Twingly statistik

fredag 19 mars 2010

Bo Brander och Svenska kyrkan

Bo Brander berättar i Kyrkans tidning att han presenterade sig som präst i Svenska kyrkan för en hantverkare i Riga och uppfattade att hantverkaren såg på honom som ett monster. Saken förändrades när hantverkaren fick veta att prästen Bo Brander inte delade Svenska kyrkans offentliga hållning.

Jag har skrivit om detta tidigare hur en del präster i Svenska kyrkan sluter sig samman i en pakt som underkänner Svenska kyrkan, ja man går så långt i vissa fall så att man vill att Svenska kyrkan ska krackelera. Läs min artikel om detta här.
Det finns något motsägelsefullt i Branders artikel när han å ena sidan menar att Svenska kyrkan lyssnar för lite på Gud och å andra sidan har ekumeniska förpliktelser med kristenheten i världen. Den splittrade kristenheten skulle jag vilja påstå. Om det föreligger sådana förpliktelser, så är jag rädd för att man lyssnar mer till människor än till Gud.

Anledningen till dessa spänningar kan som bekant spåras i de beslut man den senaste tiden har fattat i Svenska kyrkan där meningarna är delade. I stället för att solidarisera sig med dem som har en annan uppfattning så går man till angrepp som ofta blir personliga.

Innehållet i Branders artikel handlar egentligen om att verkligheten i Svenska kyrkan förbjuder ett antal kandidater. Jag känner inte till detta och kan därför inte ha någon uppfattning om det men jag känner igen splittringens ande. Den uppträder i olika skepnader vid olika tidpunkter. Den uppträdde i frikyrkorna för många år sedan. Missnöjets, kritikens och hatets och bitterhetens ande. Vad blev resultatet? En splittrad kristenhet? .

Svenska kyrkan har säkert många fel och brister, men att påstå att man har slutat lyssna till Gud och att den borde krackelera är att gå för långt. Svenska kyrkan är ju inte bara biskoparnas kyrka. Det är väl folkets kyrka. Varje dag utförs ett strålande diakonalt arbete, vid gudstjänsterna läser man varje söndag ur den heliga skriften, beder firar Herrens måltid. Inte med fullkomlighetens gloria, men med en önskan om att lära känna Gud och varandra.

Svenska kyrkan behöver inte enbart ha förpliktelser mot kristenheten i världen. Vi har även förpliktelser mot människor från andra religioner, som inte behöver vara terrorister. Sådana finns även under kristendomens täckmantel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar