Twingly statistik

onsdag 4 november 2009

Trovärdiga profeter

Vem avgör om de finns och hur man känner igen deras skärpa? Den frågan vill jag vara mycket försiktig med att besvara, även om jag anar svaret. En del har ett tydligt svar på frågan och menar att det är avsaknaden av profetisk skärpa som hindrar en andlig väckelse. Är det en väckelse vi behöver? Frågar verkar nästan hädisk för en del, men jag skall snart förklara vad jag menar, men låt mig först försöka analysera frågan om profetisk skärpa.

Har vi inga profeter i vår tid. Jo jag tror att vi har alldeles för många. Alla tror de på sina profetior även om de stretar åt olika håll. Är de då falska profeter? Nej det tror jag inte att de behöver vara, men de är människor och deras profeterande är ett styckverk enligt Paulus. De borde inte säga: ”Så här kommer det att bli!” De borde i stället uppmuntra oss till att våga hoppas och visa oss alla på de inneboende resurser som finns hos var och en. Vi kan med det stöd som Anden ger oss tolka de profetior som givits åt oss i den heliga skrift.

I Hebreerbrevets första kapitel står det att Gud har talat (supinum) till oss genom profeterna ( i bestämd form) de profeter som finns i Guds Ord. Vi borde inte vara så fixerade på det sätt som Gud skall tala (futurum), eftersom profetiorna redan är fullbordade i Jesus som nu sitter på Majestätets högra sida i höjden.

Om du anser att du är en Herrens profet så vill jag i all ödmjukhet be dig att inte ta dig själv på ett för stort allvar. Räkna i stället med att Gud är större än allt vad vi någonsin kan tänka. Har du den inställningen kan du vara en trovärdig profet utan att själv veta om det.

Är det då en väckelse vi behöver? Många tänker i sådana banor på grund av de stora folkrörelser som vi tidigare upplevt i vår värld. Dessa väckelserörelser har haft sin särskilda betydelse, men det är säkert inte meningen att vi skall återskapa historien som ligger bakom oss. Jag tror att vi i stället skall ha en vision för vår framtid som ser annorlunda ut. Den behöver inte följa mönster som vi människor konstruerar och den behöver inte se likadan ut som tidigare.

När det gäller osund spekulation om den yttersta tiden har jag redan skrivit på de här länkarna:
http://rolferic.blogspot.com/2009/09/om-overdrifter-och-osund-spekulation.html


http://bloggen.rolferic.se/#post153
Jag vill också hänvisa till en artikel som finns på den här länken:

http://dessaminaminstabroder.blogspot.com/2009/09/eskatologiska-spekulationer-del-2.html

Avslutar med orden i Uppenbarelseboken 22:6, 20-21
”Dessa ord är trovärdiga och sanna. Herren som är en Gud för profeternas andar har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart skall ske. Se jag kommer snart, Salig den som tar vara på profetians ord i denna bok…….Han som vittnar om detta säger: Ja, jag kommer snart, Amen, kom Herre Jesus.”


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=191805

Det profetiska ordet och Israel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar