Twingly statistik

torsdag 4 mars 2010

Religion och politik

Om religion och politik och gudstro skriver Alf Svensson i dag torsdag den 4 mars 2010 i Dagen.
För en tid sedan skrev jag ett inlägg som handlade om religion och politik. Min artikel har rubriken:
Är Sverige ett kristet land? Se denna länk!


I dag skriver Europaparlamentariker Alf Svensson en insändare i tidningen Dagen med rubriken: ”Isolera inte religionen från politiken.”

Jag påstod precis motsatsen, men menar då att kyrkan skall vara skild från politiken.

Kyrkan skall inte utöva makt i samhället. Det skall politikerna göra genom demokratiska beslut.

”Att vara politiskt korrekt” har blivit något negativt i vissa kretsar. Jag förstår inte detta. Måste man som kristen protestera mot alla demokratiskt fattade beslut och vara lik ”kärringen mot strömmen.”

Det är självklart för mig att de kristna normerna och de kristna värderingarna skall få vara vägledare även i det politiska arbetet, men det är inte kyrkans uppgift att styra politiken, lika litet som politiken skall styra kyrkan. Däremot är det kyrkans uppgift att värna om mänskliga fri och rättigheter Där har alla ett gemensamt ansvar.

2 kommentarer:

  1. Hej Rolf, jag kan bara svara för mig själv men då jag använder uttrycket politiskt korrekt så menar jag att man anpassar sig efter den här världen och vänder kappan efter vinden i stället för att stå för det man tror på.

    Rom 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

    SvaraRadera
  2. Vi är nog överens om detta, men vi behöver väl fördenskull inte bli så världsfrånvända att vi inte märker att det även i den här världen finns många eftersträvansvärda ideal. Och det är väl här i världen vi lever nu. Har inte Jesus sagt "i världen, men inte av världen.."?
    Nej jag hävdar att uttrycket "politiskt korrekt" fått en alldeles för negativ klang.

    SvaraRadera