Twingly statistik

fredag 24 maj 2019

Påståendet att politikerna backat om hotade Hälsocentret i Motala

Var det protesterna om hälsocentret som fick effekt?

Jag läser i MVT i dag att Socialnämndens ordförande Maths Andersson (L) sagt att nedläggningsbeslutet av hälsocentret i Motala fortfarande står kvar. Detta har ingenting att göra med de protester och den demonstration som pensionärerna i Motala genomfört. Det är hyckleri att påstå sådant. Kommunen ska inte driva verksamheten som tidigare. Det beslutet hade Alliansen redan fattat före demonstrationen.

SD som varit på Alliansens sida om nedläggning, hade tidigare ångrat sig, så att de ville rädda hälsocentret, men nu har de på nytt gjort en kovändning, och står fast vid sitt tidigare ställningstagande genom att avstå från att rösta om att nedläggningsbeslutet skall rivas upp. Vad är deras avsikt med detta?

Maths Andersson kan inte svara på frågan om pensionärerna kan räkna med samma avgifter som tidigare, med de nya intressenterna. Det kan väl vem som helst räkna ut, att om en privat aktör skall driva verksamheten vidare, så måste vinstintresset finnas med. Går det inte att i kommunens regi effektivisera hälsocentret i besparande syfte, genom ett bättre samarbete med dem som har ansvaret för verksamheten? Kommer en privat att aktör att lyckas bättre med det och i så fall till vilket pris?

Hälsocentret i Motala är inte ämnat bara åt friska och aktiva pensionärer. Inte heller åt dem som har fet plånbok som en del politiker tycks tro, eftersom man nu vill privatisera det. Det är i högsta grad en källa till hälsa och välbefinnande för ett stort antal pensionärer, som har olika fysiska krämpor. Det kan också gälla det psykiska välbefinnandet.

Det vore därför en besparing för kommunen på längre sikt, om verksamheten fick fortsätta. Är det inte kommunens uppgift att värna om de äldres välfärd i stället för att skyndsamt nedmontera denna verksamhet i ett rasande tempo? Det handlar om förvaltningens ansvar för hur våra skattemedel användes och vilka prioriteringar man gör. En besparing på 2,3 miljoner för verksamheten kan i längden jämföras med vad det kostar om de som fråntas denna möjlighet inte längre orkar att ta hand om sig själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar