Twingly statistik

torsdag 5 november 2009

Det är dags att vakna!

Varför är det så få som reagerar på de fruktansvärda övergrepp som sker i staten Israel, till och med emot sitt eget folk. Den propaganda som bedrivs från s.k. kristet håll som söker stöd i Bibeln för sitt agerande är ofta aggressiv. Detta får inte fortsätta utan reaktioner. Det är dags att vakna. Vi kan inte blunda för övergrepp och våld var det än kommer ifrån och framför allt inte med stöd av Bibeln, den heliga skriften.

Här ett enda exempel på vad som händer när en ung israelisk kvinna ansöker om att bli befriad från militärtjänst.

Kvinnliga krigsvägraren Or Ben-David sitter fängslad och riskerar nya fängelsestraff

Or Ben-David en 19 årig kvinna från Jerusalem har fått fängelsestraff för att hon vägrat vapen. Hon hade begärt att få inställa sig hos en militär kommitté som granskar ansökningar om befrielse från militärtjänst på grund av övertygelse i Israel, men kallades aldrig. Hon är nu intagen i militärfängelset för kvinnor i Tzrifin. I ett brev hade hon förklarat orsaken till sitt beslut.
”Att vägra är ett sätt att säga nej, skriver hon.

Nej till
· det militära styret på Västbanken
· att använda våld som ett medel för att försvara patriarkatet
· våld mot oskyldiga människor
· övergrepp mot soldater
· krig
· ett samhälle som påstår sig vara demokratiskt, men tvingar ungdomar att bära vapen, döda och dödas.


Jag vägrar därför att jag vill göra en skillnad. Jag vill att alla de palestinska ungdomar som har förlorat hoppet att se att det finns israeler som bryr sig och som gör ett annat val. Jag vill att alla de av mina vänner som blev soldater eller som är på väg att bli soldater ska kunna se att saker och ting inte behöver vara som de är och att göra alla dessa omoraliska saker är inte något som ska tas för givet. Det finns ett annat sätt, som gör det möjligt at inte behöva lida i ett militärt system som förtrycker. De flesta soldater lider medan de är i armén. Deras ögon kommer att öppnas när de ser vad som händer omkring dem.
Ben-David kommer antagligen att släppas från fängelset den 15 november, men kommer sannolikt att fängslas igen strax efteråt.

Brevets original på engelska här:

Prison Term for Conscientious Objector Or Ben-David – female
Prison Term for Conscientious Objector Or Ben-David – female
Dear Friends
Or Ben-David, 19, from Jerusalem, a signatory of the 2009-2010 high school seniors letter of refusal, was sentenced earlier today (29 Oct.) to 20 days in military prison. This sentence follows a sentence of seven days of confinement to base given her a week ago ( 22 Oct). She is now held in the military prison for women (no. 400) in Tzrifin.
Or originally requested to appear before the so-called “Conscience Committee” (an internal military committee reviewing requests for exemption from military service on grounds of conscience in Israel), but was never summoned to appear before it.
In a letter explaining her decision to refuse Or wrote:
To refuse means to say no! No to the military rule in the West Bank, no to the use of violence as a means of defence, no to patriarchy, no to violence against innocent people, no to abuse against soldiers, no to war and no to a society that claims to be democratic, but forces youths to carry weapons,kill and be killed.

I refuse because I want to make a difference. I want all those Palestinian youths who have lost hope to see that there are Israelis who care and who make a different choice. I want all those of my friends who became soldiers or who are about to become soldiers to see that things don’t have to be the way they are and that doing all those immoral things is not something to be taken for granted, that another way is possible, that you don’t have to suffer inside a military system that oppresses you (most soldiers suffer while they’re in the army). Maybe they too will open their eyes and their minds a bit more to what is going on around them.
Or Ben-David is due to be released from prison on 15 November, but is likely to be imprisoned again soon afterwards. Her address in prison is:
Or Ben-David
Military ID 6054025
Military Prison No. 400
Military Postal Code 02447, IDF
Israel
Fax: ++972-3-9579389
Since the prison authorities often block mail from reaching imprisoned objectors, we also recommend you to send them your letters of support and encouragement via e-mail or via this website and they will be printed out and delivered during visits.

Det finns tyvärr så mycket dubbelmoral, vilket kommer till uttryck i en del påståenden om religionens betydelse i politiken.
Stoppa religionens ökande inflytande i politiken, uppmanade minister Nyamko Sabuni (FP) i går.
Det är inte så underligt om människor får uppfattningen attt religionen-kristendomen har ett så skadligt inflytande när man ger uttryck för en så skrämmande dubbelmoral som ofta sker i vår tid.
Hur kan man å ena sidan tala om betydelsen av kristendomens inflytande medan man å andra sidan stöder vapenexport, så som exempelvis Alf Svensson numera gör. Det är väl inte underligt att man förlorar förtroendet för den som säger sig företräda kristen humanistisk människosyn när man är så ombytlig i sitt sätt att agera.

Se för övrigt länk till en artikel av Alf Svensson nedan i tidningen Dagen
Ministerns varnande för religion
Sabuni vill begränsa kristet inflytande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar