Twingly statistik

tisdag 10 januari 2017

Mindfulness måste kunna debatteras

Svenska Dagbladet

Dagen

Så här skriver psykologen Fredrik Bengtsson:

"Denna urgamla buddhistiska meditationsteknik, omstöpt i ny förpackning och benämnd mindfulness, har svept in som en storm över västvärlden under det senaste årtiondet som ett svar på den stress som blivit allas vår vardag.

Eftersom många jagas av känslor av otillräcklighet och grubbel kring det som redan har hänt, varvat med oro för morgondagen, är det naturligt att mindfulness syfte att föra oss tillbaka till nuet känns lockande. Mindfulness är dock ingen quick fix och syftar i grunden till en högre grad av medvetande och upplysning – tillstånd som för en buddhist eller hindu fordrar ett liv av träning med respekt för de olika medvetandestadier och processer som en sådan resa innebär.

Problemet är att metoden används på ett onyanserat sätt av utövare som saknar utbildning och förståelse för att människor i vissa situationer och i vissa tillstånd faktiskt inte bör utsättas för en högre grad av medvetenhet om sin situation, och därmed om sitt lidande, utan precis det motsatta.

Tyvärr finns det ingen universal medicin mot alla åkommor!"

Debatten om mindfulness måste få fortsätta. Den bör först av allt vara nyanserad och innehålla kunskapsbaserade omdömen, utan fördömanden. Är man okunnig bör man nog akta sig för att ha en uppfattning som är enbart kritisk. Psykologen Fredrik Bengtssons kritik är saklig och den bör beaktas och tas på största allvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar