Twingly statistik

måndag 31 augusti 2009

Jag har kommit för att tända en eld på jorden

Jesus säger i Lukas 12:49 att han har kommit för att tända en eld på jorden. Orden kan syfta på den heliga anden eller på den sista domen skriver Bibelsällskapet i sin notis till versen.
I vilket fall som helst vet vi att elden bränner upp något.

Då ställer vi frågan: ”Vad är det som brinner?” När Jesus blir döpt av Johannes så säger Johannes: ”Han skall döpa er med helig ande och eld. Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskade säden och samla vetet i sin lada, men agnarna skall han bränna i en eld som aldrig slocknar.” Svaret på frågan vad det är som brinner är: ”Agnarna.” Agnarna har inget värde. Därför är det nödvändigt att skilja dem från vetet och bränna upp dem.

Agnarna är inga människor. Varje människa har ett värde Människor kommer därför aldrig att brännas upp som agnar. Försök inte att få mig att tro det. Det är en stor missuppfattning att tro att Gud har förkastat de människor han en gång har skapat till sin avbild.

När Jesus uttalar orden om elden på jorden, så talar han samtidigt om det dop som han måste döpas med, som han våndades inför innan det var över. Bilden av detta dop som förekommer på flera ställen i Skriften är en bild för lidande och död. I Markus 10:45 finns förklaringen till Jesus uppdrag: ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” Det dop till döden som Jesus har genomgått är själva nyckeln till hans frälsningsuppdrag för oss människor. Han gav sitt liv till lösen för många.

Just därför är elden nödvändig. Den eld som bränner upp agnarna. För agnarna är det som skiljer oss från det som har värde i livet. Människor är inte värdelösa, men vi har mycket omkring oss som är värdelöst. Dessa värdelösa ting kan utgöra ett hinder för oss att leva ett fullödigt liv. Inte så att allt världsligt är värdelöst, men det finns många nedbrytande faktorer som vi behöver befrias ifrån. Därför behöver vi elden som bränner upp det värdelösa. Det värdefulla blir kvar. Du vet väl om att du är värdefull!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar