Twingly statistik

fredag 30 september 2022

Vad är tusenårsriket?

 

Så här har Nils Tägt, som var pastor och teologie licentiat, knuten till Svenska Missionsförbundet på sin tid skrivit i sin bok: "När han kommer":

  Sidan 122 ”Vad är tusenårsriket? I Bibelns framtidssyn ingår också det man brukar kalla tusenårsriket. Endast på ett ställe i Bibeln talas uttryckligen om tusenårsriket – Upp. 20:1-6. Få texter i Bibeln har blivit föremål för så skiftande tolkningar som just denna text.

En del exegeter säger att om tusenårsriket kan vi ingenting veta. Det bibliska materialet är alltför torftigt, för att det skulle kunna utgöra underlag för en lära om tusenårsriket….” 

Den kristna sioniströrelsens eskatologi utmålar ett kommande världsrike här på jorden under en period av tusen år. En period då alla folk skall vara underordnade det judiska folket och staden Jerusalem vara ett centrum för hela jordens befolkning. Den bryter in när Jesus återkommer till jorden och Israel blir centrum för hans världsregering och Jerusalem blir centrum för Gudsdyrkan. Judarna kommer i tusenårsriket att undervisa om Gud. Evangelium sprids över hela jorden av judafolket till de som överlevt vedermödan.

Detta är i korthet en sammanfattning av den kristna sioniströrelsens eskatologi. Den kallas för dispensationalism och är den teologi som alltjämt predikas i flertalet evangeliska kyrkor

 När jag läser Bibeln vill jag få en helhetsbild där skrift förklarar skrift. I ljuset av den helhetsbild som Bibeln ger oss och som jag tror på, så finns det bara två riken. Det ena är Guds rike, där Kristus redan nu har vunnit seger och där han regerar, och skall regera i evighet. Det riket kallas också Himmelriket. Det andra riket, eller rikena kan vi kalla människors riken.

Jag läser i Dagen för i dag den 30 september en mycket intressant text med rubriken: ”Frikyrkan och den sista tiden – läran det tystnade om.”

De fyra huvudsakliga sätten att se på tusenårsriket

1. Amillennialism

Menar att Jesu andra tillkommelse sker vid slutet av tusenårsriket. De tusen åren uppfattas symboliskt och sägs innefatta delar av eller hela församlingens tidsålder. Jesus regerar nu genom församlingen som utbreder Guds rike.

2. Premillennialism – dispensationalism

Menar att Jesu andra tillkommelse sker före de tusen åren. “Pre” betyder före. Jesus kommer tillbaka, hämtar sin församling och tar den med till himlen. Vid det tillfället kommer judarna att vända sig till Kristus och får kämpa under den sjuåriga vedermödan mot onda makthavare på jorden. I slutet av vedermödan kommer Jesus tillbaka till jorden och upprättar ett fridsrike i tusen år. Först därefter kommer den yttersta domen.

3. Premillennialism – historisk syn

Menar också att Jesu andra tillkommelse sker före de tusen åren. Jesus kommer tillbaka vid ett tillfälle efter en period av intensiv förföljelse av de kristna. Det utlovade messianska riket upprättas på jorden under tusen år. I slutet av perioden hålls den yttersta domen. Synen innebär också att apokalyptiska profetior inte alltid behöver tolkas bokstavligt. 

4. Postmillennialism

Menar att Jesu andra tillkommelse sker efter de tusen åren. “Post” betyder “efter”. Synen säger att Guds rike kommer att utbredas i världen så att världen blir bättre och bättre och till slut övergår i tusenårsriket. Riket bryter in då Jesus osynligt tar makten och regerar över världen i tusen år genom församlingen. Efter de tusen åren återkommer Jesus synligen och håller dom. De tusen åren behöver inte betyda exakt tusen år, utan kan tolkas som “en längre tidsperiod”. 


Joel MacInnes är lärare i Nya testamentet på ALT, doktorand vid London School of Theology och forskar om Uppenbarelseboken. Han tampas med frågan om tusenårsriket.


”– Tusenårsriket är en av de svårare frågorna i Uppenbarelseboken. Min slutsats är lite preliminär. För jag tycker det finns goda argument för andra syner så det jag brottas med är mellan det som kallas för historisk premillennialsim och det som kallas amillennialsim. Jag lutar åt det senare som betyder att tusenårsiktet inte är något i framtiden, utan något som är redan nu och som kommer att sluta med Jesu återkomst, säger han.”

Jag tycker att han har en ödmjuk inställning i motsats till en del andra teologer som ofta framlägger sina självklara svar till frågor som vi fortfarande måste brottas med utan att veta det fullständiga svaret.

Här är texten ifrån Dagen

Här en annan text i samma ämne.


7 kommentarer:

 1. Anders Hagman skrev: "Enligt min ringa mening tänker jag så här: Jesus kommer och hämtar alla pånyttfödda (judar och hedningar som tror på Jesus) i mitten av den sjuåriga vedermödan. Jag förstår det som så att första halva vedermödan är ett bedrägligt paradistillstånd då Antikrist lurar folk att nu är det fred och folk går på detta. Men i mitten av vedermödan slår han till och visar vem han är då blir det ofrihet och verklig vedermöda. Men då lyfts Bruden upp och bröllop firas i himlen. Efter de sista 3,5 åren kommer vi tillbaka tillsammans med Jesus och då börjar Tusenårsriket. Då ska små barn kunna leka med ormar och lejon och lamm ska beta tillsammans. Efter de tusen åren bär det iväg till Guds himmel. Och då ska den här världen och hela skapelsen brännas upp enligt 2 Pet 3. Vi får nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
  Jag har utvecklat detta i min bibelkommentar BIBELN RUNT PÅ 35 ÅR".
  Rolf Ericson svarade:

  Den tanke du sätter ord på är densamma som jag kortfattat beskriver som premillennialism eller med ett annat ord dispensationalism. Den kallas också för darbyism efter den engelske bibelläraren John Nelson Darby som levde mellan 1800 till 1882 Läran är således inte ny och den förkunnas ännu i många evangeliska kyrkor. Jag trodde själv att det var den rätta bibliska tolkningen, men har numera insett att den inte stämmer med den helhetsbild jag får när jag studerar Bibeln. Ett av problemen med denna lära är att den förkunnar att Jesus kommer tillbaka först innan den stora vedermödan och sedan åter igen före tusenårsriket. Att tvärsäkert påstå att jag har rätt och du har fel vill jag inte göra mig skyldig till. Det finns mycket som vi ännu bara kan se konturerna av. Jag lutar mera åt den amillennialistiska tolkningen, vilket innebär att Jesu andra tillkommelse sker en enda gång och då vid slutet av tusenårsriket. Tusenårsriket är enligt amillennialismen församlingens tidsålder då Jesus redan nu regerar genom församlingen som utbreder Guds rike. Det är precis så som Joel Macinnes säger i texten: ”tusenårsriket är inte något i framtiden utan något som är redan nu och som kommer att sluta med Jesu återkomst.”

  SvaraRadera
 2. Anders Hagman kommenterade:
  Rolf Ericson jag känner till J N Darby. Och är ganska förtjust i hans översättning av Nya Testamentet. Grundtexttrogen. Så även Helge Åkeson översättning.
  Vad det gäller eskatologin så tänker jag så här: Om det visar sej att jag har fel i min tolkning så gör det inget. Samma sak om de eviga straffens vara eller inte vara. Jag har en tolkning som jag tror på utifrån bibeln. Men om jag missförstått något och det visar sej en gång, vad gör det? Herren vet bättre än jag. Jag ska inte klaga och ifrågasätta vad Gud gör. Jag skulle bli glad om jag har fel om att mina nära och kära gått förlorade för att de inte tror på Jesus. Men tills vidare tror jag att jag tror rätt.
  Rolf Ericson svarade:
  Käre broder Anders när du påstår att det inte gör någonting om du har fel i din bibeltolkning när det gäller eskatologin så måste jag få reagera.

  Även om du tillsvidare tror att du tror rätt, så måste du väl inse att din tro om den är sann, får oerhörda konsekvenser för framtiden. Jag väntar inte på någon vedermöda eller något tusenårsrike i framtiden. Jag väntar på Jesus Kristus som skall komma en gång för alla. Detta gör jag trots att en del förargar sig över min tro.

  När vi i trosbekännelsen läser om Jesus att han är….”Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faderns högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda.” Emellan Jesu uppstigande och återkomst infaller ju de tusen åren. Jesus återkommer endast en gång i slutet av den pågående tidsåldern

  SvaraRadera
 3. ◦ Anders Hagman
  Rolf Ericson Alltså jag kan ha fel tolkning, jag likaväl som du eller vem som helst. Men jag är övertygad om att Gud har allt i sina händer. Vad det får för konsekvenser om jag har fel är irrelevant. Gud är större och han dömer rättvist. Djupteologi är intressant och jag älskar att dyka i bibeln och forska. Men huvudsaken är i allafall att man är frälst. Och att vinna andra för Herren är viktigare än om alla detaljer är rätt, om du förstår hur jag menar.
  Rolf Ericson svarade
  Nej jag tycker inte att det är irrelevant vad du eller jag tror. Visst är det sant att Gud är större och vet allt och att vi har frihet att tänka och tro vad vi vill, men trots det så får det vi förmedlar till andra konsekvenser. Även om vi själva anser att vi inte är så betydelsefulla, så väger ändå våra ställningstaganden mycket. Vi utsätter oss hela tiden för risken att påverkas av felaktiga tankekonstruktioner, men du har rätt i att det är intressant att göra som du och jag gör. Dela våra tankar i en ödmjuk och kärleksfull ton.
  Anders Hagman kommenterade:
   Jag är skolad i dem Darbynistiska läran och ser logiken i den. Jag har svårt att se att Tusenårsriket skulle pågå nu. Det är ju krig och osämja, och de vilda djuren äter fortfarande varandra och småbarn kan inte leka med "farliga" ormar eftersom de fortfarande är farliga.
  Min bild av Tusenårsriket är harmoni och fred, glädje över att Jesus regerar och så vidare.
  Rolf Ericson svarade:
  Jes 65:25 "Vargar ska beta med lamm,
  lejon ska äta halm som oxar,
  och stoft ska vara ormens föda.
  Ingenstans på mitt heliga berg
  ska de göra något ont
  eller skadligt, säger Herren." Var ska detta ske? Svaret återfinner vi i början av kapitlet: "17 Se, jag skapar nya himlar
  och en ny jord,
  och man ska inte mer minnas
  det förgångna eller tänka på det.[i]
  18 Nej, fröjda er och jubla för evigt
  över det som jag skapar!
  För se, jag skapar Jerusalem till jubel
  och dess folk till fröjd.
  19 Jag ska jubla över Jerusalem,
  fröjda mig över mitt folk.
  Där ska inte mer höras
  gråt eller klagan.

  SvaraRadera
 4. Alltså detta ska ske på den nya jorden och inte i ett så kallat tusenårsrike.

  SvaraRadera
 5. Vilket Jerusalem? Det nya Jerusalem på den nya jorden: "Se jag skapar nya himlar och en ny jord." Vilket folk? "Det nya förbundets folk, som är Guds Israel."

  SvaraRadera
 6. 1000 års riket bör vara på gamla jorden
  kan vara ”andra chansen ”
  För barn eller dem utan vilddjurets märke
  Obs att det står om två uppståndelser
  De heliga
  De fördömda uppstår till domen

  Om det inte är då måste verser strykas

  Det finns bara en sanning i bibeln
  Och gamla teologer ger mer villoläror som Jehovas adventister mfl

  Kjell Blomfeldt
  k149048@hotmail.com

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Kjell! Tack för att du skriver din kommentar här. Jag uppskattar att få utbyta en del tankar. Om det är så som du skrev att det bara finns en sanning i bibeln, så är det inte säkert att vi med våra bristfälliga tolkningar ännu har nått fram till hela sanningen. Jesus har sagt: "Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda eder fram till hela sanningen. Ty han skall icke tala av sig själv, utan vad han hör, allt det skall han tala; och han skall förkunna för eder vad komma skall." Om vi är öppna för Anden så växer vi i vår insikt, men vi kanske måste vara beredda på korrigeringar. Din sanning och min sanning måste hela tiden prövas, men summan av Guds ord är sanning. Det är nog inte så som du skriver att vi måste stryka något i Bibeln, men vi måste böja oss för det vi inte förstår och inse att det finns skiftande tolkningar. "En del exegeter säger, att om tusenårsriket kan vi ingenting veta. Det bibliska materialet är alltför torftigt, för att det skulle kunna utgöra underlag för en lära om tusenårsriket" Så skriver Nils Tägt Jesus har inte gett oss uppdraget att förkunna om tusenårsriket, men han har gett oss uppdraget att förkunna Guds rike och han har lärt oss att bedja: "Tillkomme ditt rike, såsom i himmelen, så ock på jorden"

   Radera