Twingly statistik

fredag 29 januari 2021

Vän med den som inte tycker som jag

 

Vi ska inte låta oenighet i politiska frågor slita isär oss utan enas kring det som förenar oss: Kallelsen att vara Jesu händer och fötter i världen, skriver Malin Cederberg. i tidningen Dagen

Javisst ska vi vara vänner och dessutom visa respekt mot den människa som har en annan åsikt, men visst finns det anledning till att reagera emot det som skiljer oss åt

Vi måste få lov att ifrågasätta inte bara i politiska frågor, utan även i teologiska. Att avslöja det som är falskt är en svår uppgift, i synnerhet när ulven kommer i fårakläder. Då behövs både ormens klokhet och duvans menlöshet så som Jesus säger i Matteus 10:16: Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in ibland ulvar. Varen fördenskull kloka såsom ormar och menlösa såsom duvor.

Jesus mötte sina meningsmotståndare på olika sätt. Ibland med vrede, men ofta med den klokhet, densamma som han förespråkar sina lärjungar.

Det finns ingen anledning för oss att bli ovän med någon som inte håller med oss, men det finns anledning till att vara på vakt mot all villfarelse, till och med ifrån dem som man minst av allt vill tro har avsikten att vilseleda.Jag menar naturligtvis inte att man ska misstänka alla som inte tänker som vi. Vi måste själva utöva rannsakning omkring det vi tänker och tycker, med ödmjuk insikt om faran att hamna vilse..

Jesus har sagt i Joh. 7:16-17: "Jesus svarade dem och sade: »Min lära är icke min, utan hans som har sänt mig. 17Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. 18Den som talar av sig själv, han söker sin egen ära; men den som söker dens ära, som har sänt honom, han är sannfärdig, och orättfärdighet finnes icke i honom. --…

Alla religiösa läror är definitivt inte ifrån Gud, inte ens dem som framförs genom människor med höga teologiska titlar, men Jesus garanterar att om vi utövar en självinsikt där vi är medvetna om att vi söker leva efter hans vilja, då ska vi verkligen också kunna förstå det som kommer från Gud. I förlängningen innebär detta också, att vi har möjlighet att avslöja det som är falskt, varifrån det än kommer. 

Jag tror absolut inte att vi ska dra oss undan denna uppgift, men jag tror också att det måste ske med stor försiktighet. Jesus talar ju i liknelsen om ogräset och vetet hur riskabelt det är att dra upp ogräset. Han menar till och med att det ibland kan vara nödvändigt med att acceptera även ogräset och låta det växa tillsammans med vetet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar