Twingly statistik

lördag 14 januari 2017

Visionen om att plantera nya församlingar

"Gud låt ditt ord i mitt liv få råda att andra där din kärlek kan se."

Det handlar om att Guds ord ska få råda i mitt liv och om viljan att bära Guds budskap till andra genom kärlek.

"Ett stilla barna-hjärta man får ej hur som helst. Det går ej utan smärta att bli så genomfrälst. Det kostar tåreströmmar förrän jag helgas så, att alla mina drömmar i Jesu ande gå."

Låt mig berätta om något som hände för många år sedan. Jag hade nyss blivit medarbetare i en pingstförsamling. I den församlingen hade det tidigare funnits en del ungdomar med en brinnande längtan att få tjäna Gud. Dessa ungdomar och även en del äldre av vännerna i församlingen hade inte funnit utrymme för detta i den församling de tillhörde. Deras missnöje ledde till att de lämnade församlingen och bildade en ny församling på orten.

Vid denna tid fanns det en "utbrytarrörelse" i pingstväckelsen, som var i opposition till den etablerade pingströrelsen. Den växte genom de medlemmar i pingströrelsen som var missnöjda. Dessa som inte fått utrymme för sin längtan och sina drömmar, valde att lämna sin gamla församling och på ort efter ort planterade man nya församlingar med ambitionen att det då skulle bli bättre. Så skedde också på den plats dit jag kommit. Den kader av ungdomar som jag hade behövt vid min sida, hade tyvärr lämnat församlingen. Dessa brinnande ungdomar tog med sig elden och glöden till den nybildade församlingen. Jag tror med facit i hand att detta blev en förlust för alla.

Man kan aldrig nå andliga resultat genom splittring. Det finns ett encelligt djur som fortplantar sig genom delning. En sådan tillväxt är inte förenlig med en äkta vision.

När jag den senaste tiden hört talas om att man skall plantera nya församlingar på varje plats i stället för att verka i den församling man tillhör, så blir jag orolig. Vi behöver förnyelse där vi står. Detta uppnår vi aldrig genom att gå ifrån den plats där vi har vår förankring. Om vi förblir trogna på den plats där vi står så står Herren själv för tillväxten. Vi behöver inga analyser om resultat. Det är vår uppgift att så och plantera. Skörden kommer som ett resultat av detta. Det är Herren som ger både sol och regn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar