER.
  .
  .Jag tror att DEN HÄR varningen gäller den som med berått mod lär ut felaktiga läror som inte stämmer med DENNA UPPENBARELSEN FRÅN JESUS
  Jesus hämtar snart sin brud

  Rolf Ericson svarade:

  Den retorik som du  använder känner jag igen. Även den tolkning du gör med de varningar som gäller dem som inte har samma uppfattning som du. Varningar som du påstår kommer ifrån Jesus, och som handlar om plågor som skall drabba dem som ifrågasätter de läror som strider mot din tolkning om vad som skall ske i den sista tiden. Det är fruktansvärt att använda sådan bedrövlig retorik. När du skriver att var och en får pröva sin lära inför Ordet, så handlar det om friheten att ifrågasätta falska läror, ja vi har till och med rättighet och skyldighet att avslöja det som är falskt antingen man blir anklagad för att göra det med berått mod eller inte. Jag tycker gott att du ska våga vara lika personlig mot mig som jag är mot dig.

  SvaraRadera
 3. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 4. Ola Windås skrev:
  Det är Jesus själv som varnar. Om nu Uppenbarelseboken är sann. Vilket jag tror.
  Rolf Ericson svarade:
  Det känns inte meningsfullt för mig att i det här läget fortsätta. Jag vill inte träta med dig broder utan jag önskar dig allt gott. Vi ser denna sak från skilda ståndpunkter och jag måste naturligtvis respektera dig ändå. Men dina tankar i det här sammanhanget tar jag delvis avstånd ifrån och förbehåller mig rätten att själv avgöra det som Ordet verkligen säger.. Jag vill bara svara på din sista kommentar. Det är inte Jesus utan du som anser dig vara hans språkrör som varnar. Frågan är hur vi ska uppfatta detta. Är det ett hot eller är det en välvillig varning? Jag har aldrig förnekat att Jesus varnar. Jag har inte heller förnekat sanningshalten i Uppenbarelseboken eller i någon annan av bibelns böcker.

  SvaraRadera
 5. • Ola Windås Vi får inte ta bort tusenårsriket ur uppenbarelseboken.
  Rolf Ericson Vi får inte heller lägga till någon annan lära och om vi inte klarar av att tolka det som står skrivet, så bör vi inte heller förkunna främmande läror

  SvaraRadera
 6. • Ola Windås skrev:
  Det viktiga är inte vad vi vill tro. Det viktiga är vad som är sanning. Vad som är den framtida verkligheten.
  Enligt Guds Ord.

  ◦ Rolf Ericson svarade:
   Du har rätt i att det viktiga inte är vad vi tror, bortsett ifrån din formulering "vill tro" Det viktiga är givetvis VEM inte VAD vi tror på. Paulus skrev: "Jag vet på VEM jag tror" Men jag håller inte med dig om att det är mindre viktigt att uttrycka vad vi VILL tro. Du har ju själv citerat vad Jesus sagt: "Om någon VILL göra Guds vilja så skall han FÖRSTÅ. Att förstå innebär inte att vi förstår allt. Den heliga Anden skall leda oss fram till hela sanningen. Än så länge är allt ett styckverk.

  SvaraRadera
 7. Ola Windås skrev: Jag lägger inte in "en lära om tusenårsriket". Den "läran" står där. Jag har också givit andra bibelställen av många fler som visar att det finns ett fridsrike som inte är av denna tidsålder eller av evigheten.
  Skulle Jesus i sin egen profetia som han fått direkt från Gud och förmedlat till Johannes förvirra oss med talet om ett tusenårsrike som inte finns.
  Det är uppenbart att detta bibelställe inte är en bild utan beskriver en kommande verklighet.
  Jag förstår inte hur någon kan förklara bort eller göra bilder av en så tydlig lära.
  Rolf Ericson svarade: Att du inte förstår vad det är jag skriver kan jag leva med, men jag hoppas att andra som läser vad vi skrivit ändå kan bedöma och bilda sig en uppfattning om vad som är sant eller falskt. Det är av den anledning jag offrar tid till dialog med dig, även om jag i viss mån tycker att du bara upprepar dig hela tiden, i stället för att hålla dig till sakfrågorna. Vi kan inte schematiskt tidsbestämma händelserna i den yttersta tiden och Jesus tillrättavisade sina lärjungar när de försökte att göra det. Han sa: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt." Den lära som du menar vara så tydlig, erbjuder i stället stora tolkningssvårigheter och därför är det viktigt att gå varsamt fram och inte tro att man vet vad som skall ske. Jag tror att Gud har höljt mycket i dunkel och först när allt har skett skall vi förstå det som kommer från Gud. Därför är det vår skyldighet att pröva och dessutom ifrågasätta de mänskliga påfund som säger sig ha så tydliga svar på detta. Läran om tusenårsriket handlar om ett jordiskt härlighetsrike, där det judiska folket skall ha en exklusiv roll. Där är Jerusalem en medelpunkt. Bibelns ord om Guds rike är av en helt annan karaktär. Där är Jesus i centrum. Han intog sin plats efter sin seger på Golgata och är NU och allt framgent. konungarnas Konung. Han regerar redan nu och kommer att fortsätta ända till slutet, när döden skall förintas. Detta är min tro och jag förväntar mig att du respekterar den.

  SvaraRadera