Twingly statistik

fredag 10 april 2009

Korsets kraft

O salighet, o gåtfullhet. O Kristi törnekrona, som mer än världens visdom vet, och varje synd kan sona, som mer än världens visdom vet,varje synd kan sona.

Jag vill älska det urgamla kors. I dess kraft skall jag segra till slut. Jag omfamnar det heliga kors, tills mot kronan jag byter det ut.

När jag var liten och såg bilden av Jesus när han bar törnekronan, så inpräntade min mamma det kristna försoningsbudskapet på ett sätt som gjorde det möjligt för mig att tro att det inte bara var en berättelse om något som hände för människor då. Det hände för min skull, för vår skull.

Långfredagen är och har alltid varit en dag då min tacksamhet har gått till Jesus för det han gjorde för mig och för alla som vill tro på honom. Jag kan aldrig fatta det med mitt förstånd, men jag kan tro på att det var för din och min skull Jesus dog på Golgata. Det var för att vi skulle få leva och få del av hans frälsande kraft. Därför tror vi att när våra liv en gång tar slut här på jorden, så skall vi uppstå till ett evigt liv. Detta är korsets kraft som jag vill tro på. Det är inte bara tomma ord. Det är en verklighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar