Twingly statistik

söndag 28 februari 2010

Är Sverige ett kristet land?

Sedan den 1 januari år 2000 är kyrkan i Sverige skild ifrån Staten. Trots detta har kristendomen fortfarande ett stort inflytande när det gäller det religiösa förhållningssätt som finns bland människor antingen de tillhör en kyrka eller inte. Det märks på de värderingar som styr vårt tänkesätt om vad som är rätt och fel..
Att kyrkan skildes från Staten har inte gjort vårt land mer eller mindre kristet. Så länge kyrkan inte har något politiskt inflytande i samhället, så är samhället sekulariserat. Den tiden är för länge sedan förbi då Kyrkan utövade ett politiskt inflytande över folket. De länder och samhällen som fortfarande styrs av religioner uppvisar inga önskvärda resultat när det gäller värderingar och människosyn.
Jag tycker att det är viktigt att hålla isär religion och politik. Den kristendom som påverkat oss i värderingar och traditioner i mera än 2000 år skall vi givetvis vara mycket rädda om, men den kan inte stå över demokratin. Kyrkan kan inte och bör inte vara styrande i politiken, men de kristna värderingarna skall alltid finnas med.
I Sverige har vi religionsfrihet, vilket innebär att vi har rättighet att tro vad vi vill. Denna frihet är något vi ska vara rädda om. Öppenheten och toleransen är stor, vilket också kan skapa problem.
Problem uppstår exempelvis när respekten för det som står i bibeln står över stiftade lagar i samhället. Samma sak gäller för de Sharialagar som styr muslimer.
Det finns anledning att reagera mot de förbud som finns inom ramen för dessa om det leder till förtryck och förbjuder människor att vara klädda på visst sätt eller att delta i det kulturutbud som finns i det svenska samhället.
Kvällens TV-program Kalla fakta visade ett reportage ifrån Rinkeby, som speglade detta.
Just därför kan inte Bibeln, Koranen eller någon annan religiös urkund få styra över demokratiska beslut. I Samhället finns kyrkan och möjligen andra byggnader för andra religioner, men i allt är det friheten som skall råda.
Kyrkan får aldrig bli en maktstruktur i samhället.

Dagenartikel om moskébygge i Rinkeby

6 kommentarer:

 1. Vill bara säga att jag också skiljer på politik och religion. Kristendomen är till sin natur sådan att den inte förbjuder någonting utan bara visar vägen till livet. Sedan är det upp till var och en att gå den vägen (Jesus Kristus) eller gå någon annan väg.

  Rent politiskt så håller jag på principen "Gör vad du vill så länge du inte skadar någon".

  SvaraRadera
 2. Skulle Jesus som är vägen, sanningen och livet,
  om han var på jorden som människa idag, ha någonting med det politiska livet att göra?
  Bra att skilja på det!
  Som regerande kung i himmelriket, så är han
  jordens nye styresman. Inga politiska inriktningar i hela världen kan hindra det.

  Om jag håller mig till ämnet, vet jag inte riktigt. Men jag vill framhålla att de som vill leva i en bättre värld än denna, får nog tänka om och vända om för att i stället göra Guds vilja!

  Hans vilja är att människorna skall vända om till Honom genom att först inhämta kunskap som
  som hjälper dem att förstå vad Han vill, och sedan handla i överensstämmelse med den!

  Att inte vara någon del av världen innebär ju att inte engagera oss för den eftersom Bibeln säger att vänskap med världen är fiendskap med Gud. Jakob 4:4. Och världen försvinner och även
  dess begär, men den som gör Guds vilja består för evigt. 1 Joh.2:17.

  Vad har så kallade "kristna" politiker för förklaring till sitt förhållningssätt till vad Bibeln säger? Det skulle vara intressant att få höra, eller läsa.

  Har man rätt att begära förlaring eller tas
  detta som påhopp? Undrar bara.

  SvaraRadera
 3. Det mesta av det du skriver i denna kommentar kan jag hålla med om, men jag måste protestera när du menar att en kristen inte ska engagera sig i denna världen. Du får förlåta men detta kallar jag "strutsmentalitet." Strutsen gömmer sitt huvud i sanden när han ser den annalkande faran. Alltför mycket av resignation och uppgivenhet präglar oss när vi ser det ondas utveckling. Då behövs det mod och civilkurage. Världen i detta sammanhang handlar inte om något annat än världens ande: det vill säga högmod, habegär och egoism. Detta är värlslighet som vi som kristna ska dö bort ifrån

  SvaraRadera
 4. Tack för svar!

  Jesus vill att vi skall förkunna de goda nyheterna om Guds kungarikes styre över jorden.
  Matt. 24:14 och 28:19,20.

  De som tar del i det arbetet är väl inte som strutsen, eller är det så Du menar?

  Eftersom denna världens härskare är Satan Djävulen så är det hans ande som genomsyrar den.
  Jag antar att Du inte är helt okunnig om den verksamhet som bedrivs över hela jorden, som jag själv har en liten del i.

  Det finns mängder med bevis på att vi verkligen vill och kan hjälpa människor att få ett underbart hopp för framtiden i Guds nya världsordning!

  Den här världen går med stora steg mot sin undergång, likt den på Noas tid. Jesus jämförde sin närvaro med just den tiden.
  Lukas 17:26

  Som kristna lever vi ju i världen för att göra Guds vilja, inte för att förändra den genom politisk verksamhet.

  Kan Du förklara för mig vad Jesus menade med att vi inte skulle vara någon del av världen?
  Detta att istället uppodla Guds andes frukt kärlek, glädje, frid, tålamod, omtänksamhet, godhet, tro, mildhet, självbehärskning, visar naturligtvis att vi inte är någon del av världen i andlig bemärkelse.

  Bibeln visa även att vi skall söka efter de människor som suckar och jämrar sig över de styggelser som bedrivs i världen. Vi skall skänka tröst åt dem genom att visa på den lösning på problemen som Gud har!

  Det krävs många gånger mod att i en Gudsfientlig värld gå och besöka alla för att berätta om vad
  Gud ämnar göra.
  Det blir till välsignelse för en del och till dom för andra, helt beroende på hur de reagerar.

  Den värld vi lever i är på väg att förgås, glöm inte det!
  Men den som gör Guds vilja består för E V I G T !

  SvaraRadera
 5. Pseudonymen Maria H och jag har mailat och haft värdefulla samtal om våra olika åsikter. Hon är Jehovas Vittne och vill gärna vittna om sin tro. Det får hon gärna göra till en viss gräns här på Ökenkällan, men jag har förklarat för henne att om hon vill fortsätta att göra det måste hon skaffa sig ett eget forum. Detta varre sagt utan att få uppfattning om att jag har något emot Jehovas vittnen. De får gärna verka på sitt sätt, men inte för mycket på mitt forum. I så fall endast om de håller sig till ämnet jag skriver om och kommentarerna skall vara korta och följa regeln om respekt för människor av annan uppfattning.

  SvaraRadera
 6. Tack så väldigt mycket, det känns mer givande att försöka få någons tankar i linje med Guds.
  Det måste då till att först ta del av någon annans tankar och åsikter för att kunna bemöta dem med Bibelns hjälp.

  Är Sverige ett kristet land? Vad önskas för svar på det? Varför ställs frågan överhuvudtaget? Vem kan ge svar?

  I andlig bemärkelse är hela världen ett enda stort land utan gränser. Så kommer det också att bli i Guds nya värld, där alla människor är en enda stor familj! De som följer Kristus och lyder hans befallning angående spridandet av de goda nyheterna om Guds kungarikes styre,
  och för övrigt lever för att göra Guds vilja, de är de sanna kristna var de än bor på hela jorden!
  Med detta som mall, kan man inte säga att Sverige är ett kristet land!
  Vore intressant att få höra om någon kan visa på motsatsen.

  SvaraRadera