Twingly statistik

fredag 7 augusti 2009

Logik som är vettig

Det är mycket positivt att tidningen Dagen i dag publicerar Dan Larhammars artikel med rubriken ”Det är dags att tala om varm logik och rationalitet.” Han menar att med rationella och logiska studier av människors tänkande och egenskaper kan vi få en ökad förståelse av hur det går till när orealistiska och felaktiga slutsatser uppkommer. Han menar också att detta leder till en ödmjukare hållning till upplevda händelser och att dessa metoder leder till ökad förståelse för vår värld.

Trots att Dan Larhammar ger uttryck för en ateistisk uppfattning, så måste jag som är kristen bekännare ge honom rätt i flera av hans slutsatser. Jag håller med om att en ödmjukare hållning till upplevda händelserär viktig.

Nu tycker jag inte att Larhammar är så ödmjuk i allt det han skriver. Artikeln är en reaktion på Sten Gunnar Hedins gästkrönika i Dagen den 23 juli. Den gästkrönikan tycker jag är väldig osaklig och det förvånar mig att Hedin som jag annars uppfattar som klok och välbalanserad offentliggör så diffusa åsikter. Han menar att ateister skulle vara militanta och att kunskapen skulle sätta sig över tron.

Detta bemöter nu Larhammar som deklarerar att det är precis tvärtom, nämligen att ateister accepterar att det finns företeelser och fenomen om vilka vi har en ofullständig kunskap.

En ödmjuk hållning till upplevda händelser är viktig också när man vittnar om sin tro. Tro och önsketänkande är definitivt inte samma sak. Att leva i tro är att hälsa det okända med ödmjuk insikt att vi har ofullständig kunskap.

Jag håller med Dan Larhammar om att vi måste verka för en ökad förståelse inte bara för vår värld, utan också för människorna.

När man läser de kristna tidningarna får man en ganska motsägelsefull bild av det andliga läget i vårt land. En del talar om sekularisering som en ny företeelse. Staten och samhället har alltid varit sekulariserade.

I vårt land har vi religionsfrihet, trosfrihet, yttrandefrihet och många andra friheter som inte är så självklara i andra delar av världen. Detta har vi anledning att vara tacksamma för.

Vi kan inte tvinga människor till tro och omvändelse, men vi kan genom vårt föredöme och vår fasta hållning till kärleksbudet leva vårt trosliv så att andra ser vad vi menar. Därför behöver vi vara ärliga och trovärdiga i vårt budskap.

Jag förväntar mig vettig logik från andliga ledare och känner mig ofta besviken över att det förekommer så mycket omoget struntprat.
Det är dags att tala om varm logik och rationalitet
Den kristne vet vad han tror, ateisten tror att han vet

2 kommentarer:

  1. Hej Rolf-Eric! Härligt inlägg, du uttrycker verkligen ett härligt kärleksfullt förhållningssätt. Jag hoppas också på vettigt logik från andliga ledare, både hos troende och icketroende. För mig är andlighet att leva och att andas så detta kan gälla alla människor. Lagen om religionsfrihet tycker inte jag behöver finnas då den har försvarat t.ex. pastor Åke Gren och hans uttalande om homosexuella som en varböld på samhällskroppen. Jag vill inte att bibeln ska vara en lagbok, för då är det mycket som kan gå fel (vanliga människor kan inte läsa den då det krävs bibelskolor för att "förstå" vad som menas). Yttrandefrihet & tryckfrihet räcker för att vi skall ha riktig frihet tänker jag. Tack för ditt härliga inlägg, jag upplever dig som ett föredöme vad gäller kärlek till dina medmännskor. / Hans Hermansson Söderhamn

    SvaraRadera
  2. Hej Hans! Tack för din kommentar. Vi tillhör släktet Homo sapiens ( förståndig människa)och behöver egentligen ingen annan uppdelning. Det finns ingen anledning att diskriminera någon, på grund av religion, ras eller annan tillhörighet. Där är vi nog helt överens. Religionsfriheten behöver därför finnas.
    Jag blir rörd över din sympati. Vi har ju haft en del kontakt och jag hoppas att vi fortsätter med det. Vi är inte långt ifrån varandra och känner ömsesidig respekt för de tankar vi brottas med. Önskar dig allt gott!

    SvaraRadera