Twingly statistik

söndag 5 maj 2019

Vad menar man med orden: "Krossa Sionismen"?

SSU :s förbundsordförande Philip Botström som bett om ursäkt för den kontroversiella sången om att ”krossa sionismen” som framfördes på första maj i Malmö. – Botström bad om ursäkt och lovade stopp för kontroversiella sången ”Som SSU:are har man ett ansvar att visa respekt och förståelse för det judiska folket och inte använda sig av språkbruk som kan misstolkas. Därför ska våra medlemmar i framtiden inte uttrycka eller sjunga den här typen av slagord”, skrev Botström. Ramsan handlar egentligen om kritik mot Israels ockupationspolitik och inget annat. – SSU har aldrig varit och är inte antisemitiskt. Men man måste kunna kritisera förtrycket av en folkgrupp och den ockupationspolitik som förs av Israel. Sionismen existerar i olika former. En del av sionismen förespråkar utökade israeliska bosättningar och israelisk militär närvaro i hela Palestina. Det kan väl hända att valet av ord som "krossa sionismen" kan uppfattas som kontroversiella, men om man tänker på vad det handlar om, så tycker jag att det är värre att man tiger om Israels övergrepp. Det finns i vilket fall som helst inget försvar för den våldsspiral som accelererar just nu mellan israeler och palestinier. Båda sidorna bär på skuld för sina övergrepp, en del starkare och mera överlägsna än andra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar