Twingly statistik

söndag 7 mars 2010

Religion och humanism

Religion och politik har varit mitt tema i några artiklar. Att det finns en rädsla hos många för religionens inflytande över politiken, behöver inte alltid innebära att man är religionsfientlig. De som varit mest religionsfientliga kallar sig tyvärr missvisande för humanister. Christer Sturmark och hans förbund står för den sekulära humanismen. De accepterar inte övernaturliga företeelser och skeenden i världsbilden, men är ingalunda ensamma om att framhålla den enskilda människans värde och värdighet.

Religionen får sin särskilda betydelse just genom humanismen. Detta innebär att begreppet humanism felaktigt och ensidigt förknippats med det som är sekulärt.

Låt mig upprepa det jag tidigare har skrivit att samhället är och alltid har varit sekulärt. Att påstå något annat är enligt min åsikt vilseledande.

Humanismen däremot är inte enbart sekulär. Om Humanisterna (Humanistiska föreningen) tar sig friheten att påstå det så är det lögn.

De kan inte anse sig ensamma om att reagera inför de övergrepp som skett i religionens namn. De är inte heller ensamma om att reagera inför de fundamentalistiska övertoner som hörs från högerextremistiska rörelser. Dessa som tyvärr finns bland en minoritet av kristna och även inom andra religioner.

Vi lever i ett land där vi har religionsfrihet. Om man tror att frihet från religion är humanitärt, så har man tagit grundligt fel.

Vi lever i ett samhälle där hatet mot oliktänkande breder ut sig allt mer. Anledningen till detta är för det mesta okunskap. Samtidigt kan vi se att hatbrotten ökar både mot judar, muslimer och kristna. Om humanisterna kan kalla sig för humanister och samtidigt arbeta för ett samhälle fritt från religion, så undrar jag vart humanismen har tagit vägen.

I ett samhälle som blir alltmer mångkulturellt behövs kunskap, inte minst religionskunskap, som bör få en ännu större plats i grundskolan. Om Christer Sturmark ”tror att kristen tro är fullt jämförbar med tron på tomtar och troll,” ”Om det speglar hans ärliga uppfattning behövs knappast något ytterligare argument för behovet av en fördjupad religionsundervisning.” (citat: Dag Tuvelius, Kyrkans Tidnings ledare 4 mars)

11 kommentarer:

 1. Ökenkällan skriver:

  "Vi lever i ett land där vi har religionsfrihet. Om man tror att frihet från religion är humanitärt, så har man tagit grundligt fel.

  Vi lever i ett samhälle där hatet mot oliktänkande breder ut sig allt mer. Anledningen till detta är för det mesta okunskap. Samtidigt kan vi se att hatbrotten ökar både mot judar, muslimer och kristna. Om humanisterna kan kalla sig för humanister och samtidigt arbeta för ett samhälle fritt från religion, så undrar jag vart humanismen har tagit vägen.

  I ett samhälle som blir alltmer mångkulturellt behövs kunskap, inte minst religionskunskap, som bör få en ännu större plats i grundskolan."


  Bäste Ökenkällan, här råder viss begreppsförvirring:
  Frihet från religion behöver inte vara "humanitärt". Ingen har heller påstått det. Är det inte "sekulärt" du menar? Alltså benämningen på det samhälle där staten inte lägger sig i dina religiösa val?

  Hat mot oliktänkande botas inte med mer kristendom på schemat. Om du anser det, vore det på sin plats att redogöra för hur de mekanismerna i så fall skulle verka? Glöm inte att skolan samtidigt ska vara icke-konfessionell. (Fuska inte med att vi borde lära skolbarn att frukta Gud och älska Jesus, för det är alltså inte tillåtet.)

  Hatbrotten ökar (i det korta perspektivet och i vårt land) på vilket sätt skulle det motverkas av mer kristendom i skolan? Tacksam för redogörelse även här.

  Humanisterna arbetar för ett samhälle där religionen är den enskildes privatsak. Det fina med ett sekulärt land är att du åtnjuter frihet att ha vilken religion du vill, eller att stå utan religionstillhörighet överhuvudtaget. Kan du redogöra för på vilket sätt detta skulle påverka "vart humanismen tagit vägen"? (Här är det inte förbundet och dess verksamhet jag syftar på)

  Slutligen skulle det vara kul att få dina synpunkter på hur några fåtaliga timmarna i religionskunskap i grundskolan, kan tillåtas att ha en så avgörande betydelse för den mänskliga samexistensen?

  Extrapolera frågan till en ytterlighet och gör ett tankeexperiment: Vad skulle hända om den allmänna skolan lät bli att undervisa om religion som ju de facto gör eleverna uppmärksammade på deras (eventuella) inbördes olika bakgrunder?

  SvaraRadera
 2. Hej Camilla. Tack för din värdefulla kommentar. Om det råder begreppsförvirring har jag mycket svårt att bedöma, men det vet du säkert bättre. Låt mig försöka förklara och reda ut begreppen i all enkelhet.

  Nej jag anklagar inte någon för att ha påstått något. Jag skrev att frihet från religion inte är humanitärt. Det är min åsikt. Jag håller med dig om att staten inte skall lägga sig i mina religiösa val.. Jag håller också med dig om att det inte är mer kristendom på schemat som är lösningen på hatet mot oliktänkande, men däremot mera religionskunskap, där hänsyn tas till folk med annan trosbekännelse. Hänsyn också till dem som inte har en bekännande religiös tro. En generös och öppen attityd där vi är gränsöverskridande utan tvång till likhetstänkande. Då får varje individ sitt rätta värde och hat och misstänksamhet elimineras. Frågan är inte bara av nationell betydelse. Den är av global betydelse. De extrema krafter som både du och jag mår så dåligt av måste inse detta. Vi är närmare varandra än vad vi tror du Camilla!
  Du ber mig redogöra för hur hatbrotten skulle minska med mera kristendomskunskap. Nej det har jag inte skrivit. Mera religionskunskap är en helt annan sak. Kristendomen har naturligtvis en central plats i vår del av världen, men det måste också finnas utrymme för andra religioner, vilket också kan eliminera hatbrotten. Behöver jag detaljera mera, skriv i så fall.

  Om Humanisterna arbetar enbart för humanitära värden, så tycker jag det är sorgligt att man för en så öppet religionsfientlig attityd. Om religionen är människans privatsak, så skall väl inte människan fördenskull utöva den i smyg. Religionen har sin plats i samhället på så sätt att religiösa människor, både kristna och från andra religioner skall ha rättighet att fritt och öppet få bekänna sin tro utan att bli utsatt för någon som helst kränkning.
  Humanismen får ju inte bli synonym med sekularism. Att arbeta för människans värde och värdighet i samhället är väl i högsta grad en kristen angelägenhet.
  Om den allmänna skolan skulle låta bli att undervisa i religion, så blev eleverna naturligtvis inte alls så medvetandegjorda om sina olika bakgrunder så som nu sker. Därför behövs det ännu mera utrymme för professionell kunskap i religion. Inget man skall slarva med och låta lekmän utföra. Där är vi nog överens

  SvaraRadera
 3. Religioner och rätten att utöva dem, det är vad världen idag strävar efter.
  Vad är rätt och fel i detta sammanhang?

  Inget nämns om Guds uttryckta vilja i Bibeln!
  T ex: ".......men gudhängivenheten är nyttig till allt, eftersom den har med sig ett löfte om livet nu och det som skall komma.
  Detta uttalande är trovärdigt och förtjänt av fullt erkännande. Ty med detta som mål arbetar vi hårt och anstränger oss kraftigt, eftersom vi har satt vårt hopp till en levande Gud, som är en Räddare för alla slags människor, särskilt för de troende och trofasta".
  1 Timoteus 4:8-10.
  Det visar att det krävs gudhängivenhet av
  dem som skall bli räddade!

  Ur alla nationer tar Gud ut ett folk för sitt namn. Apostlagärningarna 15:14.

  Vidare: "Den Gud som har gjort världen och allt som är i den, han som verkligen är Herre över himmel och jord, han bor inte i tempel gjorda med händer, inte heller betjänas han av människohänder som om han behövde något, eftersom han själv åt alla ger liv och andedräkt och allt.
  och han har från en enda människa gjort varje nation av männisor för att de skall bo på hela jordens yta, och han har förordnat om de fastställda tiderna och de bestämda gränserna för deras boende, för att de skall söka Gud, om de skulle kunna treva sig fram till honom och verkligen finna honom, fastän han egentligen inte är långt borta från någon enda
  av oss.
  Ty genom honom har vi liv och rör oss och är till, som också några av skalderna bland er har sagt: `Vi är ju också hans ättlingar`".

  Det räcker med att läsa, studera för att förstå
  Bibelns budskap till oss människor.
  30 mars kommer den årliga största högtiden att firas över hela jorden. Minnet av Jesu död och
  dess betydelse för hela mänslkigheten.
  Alla inbjuds till detta för att visa sin uppskattning för den ende sanne Guden och hans
  älskade Son Jesus Kristus.

  Ingen på hela jorden kan vinna liv annat än genom tro på denna återanlösningsanordning genom Jesus Kristus som åstadkommits genom
  hans himmelske Fader och Gud.
  Kristendomen är alltså den enda rätta, eftersom det finns bara EN sann Gud för alla nationer!
  Kristenheten och politik hör ej hemma där
  Varför är det så svårt att förstå?

  SvaraRadera
 4. Om alla hade samma uppfattning på jorden så vill Maria givetvis att de skall tänka och tro och vara lika gudshängiven som hon försöker vara och som jag tror är många kristna som önskar vara. Detta är eftersträvansvärt, men verkligheten är mera komplicerad. Religionsfrihet är därför absolut nödvändig. I alla religioner vill man hävda Guds vilja, men tolkar det annorlunda och faktiskt ibland lika. Kan vi acceptera det?

  SvaraRadera
 5. Förstår inte riktigt vad Du syftar på. Enkelt uttryckt så måste alla som vill leva på jorden för evigt, göra Guds vilja.(Kan visa skriftst. vid behov).
  Detta måste förstås alla ha samma uppfattning om, som önskar få del av denna oförtjänta gåva!
  Den här världens verklighet är komplicerad men
  inte den verklighet som upplevs av de sanna kristna. De är ingen del av den här världen!
  I Guds nya världsordning är det endast tillbedjan av Honom som gäller liksom nu.
  De som önskar leva då måste redan nu forma sitt liv i harmoni med Guds vilja!
  Det finns inte utrymme för olika sekter och samfund som nu som menar sig vara kristna!
  En smal väg som är svår att komma in på, måste alla ta sig till, och hålla sig kvar på!
  Hur än den här världen tacklar sina problem, som inte vill veta av Gud, så är det dömt att misslyckas eftersom den går mot sitt slut.
  Alla världens religioner som är vägledda av denna världens gud, har inget som helst bestånd.
  I alla religoner vill man hävda Guds vilja,
  det vore väl konstigt annars. När det gäller Bibeln som är Guds ord till hela människosläktet, så är det endast med Guds andes hjälp som det kan bli en rätt och sann tolkning!
  Kan vi acceptera det? Frågar Du. Då frågar jag vilka vi?
  Som vittnen till den ende sanne Guden så vet vi
  att han tillåter Satan att styra en viss tid
  och i hans värld går det mesta för sig. Där tillåts det mesta av vad Gud förbjuder.
  Vill vi leva i en bättre värld, då måste vi vända om och göra sinnesändring och tro på Jesu Kristi lösenoffer!
  Hoppas detta räcker som förklaring!

  SvaraRadera
 6. I Filipperbrevets 2:10 står det att alla knän skall böjas för Jesu namn. Detta skall ske, men har inte skett ännu. Alla har inte böjt sig för Jesu namn. Därför är vårt uppdrag att vittna om Jesus betydelsefullt. Där är vi helt överens. Varje människa måste ta ställning och själv bestämma vem man vill tillhöra. Det är precis som du skriver en oförtjänt gåva som vi får ta emot om vi vill.
  Den här skapelsen skall befrias ur sin träldom under förgängelsen, står det i Romarbrevet 8. Innan detta har skett måste vi leva i den här världen, men vi vet att Gud hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Han gör det även om vi misslyckas. De sanna kristna är precis som du skriver inte en del av denna världen, men däremot är de i världen och skall så vara ända till den dag då Herrens ankomst sker.
  Du skriver att det inte finns utrymme för olika sekter och samfund, som nu menar sig vara kristna. Jag har förstått av det du skrivit tidigare att även jag tillhör något sådant samfund eftersom jag inte som du har uppfattningen att det bara finns ett. Om du med denna uppfattning menade Guds universella församling, så skulle jag mer än gärna hålla med, men du menar förstås Jehovas Vittnen som du representerar.
  Jag blev väldigt glad när du för en tid sedan skrev att du aldrig tidigare mött någon kristen som varit så tolerant mot dig som jag varit. Hoppas verkligen att du menade det och att du också är lika tolerant mot mig trots våra olika ställningstaganden.
  Du tror på en ny Guds världsordning här på denna jord. Jag tror på en ny himmel och en ny jord där rättfärdighet bor och där döden förlorat sin makt. Jag önskar däremot en förändrad världsordning redan nu i väntan på denna fullkomliga som Gud har lovat. Den världsordningen måste ta större hänsyn till de olikheter i fråga om ras, kön, religionstillhörighet och där får vi verkligen hoppas att det sunda förnuftet får finnas med. I alla religioner inklusive kristendomen finns det extrema rörelser som tyvärr vilseleder och skapar förvirring. Om detta finns mycket att skriva, men jag vill gärna med detta sätta punkt för denna gången.

  Jesus Kristus är Herre. Det är hans namn jag bekänner och det är honom jag vill tro på först av allt och tacka för att han gav sitt liv till lösen för mig och för hela världen. Gud har försonat världen genom Jesus.

  SvaraRadera
 7. Det känns väldigt oartigt av mig att behöva korta ner en lång kommentar av Maria H, men jag gör det på grund av att det hon skriver avviker något ifrån ämnet. Här är inledningen av hennes kommentar:
  "de allra flesta med! ..... Tack för upplysningarna Rolf!

  Innan jag glömmer det så vill jag börja med att förklara det jag nämnde tidigare om Ditt tålamod. För att inte vara på samma kristna spår, så gläder det mig att Du så tålmodigt svarar, även om inte allt är som Du tror!

  Målsättningen med hela den kristna verksamheten
  på hela jorden är att hjälpa människor att bli försonade med Gud, i vårt fall är det Jehova!
  Vi anser att eftersom det finns bara en Gud, som är sann, så är det honom som alla måste bli försonade med!
  Satan har sedan sin första lögn i Eden, fortsatt med sina lögner och bedrägerier.
  Falsk religion är det främsta medlet som han kunnat bedra."

  SvaraRadera
 8. ...... Förundrade mig över att så få vill kommentera vår ordväxling. Det kanske känns svårt om man ej är säker på sin sak. För det är väl fler än jag som läser på Din blogg?

  Även om vi inte fått samma förstelse för det Bibeln lär, så har vi i alla fall en stark önskan att förmedla det vi tror är rätt, båda två.
  Det finns en blogg med temat dessa mina minsta bröder. Det handlade så mycket om politik så jag ledsnade att läsa.
  När Jesus nämnde om dessa mina minsta bröder,
  var det i sammanhanget att det hade stor betydelse hur vi handlar mot dem!
  Men hur skall man kunna göra gott mot dem som man inte vet vilka de är?

  Om de som bekänner sig vara kristna inte får rätt vägledning från, eller inte vill ta emot den som ges till Guds husfolk förmedelst Kristi trogna slavklass, då kan de inte få den exakta kunskap som Gud vill att alla skall få!
  Enligt 1 Timoteus kapitel 2.

  Ytterligare några tankar och ord för att visa på att det inte är det lättaste att förstå Guds ord, och utan Guds ande och verksamma kraft är det omöjligt!
  Vi kan så, plantera och vattna men endast Gud kan få det att växa både bokstavligt och andligt!

  SvaraRadera
 9. Helt kort vill jag svara Maria att som du vet är bloggar färskvara, så att när det gått en tid orkar inte besökarna att läsa det man skriver. Alla har inte lika stor inlevelseförmåga som du. Bless you!

  SvaraRadera
 10. ...... Det finns ett uttryck som säger att man skall smida medan järnet är hett och det kan tillämpas på många områden.
  Den högsta ledningen för Guds folk på jorden smider hela tiden planer, på ett andligt plan,
  för att församla alla fårlika människor i hela
  världen till deras upprättade andliga paradis!

  De som stadigt tror på denna världs fortbestånd
  måtte bli grymt besvikna den dag då Gud griper in för att avlägsna alla former av ondska.

  I det utlovade jordiska paradiset råder enbart
  kärlek som ett sammanhållande band mellan alla
  som önskar leva där i frid och evig lycka.
  Jehova Gud är kärlek och Sonen Jesus Kristus är
  Fredsfurste och den utvalde regenten över vår
  jord. Alla nationernas värdefulla ting samlas nu till Honom.

  Tack för Din förklaring angående bloggandet.
  Inlevelseförmåga tilldelas väl många och uppstår genom erfarenheter och prövningar i livet, och det viktigaste är att vilja lära känna Gud och förstå hur Han ser på oss.
  När vi lär känna vilken kärlek Han har visat alla på jorden så hjälper det till att veta hur vi skall handla mot vår nästa.

  Guds folk på jorden får ständig undervisning
  i alla församlingar, för att stärka sin egen tro och att förmedla en sann kristen tro till den som önskar få det.
  Det tar tid månader och år, men skaran av dem som sår ökar ständigt eftersom Gud ger växt
  och välsignar dem som uträttar Hans vilja i vår tid!

  Tack Rolf för möjligheten Du ger mig att lätta
  mitt hjärta i en värld så fylld av religiös villfarelse. Vi måste sända ut varningen likt Noa om att alla måste söka räddning, INNAN Gud griper in. Ta lärdom av det flydda om livet
  känns för värdefullt för att gå miste om!

  FÖR GUDS OCH DIN EGEN SKULL!

  SvaraRadera
 11. Med dessa förmaningens ord från Maria sätter jag punkt för det här inlägget och hänvisar i fortsättningen till de dagsaktuella. Så välkommen åter Maria och alla andra.

  SvaraRadera