Twingly statistik

lördag 11 maj 2019

Manifestation av pensionärer i Motala

Jag har tidigare skrivit om
det överraskande skandalförslag, som lagts av den nya kommunledningen i Motala.
Det handlade bland annat om nedläggning av Hälsocentret i Motala. Att det var överraskande visade sig ganska snart, då förslaget genomfördes utan vidare konsultation med berörda parter. Med andra ord allmänheten kördes brutalt över av Alliansen i Motala, som omedelbart valde att dra ned på socialnämndens budget.

Med bara några dagars korta varsel genomförde Alliansen sitt beslut om total nedläggning av Hälsocentret, vilket får katastrofala följder för äldres välfärd. Alliansens politik slår hårt mot vår gemensamma välfärd.

Förslaget genomfördes dessutom med stöd av Sverigedemokraterna, men i torsdagens tidning den 8 maj står det i MVT att SD ändrat sig och vill rädda kvar hälsocentret, men ett beslut är redan taget, trots att många protesterar. Den här gången vill SD få upp ärendet på förhandlingsbordet igen. Detta i samarbete med Socialdemokraterna, som tidigare har vägrat att samarbeta med SD. Man kan verkligen undra hur det är möjligt att göra en sådan kovändning på så kort tid och vad anledningen till detta kan bero på.

Hade det inte varit bättre att fråga berörda parter om det finns alternativa utvägar i stället för en total nedläggning?

Jag har försökt att få en dialog med Alliansens kommunpolitiker, med anledning av min förra artikel. Den ende som svarat på mina frågor är Erik Forslund KD. Trots att det inte är hans bord, så menar han att han är tillräckligt insatt i frågan:
"Jag har försökt att förklara varför besparingar har behövt göras. Om det inte finns pengar till all verksamhet inom socialförvaltningen, så måste det tyvärr sparas,"
skrev Erik Forslund till mig på Facebook.

I dag lördag den 11 maj skriver Marianne Walter (S) i MVT att Alliansen agerar kortsiktigt när man väljer att dra ned på socialnämndens budget.
"Alliansen har redan nu, fyra månader in på mandatperioden, påbörjat nedmonteringen av vår gemensamma välfärd. Detta med aktivt stöd av Sverigedemokraterna. Allra synligast blir detta inom socialförvaltningen. Inom loppet av några månader har Alliansen lyckats fördubbla nedskärningen av socialnämndens ram."

M. Walther skriver dessutom att utöver de nedskärningar som görs
"förväntas äldreomsorgen dessutom minska sina kostnader med 30 miljoner, dels på grund av fjolårets budgetunderskott men också på grund av Moderaternas och Kristdemokraternas nationella budget, som tog bort nästan 10 miljoner kronor i statsbidrag som Motalas äldreomsorg tidigare kunnat nyttja."

Socialnämndens ekonomi ser visserligen dyster ut, men att fatta kortsiktiga lösningar, utan att förhandla med de parter som borde ingå i beslutsfattandet kan i längden bli dyrköpta sparpaket.

Att tala om att ett öres skattehöjning, kan lösa problemen, så som SD förordar klingar naturligtvis inte särskilt bra för Alliansen, som i stället förordar andra sparåtgärder. De skär ner på vår gemensamma välfärd och på våra skattemedel.

"När man lägger ner Hälsocenter, minskar på antalet korttidsplatser och drar ner på dagverksamheten för dementa så plockar man bort viktiga bjälklag. Man avsäger sig det gemensamma ansvaret och lägger över allt ansvar på individen och dess anhöriga." (citat M.Walther.)

Nu kokar det bland Motalas pensionärer i protest mot nedläggningsbeslutet. "På måndagens fullmäktige kommer ett stort antal hälsocenters-supportrar att besöka mötet för att ställa politikerna till svars." "Vi planerar också en manifestation på Drottningplan." Den inleds klockan 15,45 och pågår till 16,30.
"Socialnämndens ordförande, Maths Andersson menar att det är en demokratisk rättighet att manifestera och uttrycka sin åsikt om de beslut som politikerna tar. Men det kommer inte att påverka dem."
(slut citat från MVT 9 maj 2019)

Än är inte sista ordet sagt i denna fråga. Jag hoppas att frågan tas upp igen och att politikerna lär sig att samarbeta och lyssna både på sina politiska kollegor och på oss pensionärer. Rolf Ericson Motala

3 kommentarer:

  1. Erik Forslund (KD), som är kommunpolitiker i Motala skriver till mig på facebook: "Hälsocenter kommer troligen återuppstå men i annan regi - det pågår diskussioner."

    SvaraRadera
  2. Vad menar du med annan regi Erik? Att alliansen vill nedmontera Hälsocentret i Motala vet vi ju redan. Det ska drivas i privat regi och vara vinstgivande. Vad kostnaden för ett sådant företag blir skall inte betalas kollektivt utan individuellt. Det kommer att innebära att vi pensionärer själva får stå för kostnaden. Ni har redan påbörjat nedmonteringen av vår gemensamma välfärd. Ber att få återkomma och välkomnar nya kommentarer här på min blogg. Helst inte på "fejan"

    SvaraRadera
  3. Annan regi menar jag t.ex. en förening som kan driva hälso-centret. Det behöver inte vara vinstdrivande. Det finns flera intressenter som anmält intresse att driva vidare. Senast igår verkar ju de anställda också vara intresserade av att ta över. Notera att det inte är nån upphandling det handlar om, men nån kan säkert hyra lokalen om man önskar. Jag tror det kan bli en bra lösning. Det klart att det är tråkigt men valet var ju mellan "pest eller kolera", dvs Hälso-centret stod mot nedskärningar i lagstadgad verksamhet som LSS och äldreomsorg. Notera att de störst besparingarna sker inom den kommunala hemtjänsten som tyvärr varit väldigt ineffektivt under flera år.

    SvaraRadera