Twingly statistik

lördag 20 februari 2010

Goda krafter behövs för att leda samhällsutvecklingen

Thomas Österberg, redaktör på tidningen Dagen, formulerar tanken att den kristna kyrkan och dess medlemmar skulle ta ledarskapet i samhället. Tidningen Dagen vill utifrån ett kort historiskt perspektiv hjälpa till att spegla det som skett under de senaste åren i kyrkorna.
Samhällsansvar och politiskt engagemang har väl alltid funnits i den kristna kyrkan, men den politiska aktiviteten har förts utanför kyrkans väggar. Den har funnits bland de kristna i det sekulära samhället. Thomas Österberg menar att ett av problemen är att sekulariseringen har trängt in i kyrkorna. Jag tror också att det kan vara så. Om världen med allt den har att erbjuda tränger undan den andliga krafthämtningen i kyrkan, så uppstår detta problem.

Nu tror jag inte att de goda krafter som behövs för att leda samhällsutvecklingen finns enbart i kyrkorna och bland de kristna. Det har tyvärr ibland visat sig vara motsatsen. (Se föregående artikel)

Om kyrkan skulle överta ledningen av samhället, så finns det en del som oroar sig för det. Det måste vi ha förståelse för. Eftersom de länder där religionen styr samhället inte uppvisar önskvärda och människovärdiga mönster.

Om tidningen Dagen gör en så kort historisk tillbakablick, så glöms det att vårt samhälle en gång styrdes av kyrkan. Detta har jag också vidrört i en tidigare artikel.

Vi lever i en ny tid. Sans och förnuft, beprövad erfarenhet, vetenskap och tro behöver samsas om vi ska få bukt med de destruktiva och korrumperande krafter som hotar vår välfärd.

Där har kyrkan alltid behövs som ett ljus i mörkret och ett salt i föruttnelsen.

EKUMENISK BOOM RÄCKER INTE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar