Twingly statistik

måndag 8 mars 2021

Vem ville vårt liv, kapitel 8.

 

VEM VILLE VÅRT LIV?
av Rolf Ericson


ÅTTONDE KAPITLET
FRÅN NORRKÖPING TILL NYBRO 1966


Nybro den 3/10 1965. Guds frid! Som jag telefonledes meddelat Dig, så beslöt vi vid sista församlingsmötet utfärda kallelse till dig att komma och upptaga arbetet på vårt fält. Det blir ett mångskiftande arbete, både bland barn och äldre, i sången och musiken, jag kan försäkra dig att du behöver inte bli arbetslös. Styrelsen har ännu ej beslutat något angående lönen men vi hoppas kunna giva dig vad skäligt är. Bostaden har du ju sett, så du vet att det blir ganska bra på detta område. Jag är glad att få giva dig denna kallelse, som var absolut enhällig och hälsar dig varmt välkommen och vår önskan är att du kommer så snart som möjligt.
Med kär brodershälsning till dig och din fru.
Alexis Inghamn”

- Ulla-Britt hör här. Jag har fått kallelse till Nybro att bli evangelist och medarbetare till Pastor Alexis Inghamn och till församlingen där. Vad säger du om det.?"
Ja vad skulle hon säga egentligen. Hon visste ju under vilka villkor vi levde vårt liv och hon var hela tiden inställd på att något sådant kunde hända. Det var ju inte riktigt klokt, mänskligt sett. Hon var gravid i sjätte månaden och vi väntade vårt första barn. Skulle vi då kunna flytta 30 mil söderut, långt bort ifrån våra föräldrahem ända ner till "mörka Småland." Detta verkade ju mänskligt sett helt galet, men vi prövade saken inför Herren och upplevde att tiden nu var mogen att bryta upp ifrån arbetet i Norrköping. Jag hade inga löneanspråk. Det fick församlingen bestämma. Vi litade på att Gud skulle förse oss med allt det vi behövde och bekymrade oss inte så mycket om det. Dessutom visste vi ju att vi kom till en församling som skulle stå bakom oss och visa omsorg om oss.

………….SE HELAKAPITEL ÅTTA HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar