Twingly statistik

lördag 26 december 2009

Du är en del av sanningen om julen.

Efter julaftonens mässa fick jag dessa tankar som en fortsättning på kyrkoherdens predikan.

När natthimlen upplystes av änglarna och budskapet om den nyfödde Jesus förkunnades för herdarna, så fick de bara veta en del av den sanning som är fullkomlig. Det var tillräckligt för att sätta dem i rörelse mot stallet i Betlehem.

”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”

De österländska stjärntydarna hade också uppfattat en del av sanningen:

”Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.”

Ingen av dem hade hela svaret på en sanning som vi bara kan uppfatta delvis. Den fullkomliga sanningen är och förblir ett mysterium så länge vi lever i den värld där Guds under är ofattbart. Men skärvorna av sanningen är tillräckliga för att sätta oss i rörelse. Vår del av sanningen behöver bekräftas. Änglarnas budskap lever i dag och det ger oss både hopp och tro för framtiden. Vad är det för budskap? Det handlar om att den osynlige Guden tagit och tar gestalt i en människokropp.

”Ordet blev människa och bodde bland oss och vi såg hans härlighet.”
”Sanningen har kommit genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den ende sonen själv Gud och alltid nära Fadern har förklarat honom för oss.”


Detta handlar om den historiska tid då Jesus gjorde sitt inträde i världen. Detta budskap har lika stor betydelse för oss som lever i dag. Det är ett budskap som talar om fred på jorden. När Gud tar sin boning i en människa skapas fredens förutsättningar. Har du upptäckt att Gud bor i varje människa? Han bor i dig. Jag ser det när kärleken och godheten får händer och fötter hos dig. Julens mysterium får till en del sin förklaring hos varje människa som är med och skapar fredens förutsättningar. Då tar Gud sin plats ibland oss och vi ser honom.

Att förneka Gud är att förneka kärleken. Att tro på Gud är att tro på kärleken.

GOD FORTSÄTTNING PÅ DENNA UNDERBARA JULHÖGTID SOM VI NU FÅR FIRA I VÅRT LAND UNDER FREDLIGA FÖRHÅLLANDEN. JAG TACKAR GUD FÖR SVERIGE OCH FÖR VÅR KONUNG OCH HANS FAMILJ. DESSUTOM TACKAR JAG GUD FÖR VÅRA POLITIKER I REGERING, RIKSDAG, KOMMUNER OCH LANDSTING. JAG TROR PÅ GUDS MÖJLIGHETER OCH BER OM HANS FORTSATTA BESKYDD ÖVER VÅRT ÄLSKADE FOSTERLAND.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar