Twingly statistik

fredag 11 september 2015

Gyllene äpplen i silverskålar

I söndagsskolan fick vi ofta lära oss minnesversar ur Bibeln. Den första som jag lärde mig utantill står i Ordspråksboken 25:11 ”Gyllene äpplen i silverskålar är ord som talas i rättan tid.” Ord som talas i rätt tid. Det säger mig att rätta ord kan missbrukas om de talas i fel tid. Det behöver inte vara något fel på källan, ur vilken vi hämtar orden, men om orden är valda vid fel tid kan de likna maskstungna äpplen mer än gyllene. Eftersom ord kan användas både för att befria och binda, innesluta och utesluta, behöver vi fråga: Hur använder vi våra ord? Om det är Guds ord vi använder, så betraktas vi ”som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter. Nu krävs av en förvaltare att han skall visa sig pålitlig” (1.Kor.4:1-2) Om syftet med förvaltningen av våra ord är att befria och innesluta våra medmänniskor till gudsgemenskap över alla religionsgränser, så har vi kommit en god bit på rätt väg Om syftet med förvaltningen av våra ord och Guds ord är att skapa fred mellan människor, så kanske det innebär att man beundrar något hos den andre samtidigt som man älskar det egna. När Jesus i Johannes evangelium i sitt avskedstal säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig”, (Joh.14:6) så handlar det om att vi alla får vandra på den vägen. Vi får följa honom på den vägen. Jesus är vägen som vi går på, kärlekens väg som förenar och innesluter alla människor. Guds rike är tänkt för alla människor ”Gud vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen. Gud är en, och en är förmedlaren mellan Gud och människor, människan Kristus Jesus” (1.Tim.2:4-5) Någon kanske tycker att det är inkonsekvent att mena att Guds rike är tänkt för alla människor. Har inte vi som är kristna rättighet att göra anspråk på sanningen? Sanningen om Jesus, sanningen om vägen. Jag bor på Granitvägen i Motala. Den sanningen gör jag anspråk på. Jag går ofta på Granitvägen för att komma hem. Jag äger den inte och det gör inte mina grannar heller, men vi går på den för att komma till våra bostäder. Jesus är vägen för alla människor, både troende och otroende..Antingen vi gjort anspråk på sanningen om honom eller inte. Om vi vill gå på den vägen så kommer vi hem. Jag har valt att följa honom. Jag vill använda det lilla ordet kom, och önskar att det skall spridas likt ringarna på vattnet. ”Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.” (Upp.22:17) Så vill jag använda mina ord. Gud välsigne Dig! GYLLENE ÄPPLEN I SILVERSKÅLAR Solosång text och musik: Rolf Ericson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar