Twingly statistik

fredag 13 november 2009

Den ”spektakulära” Svenska kyrkan

Den officiella bilden av Svenska kyrkan blir mer och mer makaber i media och utanför, skriver Ulf Ekman i sin blogg där han ondgör sig över att

”Sverige nu har en öppet praktiserande lesbisk biskop För att ärkebiskopen har fått igenom sin önskan om att kyrkan skall viga homosexuella Tragik inför öppen ridå!
Glädjen …kommer snart att flagna."

Vidare skriver han att det i Expressen förekommer krigsrubriker
”.. om hur vissa präster lever runt och pressen gottar sig i bedrövligheterna som tycks förekomma."
Han uppmanar till förbön för alla som lider i denna ockuperade kyrka. Ockupanterna själva tycks han inte ha särskilt stort överseende med.
Min kommentar till detta blogginlägg:
Är den officiella bilden av Svenska kyrkan så makaber som Ulf Ekman påstår, inte bara i detta inlägg utan i vart och vartannat inlägg han skriver. I detta sista inlägg finns visserligen ett tillägg där han ger oss en annan bild av tusentals kristtrogna gräsrötter, men i samma tillägg menar han att kyrkan är ockuperad. Jag frågar: ”Måste Ekman förstärka den officiella makabra bild som media förmedlar?” ”Vore det inte bättre att lyfta fram de gräsrötter han skriver om, som inte har någon röst?”

När det gäller hans åsikt om det valet av en lesbisk biskop, så har han bortsett från att hon kan ha andra egenskaper än sin lesbiskhet, som gör henne lämplig för sitt uppdrag. Om han nu sätter så stor tro på Expressens rubriker om hur vissa präster lever runt, vad nu detta i verkligheten kan betyda, så förekommer det säkert även sådant i andra sammanhang. Ingen är fullkomlig i denna värld. Det finns alltid skamfläckar och det ser ut att vara hyenornas uppdrag att upptäcka dem. Varför måste du Ulf Ekman upptäcka alla brister, synder och tillkortakommanden som finns i Svenska kyrkan just nu, samtidigt som du vänder dig till Katolska kyrkan och lovordar det nyvaknande intresse som tycks finnas i denna kyrka för de karismatiska nådegåvorna. Vi vet ju att media målat upp en ganska makaber officiell bild även av denna kyrka. Vad är meningen med dina ekumeniska strävanden? Är det att skapa en kyrka där det bara finns en åsikt? Där personer med hbt-anlag skall hållas utanför och där alla skall tycka som du. Vad är det för sorts ledarskap du förordar. Det är i alla fall inte mångfaldens det har jag förstått.

När vi nu har en gemensam tro, varför skall vi då använda så mycket av vår energi på fel frågor. Borde inte miljöfrågorna och frågorna om hur vi bemöter våra medmänniskor i denna orättvisa värld få höra till de primära. Där har vår ärkebiskop varit ett föredöme. Han lyfter fram miljöfrågorna. Jag tror att kyrkorna kan bidra med mycket för att stödja de ledande politikerna i vår värld.

Varför smutskasta den nya politik som bedrivs i Vita huset. Detta sker på Ekmans blogg. President Obama i USA behöver i stället kyrkornas stöd för att förverkliga de fredssträvanden han inlett, men i stället för att stödja honom har man från visst kristet håll motarbetat honom genom att utmåla honom som antisemitisk.

Varför skall man ägna sig åt sådant. Kan man inte ställa upp bakom Obama, borde man i alla fall lovorda hans försök till medling i Mellanöstern. Detta förstod Nobelkommittén i Norge.USA har aldrig haft och kommer aldrig att få en lätt uppgift i sin roll som ledande världsmakt.
Till sist: Låt oss be för Svenska kyrkan i stället för att smutskasta med hätska angrepp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar