Twingly statistik

fredag 30 oktober 2015

Det behövs inga nya nätverk för bibeltro i Svenska kyrkan

Tidningen Dagen skriver torsdag 29 oktober att ett nytt nätverk inom Svenska kyrkan håller på att startas upp.

Man vill samla svenskkyrkliga kristna till något nytt eftersom man anser att ”det spretar väldigt mycket i Svenska kyrkan och det finns en tendens att man släpper centrala delar av evangeliet” I minst tre artiklar i tidningen tas denna fråga upp. Detta är inte något nytt när det gäller tidningen Dagen. Det har under en lång tid med återkommande artiklar förekommit en stark kritik emot Svenska kyrkan.

Alla nya nätverk som tidigare bildats av liknande skäl har varit till mer skada än nytta vågar jag påstå. En av dem som skriver i Dagen, biskop emeritus Björn Fjärstedt har tidigare uttryckt en önskan att Svenska kyrkan skall krackelera. Är det detta som är avsikten? Att åstadkomma en splittring i stället för att bygga upp det som finns kvar. Denna gång menar han att det är dags för kyrkorna i det sekulariserade Europa att återvända till sitt uppdrag: Att erbjuda Jesus som världens frälsare. I de flesta kyrkor jag känner till förkunnas att Jesus är världens frälsare. Kan Fjärstedt visa mig ett enda avvikande exempel? Jag tror inte det. Det är bara munväder. Sluta upp med sådant

I tidningen Dagens Nyheter läser jag om en kyrka som valt en annan framgångsrik väg.

Det är Katarina kyrka på söder i Stockholm. De har inte övergivit sitt uppdrag Inte heller i Motala, staden där jag bor. Där bedriver Svenska Kyrkan en liknande framgångsrik och evangelisk verksamhet dit människor samlas med stor entusiasm. Det finns tillräckligt många nätverk i Svenska kyrkan. Det behövs inga nya. Låt oss be Gud om sitt beskydd för dessa fiendens planer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar