Twingly statistik

måndag 9 augusti 2021

Vem är jag?

 

Det viktigaste är inte att kallas något eller att göra något. Det viktigaste är att vara något.

Att vara eller inte vara, det är frågan. Är det viktigt för dig. Läs då det här.

Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.” 1.Joh 3:1-3

En god vän berättade för mig om allt det han gör och jag blev imponerad. Då sa han: ”Det viktigaste är inte vad man gör. Det viktigaste är vad man är.”

Att kallas för något är bra, men att vara något är mer än att kallas något. ”Vi får kallas Guds barn”, skrev Johannes, men så tillägger han ”det är vi också.”

Vissheten om att vara Guds barn ”har han skänkt oss.” Vi har inte tagit oss den vissheten utan den har blivit oss skänkt.

Vilka vi handlar det om? Det handlar om dem som tagit emot gåvan att bli Guds barn.

Jag skulle önska att det gällde alla människor, och Bibeln säger att Gud vill det. Men Gud har lagt det i varje människas eget val. Han tvingar inte någon att bli något mot sin vilja

Alla har inte lärt känna Gud, därför kan de inte heller känna Guds barn,” skrev Johannes i den text jag citerat.

Det är inte din läggning eller dina anlag som bestämmer vem du är. Din identitet är mycket mera än så. Du får vara Guds barn vem du än är och vilka anlag du än har. Vi bär alla på ett arv i våra gener och ingen är den andre lik, men detta har ingen betydelse. Vi har fått friheten att välja vem vi vill tillhöra.

Känner du Gud? Vet du vem han är? Jag önskar att du kände Jesus som har förvandlat mitt liv. Han är densamme för dig om du vill tro och ta emot det. Låt ingenting få hindra dig att ta detta steg kara du.

Du kan få lära känna Jesus och bli delaktig av hans uppståndelses kraft. Jag garanterar att du kommer att upptäcka vem Gud är när du själv bekänner att Jesus Kristus är herre i ditt liv.

Då är du Guds barn och då vill Gud bekräfta detta i ditt liv och du kommer att märka det.

När jag säger: ”Våga vara den du är”, så är det säkert många som vill hålla med mig, för det är en ganska vanlig inställning och jag ifrågasätter inte detta på något vis men jag skulle vilja gå ett steg längre och säga: ”Våga vara den du i Kristus är.”

Att vara något i Kristus är att finna den rätta identiteten. När man är trygg i den så vet man också inte bara vad man är, utan också om vad man ska bli.

Det är en ofattbar nåd att få vara Guds barn och veta att en gång ska vi bli honom lika. Då ska vi få lägga av oss våra smutsiga kläder och ta på oss den snövita dräkten.

Var och en som har detta hopp till honom (Jesus) renar sig, liksom han är ren” läste vi

Detta innebär att vi dagligen får leva ett liv i gemenskap med Gud vilket innebär att vi får leva i hans förlåtelse. Jesus Kristus har tagit på sig skulden. Han är försoningen för våra synder.

Anders Frostensson har skrivit psalm 87 i svenska psalmboken:

Våga vara den du i Kristus är,

den i hans tanke, den i hans kärlek

den i hans ögas eviga ljus du är


Intet äger du som ej han dig ger.

Kravet och kraften, viljan och verket

strömmar ur samma källa från bergen ner.Skuld och rädsla trycker dig inte mer.

Nu är du fri att älska och tjäna.

Dem som du möter. Jesus som bor i dem.Redan är du den du en gång skall bli;

dömd och benådad, död och uppstånden,

älskad och ett med honom som gjort dig fri.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar